Організація робіт по наряду-допуску

Наряд-допуск (наряд) - це завдання на виробництво робіт в електроустановках, оформлене на спеціальному бланку. Крім завдання, в ньому вказують осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт, заходи безпеки до початку і під час виробництва робіт, час початку робіт, склад бригади з відміткою про проходження її членами цільового інструктажу, час закінчення робіт та інші відомості.

Наряд виписують у двох, а при передачі його по телефону, радіо - у трьох примірниках. В останньому випадку видає наряд виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телефоно- або радіограми, факсу або електронного листа, заповнює два примірники наряду і після зворотної перевірки вказує на місці підпису видає наряд його прізвище та ініціали, підтверджуючи правильність запису своїм підписом .

Число нарядів, які видаються на одного відповідального керівника робіт, визначає видає наряд. Допускачеві і виконавцю робіт (наблюдающему) може бути видано відразу кілька нарядів та розпоряджень для почергового допуску і роботи по них.

Видавати наряд дозволяється на строк не більше 15 календарних днів. Він може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних днів особою, яка видала наряд, або іншим, що має право його видачі в даній електроустановці. Облік робіт за нарядами ведеться в журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Наряди, роботи за якими повністю закінчені, повинні зберігатися протягом 30 діб, після чого вони можуть бути знищені.

Організація робіт за розпорядженням

Розпорядження має разовий характер, термін його дії - один робочий день виконавця. Якщо робота в зазначений строк не закінчена, а також при зміні умов роботи або складу бригади розпорядження віддають заново. Допуск до робіт за розпорядженням оформляють у Журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Розпорядження про роботу віддають виробникові робіт і допускающему, а в електроустановках, що не мають місцевого оперативного персоналу, у випадках, коли допуск на робочому місці не потрібно - безпосередньо працівникові, що виконує роботу.

Роботи за розпорядженням виконують в електроустановках напругою до 1000 В, але в ряді випадків, визначених ПОТПЕЕ, це можуть бути і роботи в електроустановках під напругою вище 1000 В. У той же час окремі роботи в електроустановках напругою до 1000 В запропоновано виконувати за нарядом.

Роботи, виконання яких проводиться за розпорядженням, можуть проводитися і за нарядом. Це визначає особа, яка видає розпорядження.

За розпорядженням в електроустановках напругою вище 1000 В можуть здійснюватись, наприклад, невідкладні роботи тривалістю не більше 1 год без урахування часу на підготовку робочого місця (більше 1 год, або коли для виконання роботи потрібне більше трьох працівників - за нарядом), роботи на електродвигуні, від якого кабель від'єднаний і кінці його замкнені накоротко і заземлені, роботи на неструмоведучих частинах, які не потребують зняття напруги і установки тимчасових огорож та ін.

На ПЛ за розпорядженням можуть виконуватися роботи на неструмовідних частинах, що не вимагають зняття напруги, у тому числі: з підйомом до 3 м, рахуючи від рівня землі до ніг працюючого; без розбирання конструкційних частин опори; з відкопуванням стійок опори на глибину до 0,5 м; з розчищення траси ПЛ, коли не потрібно вживати заходів щодо запобігання падінню на проводи вирубуваних дерев або коли обрубування гілок і сучків і робота не пов'язані з небезпечним наближенням людей, пристосувань і механізмів до проводів.

Роботи на ПЛ з використанням вантажопідіймальних машин і механізмів виконують за нарядом.

Правила з охорони праці при експлуатації електроустановок визначають умови, при яких дозволено одноосібна (не в складі бригади) робота. Так, працівник, що має групу III і право бути виконавцем робіт, може одноосібно працювати в електроустановках з напругою до 1000 В, розташованих у приміщеннях ( крім особливо небезпечних). В установках з напругою вище 1000 В за розпорядженням дозволено одноосібне виконання робіт з благоустрою території ВРУ, скошування трави, розчищення від снігу доріг і проходів, ремонту та обслуговування пристроїв провідного радіо- і телефонного зв'язку, освітлювальної електропроводки та арматури, розташованих поза камерою РУ на висоті не більше 2,5 м, поновленню написів на кожухах устаткування і огородження поза камерами РУ та ін.

Особи, які мають групу II, за розпорядженням можуть одноосібно проводити прибирання коридорів ЗРУ і електроприміщень з електрообладнанням напругою до і вище 1000 В, де струмовідні частини огороджені. Збирання всередині ОРУ може виконувати один працівник, що має групу III.

У приміщеннях з окремо встановленими розподільними щитами (пунктами) напругою до 1000 У прибирання може виконувати один працівник, що має групу I.

Одному працівнику, який має групу II, за розпорядженням може бути дозволено виконувати огляд ПЛ в світлий час доби при сприятливих метеоумовах, у тому числі з оцінкою стану опор, перевіркою загнивання дерев'яних підстав опор; відновлювати постійні позначення на опорі; здійснювати протипожежну очистку площадок навколо опор; забарвлення бандажів на опорах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >