Бюджет маркетингу

Бюджет маркетингу - це план дій щодо його виконання в грошовому вираженні. Успішне виконання бюджету означає забезпечення прийнятних витрат на реалізацію всіх заходів плану маркетингу.

Бюджет маркетингу формується так, щоб був забезпечений збут і отримані кошти від продажу видання, які не тільки покрили б витрати по виробництву і реалізації, а й принесли необхідний дохід для збільшення чистого прибутку видавництва. При цьому необхідно пам'ятати, що бюджет маркетингу формується поряд з бюджетами з іншим напрямкам діяльності видавництва і не може розглядатися у відриві від них.

Бюджет витрат на маркетинг в кожен конкретний період становить певний відсоток від обсягу продажів усієї продукції видавництва, хоча витрати на кожну конкретну книгу можуть істотно різнитися в залежності від ряду факторів, зокрема від тиражу, якості виконання, читацької адреси книги та ін. Нове видання в палітурці, масове видання в обкладинці, шкільний підручник, наукова монографія і спеціальне довідкове видання - кожне вимагає індивідуального підходу і своєї частки витрат на реалізацію плану маркетингу. Ця частка може змінюватися в досить широкому діапазоні, від 5% для масових видань до 20% для професійних довідників.

Бюджет маркетингу звичайно планується на основі планового річного обороту видавництва, тобто залежить від річного доходу. А оскільки бюджет маркетингу передбачає використання фінансових коштів з метою отримання максимального доходу, то можна сказати, що величина доходу залежить від обсягу витрат на його отримання.

У той же час при формуванні бюджету маркетингу використовується не тільки метод процентного співвідношення з обсягами продажів. До числа найбільш поширених можна віднести також метод фінансування "від можливого", метод конкурентного паритету, метод фінансування "від досягнутого", метод максимальних витрат.

Метод фінансування "від можливого". Суть цього методу проста: бюджет маркетингу формується за принципом "скільки можна виділити", тобто виділяються залишкові кошти після задоволення потреб виробництва, незалежно від обсягів продажів в майбутніх періодах і без конкретизації цілей самого маркетингу. Фактично в даному випадку мова може йти тільки про непередбачуваному маркетингу, ефективність якого передбачувано незначна.

Треба визнати, що все ж цей метод використовується досить часто і цілком прагматична логіка тут простежується. Дійсно, якщо оптимізація витрат на маркетинг все ще представляється проблематичним у зв'язку з неочевидністю ефективності самого маркетингу, то можна задовольнятися будь-якою сумою.

Метод конкурентного паритету. У цьому випадку для утримання завойованих на ринку позицій, видавництво виділяє на маркетинг стільки, скільки витрачають головні конкуренти. Для використання цього методу необхідно не тільки знати цих головних конкурентів, які працюють на тому ж ринку і мають зіставні позиції і ресурси, але і визначити їх маркетингові бюджети, що набагато складніше. Крім того, завжди існує ймовірність появи нових конкурентів, що робить цей метод малопривабливим.

Застосування цього методу передбачає наявність певного статус-кво, при якому частка ринку кожного з конкурентів зберігається на деякій фіксованому рівні, що, як правило, не відповідає дійсності в належній мірі. Крім того, витрати конкурентів можуть бути і не адекватними реальній ринковій ситуації, необхідний рівень витрат може бути як більше, так і менше прийнятого у конкурентів рівня. Треба також враховувати, що жоден з учасників ринку не є копією свого конкурента, маючи на увазі розходження планованих цілей, можливостей їх досягнення і інш.

Метод "від досягнутого". Метод заснований на збереженні обсягів фінансування на рівні минулого року з деяким коректуванням, що враховує реальні обсяги продажів. Іноді бюджет маркетингу встановлюється у вигляді фіксованої частки від обсягу продажів минулого року. У цьому випадку для досягнення успіху, тобто для розвитку маркетингу, необхідні успіхи і в минулому періоді, що не завжди реально. Простіше кажучи, метод обчислення бюджету маркетингу у відсотках до обсягу продажів припускає наявність прямої залежності між ними, тобто збільшенню продажів на 8% повинен відповідати зростання бюджету маркетингу на ті ж 8%. Неважко здогадатися про ущербність подібної жорсткої прив'язки один до одного параметрів, кожен з яких знаходиться під постійним впливом безлічі не пов'язаних між собою факторів.

Метод максимальних витрат. Метод передбачає витрачання на маркетинг максимально можливого обсягу коштів. У цьому випадку досить складно відстежувати ефективність витрат, оскільки вони не оптимізовані і відірвані від кінцевого результату в силу тимчасового розриву між ними.

Існують і інші, більш складні методи формування бюджету маркетингу, наприклад метод обліку програми маркетингу, заснований на обліку витрат на досягнення окремих цілей програми в порівнянні їх з іншими можливими шляхами, провідними до тих же цілям. Однак на практиці використовуються інтегровані підходи при формування бюджету маркетингу, що припускають певний симбіоз розглянутих вище методів.

Незалежно від цілей маркетингу його бюджет розподіляється за основними напрямками маркетингової діяльності, таким, як дослідження, реклама, стимулювання збуту, продажу та ін. Як правило, видавництва формують свої плани на півріччя. Відповідно на кожне півріччя ставляться цілі по досягненню певних обсягів продажів, і відповідно їм формується бюджет маркетингу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >