Банківська позика (bank advance)

Банківська позика - це загальний термін, що позначає будь-яку форму банківського запозичення. Наприклад, у Великобританії під цим терміном зазвичай розуміють або запозичення у вигляді овердрафту (overdraft), або прості позики з найрізноманітнішими умовами. У ряді європейських країн, в яких існує безліч видів банківського кредитування, включаючи облік векселів (discounting of bills), використання цього терміну може поширюватися і на такі види фінансування. У Великобританії цей термін, як правило, не охоплює вексельного фінансування, хоча банкіри пропонують деякі кредити (credit) на цій основі.

Банківський акцепт (bank bill)

На лондонському ринку векселів під цим терміном традиційно розуміють вексель (Ин), акцептувати акцептним будинком (accepting house), кліринговим банком (clearing bank) або одним з певної групи інших британських банків, або банків колишніх домініонів від особи клієнта, якому був відкритий акцептний кредит . Акцептувавши вексель, фінансово-кредитна організація забезпечує його своєчасну оплату, а фінансове становище акцептанта дозволяє врахувати такий вексель на лондонському ринку векселів за найсприятливішою ставкою. Крім того, банківські акцепти традиційно розглядаються як векселі, прийнятні для переобліку {eligible paper), з погляду Банку Англії виступає в ролі кредитора останньої інстанції {lender of last resort). Так як введені пізніше нові правила грошово-кредитного регулювання значно розширили список банків , акцептування з боку яких робить вексель прийнятним для переобліку, включаючи і всі основні закордонні банки, що працюють в Лондоні, то векселі, акцептовані цими банками, тепер теж повинні ставитися до банківських акцептів.

Банківські депозити (bank deposits)

Термін передбачає кошти, розміщені на банківських рахунках (bank accounts).

Практично вони являють собою просто записи про суму боргу банку перед вкладником і виникають в силу природи банків як фінансових посередників (financial intermediaries). Депозити можуть перебувати на рахунках різних видів, з різними умовами їх використання та вилучення. Наприклад, у Великобританії два основних види депозитів називають поточними рахунками (кошти можуть бути вилучені або переведені за допомогою чека без попереднього повідомлення) та депозитними рахунками (deposit account), які в Англії та Уельсі (але не в Шотландії) можуть бути вилучені тільки після офіційного повідомлення за сім днів (хоча на практиці це правило не дуже строго виконується). Аналогічно в США існують депозити до запитання (demand deposits) та строкові депозити (time deposits). Загальновизнано, що депозити на поточних рахунках утворюють головну частину загальної грошової маси в обігу в розвинених країнах. Депозитні рахунки (строкові депозити) виключаються з грошової маси (money supply).

Банківський кредит (bank credit)

Це поняття охоплює широку сферу діяльності, тобто кредитування банківською системою будь-яким з можливих способів: за допомогою банківської позики, обліку векселів або купівлі цінних паперів (securities). Відповідно до теорії банківської справи та грошової маси зміни обсягу виданих кредитів ведуть до змін у тому ж напрямку банківських депозитів, причому величина цього ефекту залежить від масштабу "витоків" з банківської системи резервних активів, що викликаються змінами самих кредитів і депозитів. Такі "витоку" виникають, наприклад, в результаті зростання потреби в готівці в обігу або зростання імпорту. Приблизно оцінити обсяг банківського кредитування можна шляхом вирахування резервів банківської системи з її повних зобов'язань (зобов'язання плюс власний капітал банківської системи).

Баланс компанії / банку (balance sheet)

Баланс компанії (банку) - це документ, що відображає його загальну вартість (wealth) на даний момент часу. Прийнято баланс розділяти на дві половини: активи (assets) - праворуч і пасиви (liabilities) - зліва. Проте в даний час все частіше зустрічається уявлення балансу в одну колонку, в якій за станом чистих активів вказується спосіб їх фінансування. Закон про компанії 1981 р згідно з Четвертою директивою ЄС ввів вимогу до компаній надавати акціонерам баланси за спеціальною формою, в яку слід включати більше даних у порівнянні з попередньою практикою. Наведений приклад не ставить своєю метою точно показати цю форму, а тільки ілюструє загальні принципи (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Баланс компанії АВ Ltd на 31 грудня η-го року

Основний капітал

ДОЛ.

ДОЛ.

ДОЛ.

Нерухомість

10000

Верстати й устаткування

+6500

Транспортні засоби

3500

20000

Оборотні кошти

Запаси

4500

Дебіторська заборгованість

500

Банківська готівку

1000

Касова готівка

250

+6250

Мінус короткострокові зобов'язання

Банківські кредити

5000

Інша кредиторська заборгованість

750

(+5750)

500

500

20500

Джерела фінансування

Акціонерний капітал

10000 звичайних акцій за 1 дол, кожна

10000

+9000 10% -них привілейованих акцій за 1 дол, кожна

+9000

Резерви

19000

Рахунок прибутків і збитків

1500

1500

20500

Джерело: Словник сучасної економічної теорії Макміллана: пров. з англ. / Заг. ред. Девіда У. Пірса. М., 1987. С. 40.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >