Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Антикризове управління

Реформування системи державного регулювання і програмування економіки

Оптимальне поєднання свободи ринку з державним регулюванням економіки - це аксіома економічного процвітання. Нерегульований державою ринок є монетаристської утопією, не існує ні в одній країні світу. Ринкова стихія, орієнтована на прибуток, особливо небезпечна для Росії, що стоїть перед необхідністю структурної перебудови господарства. Наприклад, при недорозвиненості споживчого сектора економіки виникає загроза перепрофілювання магазинів, що торгують продовольством і промтоварами масового попиту, в автосалони, казино, нічні клуби тощо У результаті основна маса народу позбавляється самого необхідного для існування, а економіка структурно перебудовується на задоволення попиту найбільш багатого прошарку населення.

Державне регулювання і програмування при цільовій установці на економічне процвітання повинне виходити з тверезої оцінки ресурсів країни, усвідомлення багатства і бідності Росії (її ресурсів і антіресурсов).

Економічний зміст поняття багатства змінюється протягом історії. У період індустріалізації при надлишку вільних земель основу багатства становлять машини та обладнання, службовці десятки років. В умовах вже осуществившейся індустріалізації при відсутності в світі вільних земель, швидкому моральному старінні машин і устаткування (за 5-10 років вони перетворюються на металобрухт) змінюється ієрархія цінностей в системі багатства. В даний час основу багатства складають:

 • 1. Творці нових ідей, що здійснюють прорив за вже освоєні горизонти, а також накопичений інформаційний масив у всіх областях діяльності.
 • 2. Висококваліфіковані кадри, освітній потенціал країни.
 • 3. Земля, водні артерії, озера і моря, природні ресурси.
 • 4. Накопичені матеріальні цінності, створені людиною, починаючи від будівель, машин і устаткування і кінчаючи творами мистецтва.
 • 5. Система організації суспільного відтворення (виробництва, обміну, розподілу, споживання).

За першою і третьою позиціям Росія перевершує будь-яку країну світу, проте з двома мінусами: холодним кліматом і великою протяжністю транспортних комунікацій. Глобальне потепління клімату сприятливо для Росії: це різко підніме світову ціну її землі при знеціненні землі в багатьох країнах, на яких потепління поверхні землі позначиться негативно,

Підвищені енергетичні витрати на транспорт можуть бути компенсовані при реалізації проекту, що існувало ще на початку XX ст. і передбачає з'єднання річкових артерій, що мають меридіональний напрям, каналами з одночасною побудовою гідроелектростанцій. З урахуванням того, що собівартість перевезень по річках в п'ять разів дешевше транспортування залізницею, беручи до уваги дешевизну електроенергії, вироблюваної на гідроелектростанціях, вельми дорогий проект в довгостроковому плані принесе велику вигоду. Можливо, будуть знайдені й інші проекти, які вирішують проблему на принципово новій основі. Поки за відсутності достатніх інвестиційних ресурсів потрібно відзначити її принципову решаемость.

За другій позиції Росія входить до числа провідних країн світу.

Четверта позиція характеризується кричущими контрастами: з самими передовими технологіями оборонних підприємств сусідять галузі з обладнанням, застарілим не тільки морально, а й фізично. Проте за сукупністю чотирьох видів цінностей Росія є найбагатшою країною світу.

Однак по п'ятій позиції Росія обтяжена антібогатством, антіресурсом.

Духовні, інтелектуальні та матеріальні ресурси, якими володіє Росія, дозволяють їй розвиватися з опорою на власні сили, але за умови побудови високоефективної системи організації та управління суспільним відтворенням на всіх рівнях господарювання (при заміні антіресурса на ресурс), що також можна зробити тільки на основі використання власного інтелектуального, організаційного та управлінського потенціалів, без ілюзій щодо іноземних радників. Незайве ще раз нагадати про необхідність подолання впровадженої в суспільну свідомість Росії утопії про її входження в світовий ринок відразу, одним махом, за відсутності державної підтримки та захисту національної економіки. Це призвело б не до процвітання країни, а до знищення більшої частини економічного потенціалу.

У той же час участь у міжнародному поділі праці обіцяє Росії багато вигоди, що обумовлює необхідність підключення країни до світового ринку.

Вихід бачиться у формуванні дворівневої економіки:

 • а) перший, базовий рівень економіки охоплює галузі, що забезпечують існування основної маси населення на гідному людини рівні, але без негайних претензій на західні стандарти споживання; економіка цього рівня розвивається під державним протекціонізмом, що захищає її від акул світового ринку;
 • б) другий рівень економіки повинен бути представлений великими фірмами, які використовують самі передові технології і що виходять на світовий ринок при опорі на всю міць російської держави; підприємства цього рівня покликані служити генераторами розвитку російської економіки; левова частка валютної виручки повинна не розтрачуватися на предмети розкоші, а інвестуватися в науку, виробництво;
 • в) в міру розвитку економіки різниця між двома її рівнями буде згладжуватися, і тоді Росія зможе повною мірою підключитися до світового ринку.

При цьому потрібно чітко визначити етапи оздоровлення економіки:

 • 1 етап. Демонтується механізм дезорганізації економіки, відновлюються життєздатні елементи зруйнованого в 90-і рр. механізму господарювання, впроваджуються нові важелі і форми впливу на господарство.
 • 2 етап. Формується дворівнева економіка.

На першому рівні, як уже було сказано, під протекцією держави забезпечується функціонування народно-господарського комплексу життєзабезпечуючих галузей. На другому рівні створюються високотехнологічні господарські комплекси (великі й надвеликі корпорації), здатні прорватися на світовий ринок.

3 етап. Він характеризується підтягуванням першого рівня до другого, створенням екологічно орієнтованої економіки, причому якісно більш ефективною, ніж сучасна економіка країн Заходу.

Окремі заходи другого і навіть третього етапів можна здійснювати вже на першому етапі.

У процесі державного регулювання економіки, орієнтованого на формування нової соціально-економічної системи - ЕКОГУМАНІЗМА, з ефективним використанням всіх ресурсів країни, необхідно застосовувати в залежності від конкретних обставин весь спектр методів і механізмів державного регулювання, добре відомий усім, хто вивчав економічну науку. У теж час потрібно виробляти і нестандартні підходи до впливу держави на економіку з урахуванням унікальності ситуації, в якій перебуває країна.

Нестандартний підхід необхідний насамперед до виробничих і науковим підприємствам ВПК, де сконцентрований основний науково-технічний потенціал країни. Якщо цей потенціал розумно використовувати, провівши доцільну, але ні в якому разі не тотальну, конверсію, весь світ стане свідком російського економічного дива. При цьому представляється необхідним проведення наступних заходів:

 • 1) при збереженні всіх досліджень (і розвитку нових) і виготовленні дослідних зразків у сфері військової техніки і технології на п'ять років заморожується виробництво озброєнь з метою економії дорогих ресурсів, за винятком запасних частин і виробів на експорт, а також невеликих партій продукції з метою збереження технологічної готовності на майбутнє;
 • 2) заробітна плата персоналу оборонних підприємств виплачується в повному розмірі навіть за байдикування, причому на рівні, що забезпечує гідне існування кваліфікованого фахівця. Крім того, персонал оборонки отримує можливість мати другу зарплату за рахунок ефекту конверсії. Така неординарна міра необхідна для збереження колективів найбільш кваліфікованих фахівців країни - її надії на майбутнє;
 • 3) на підприємствах ВПК формуються і здійснюються програми впровадження новітніх технологій на основі накопичених незатребуваних науково-технічних розробок. У цьому відношенні Росія накопичила просто фантастичний потенціал, але "п'ята колона" спільно з наукової бюрократією перешкоджають його використанню, проводячи політику впровадження тільки зарубіжної техніки і нелегального продажу російських винаходів іншим країнам, де вони вилежуються до пори модернізації устаткування, не раніше, ніж воно себе окупить, після чого застосовуються спочатку за кордоном, а вже потім, ряд років опісля, ввозяться в нашу країну як новітніх зарубіжних досягнень;
 • 4) п'ятирічне (але не більше) заморожування виробництва нових озброєнь для російської армії. Це не послабить обороноздатність країни, так як зараз вона впирається не в техніку (її сверхдостаточно), а в людський фактор. При цьому необхідно істотно підвищити матеріальне забезпечення військовослужбовців. Всім звільняються у запас офіцерам має бути надано право перейти на роботу в систему правоохоронних органів. Не менше половини конфіскованих у злочинного світу цінностей повинно передаватися тим, хто веде проти нього боротьбу.

Нестандартні методи державного регулювання необхідні не тільки в сфері ВПК, його конверсії, а й не меншою мірою в сферах регулювання відносин власності, в тому числі приватизації, грошового обігу, фінансів і кредиту. Однак тут ми не зупиняємося на цих методах з тієї причини, що вони вже висвітлені в попередніх розділах.

Необхідно значне посилення державного регулювання експортно-імпортної діяльності при забезпеченні кардинального поліпшення його якості та підвищення ефективності під кутом зору дотримання державного інтересу, а не задоволення домагань окремих відомств, монополій, явних і прихованих фінансових груп. При цьому крім іншого, на наш погляд, потрібно терміново здійснити такі заходи:

 • 1) ввести державну монополію на експорт паливно-енергетичних ресурсів та сировини (необхідність чого нами вже відзначалася). Приватні підприємницькі структури доцільно залучати до обслуговування цього експорту для надання маркетингових і посередницьких послуг за винагороду, обумовлену за взаємною згодою, звичайно в межах 1% від суми угоди;
 • 2) затвердити перелік життєво важливою для держави і суспільства продукції обробних галузей, за яким запроваджується ліцензування;
 • 3) створити умови для вільного експорту інших товарів зі сплатою диференційованої мита з обов'язковим поверненням до Росії вирученої валюти або імпортуванням відповідного товарного еквівалента. Необхідно заохочувати експорт продукції високої технологічної обробки, стимулювати виробничу кооперацію з підприємствами інших країн;
 • 4) товари масового попиту, дефіцитні в країні, імпортувати безмитно. Ввезення товарів, в особливості обладнання, аналоги яких виробляються в країні, обкладати підвищеними митами. На імпорт предметів розкоші встановити сверхпошліни (на час до повного оздоровлення економіки країни). При цьому добротні предмети споживання (одяг, взуття, електронна техніка і т. П. Не повинні ставитися до предметів розкоші);
 • 5) за порушення правил експортно-імпортних операцій встановити особливо жорсткі економічні санкції з виплатою значного винагороди тому, хто розкрив зловживання.

Росії необхідно відмовитися від всяких зарубіжних кредитів, збільшують державний борг, супроводжуваних умовами проведення економічної політики, яка визначається в інших країнах. При цьому вітається приплив у країну приватних іноземних інвестицій продуктивного характеру, пов'язаних лише з спільним розподілом принесеної ними прибутку, але не збільшують державний борг.

Одночасно Росії потрібно негайно перейти на торгівлю з колишніми союзними республіками за світовими цінами, припинивши постачати в борг, часто не повертаються, паливно-енергетичні ресурси.

Ні в одній країні з розвиненою ринковою економікою держава не кидає сільське господарство на свавілля ринкової стихії, хоча застосовуються при цьому методи варіюються по країнах. Наприклад, якщо в США держава економічними важелями стримує перевиробництво сільгосппродукції, одночасно надаючи фермерам фінансову підтримку і інвестуючи великі кошти в розвиток сільськогосподарських наук, генеруючи програму роботизації фермерських господарств, то в Японії сільське господарство розвивається під посиленим державним протекціонізмом, результатом чого є п'ятикратне перевищення цін на ряд продуктів харчування, але зате при цьому зберігається національне сільське господарство, нехай і неконкурентоздатне на світовому ринку, відмовитися від якого не може дозволити собі жодна країна, що проявляє турботу про своєї економічної безпеки.

Слід застерегти від спроб наскоком зруйнувати великі господарства під приводом утворення на їх місці фермерських господарств. Створення фермерських господарств, здатних нагодувати всю країну, потребують багатьох років. Адже для цього потрібна відповідна техніка, пристосована до фермерства, а її немає. Потрібні фінансові ресурси виходячи з розрахунку декількох сотень мільйонів рублів на одне господарство. Такі можливості відсутні. Насильно зруйнувати колгоспи і радгоспи і зробити ставку на фермерство - значить кинути країну у вир голоду. Єдино можливий конструктивний варіант - перетворення колгоспів і радгоспів у високоефективні господарства, які несуть відповідальність перед ринком. Фермерство потрібно підтримувати, але як доповнення до системи великих господарств. Центр ваги інвестицій у вирішенні продовольчої проблеми має припадати на переробку, зберігання, транспортування сільгосппродукції. При цьому необхідно встановлення на прийнятному, досить низькому рівні державних фіксованих цін на паливо, пальне, сільгосптехніку, транспортні послуги з виплатою в необхідних випадках дотацій виробникам з бюджету.

У числі пріоритетних державних програм відродження і розвиток агропромислового комплексу повинні бути поставлені на перше місце, оскільки без забезпечення себе продовольством народ довго вижити не зможе.

Далі по пріоритетності повинні слідувати: програма соціального захисту населення (не можна розвивати перспективні галузі за рахунок вимирання частини населення); програми забезпечення внутрішніх потреб країни продукцією паливно-енергетичного комплексу та послугами транспорту, насамперед залізничного (при цьому в пріоритети не повинно входити нарощування паливно-енергетичних ресурсів для експорту, а в більш далекій перспективі Росії слід звести його до мінімуму, зберігаючи для себе з урахуванням інтересів майбутніх поколінь невосполняемие природні ресурси).

Наступними за важливістю реалізації є програми:

 • - Збереження потенціалу ВПК і його доцільною конверсії;
 • - Розвитку науки, освіти, культури;
 • - Екологічна програма;
 • - Житлового будівництва;
 • - Розвитку виробництва промислових товарів народного споживання;
 • - Сприяння розвитку відсталих галузей і регіонів.

Потрібно розробка та інших народно-господарських

перспектив. Що стосується програм типу підтримки малого та середнього підприємництва, розвитку банківської системи і т.п., то вони відносяться до програм іншого типу, пов'язаним з перетворенням господарського механізму країни. Всі програми цього типу повинні прийматися в якості розділів (підпрограм) загальної програми реформування господарського механізму країни.

Особливий тип програм покликаний сформувати кілька сот великих корпорацій, як правило, на міжгалузевій основі, але з метою випуску певної продукції або надання послуг, що вимагають використання складної техніки і високорозвинених технологій.

Ще одна, також винятково важлива різновид програм - це програми, кожна з яких орієнтована на розробку і впровадження у виробництво новітніх технологій, якісно кращої техніки. Підприємства та організації, задіяні в їх здійсненні, повинні співпрацювати на взаємовигідних договірних засадах.

До здійснення державних програм всіх типів необхідно залучати приватні фірми, особливо венчурного (впроваджувального) типу, з їх попередніми ліцензуванням. У таких фірмах, створюваних за особистою ініціативою за сприяння держави, повинні працювати вчені, конструктори та інженери, досвідчені управлінці та економісти, інші фахівці, а також підприємці.

Цим фірмам має надаватися право на здійснення державних програм або їх розділів (на федеральному і регіональному рівнях) з використанням державного фінансування і пільгових кредитів, державних ресурсів. При цьому фірма не стає власником об'єктів, створених за рахунок державних коштів. В якості винагороди фірма отримує частку від реального ефекту, принесеного реалізованої програмою. Державні чиновники, контролюючі її, також повинні отримувати великі премії у частці від цього ефекту, якщо він досягнутий.

У державне програмування необхідно якомога ширше впроваджувати систему конкурсного відбору, зокрема, за такою схемою:

 • а) влади (федеральні і місцеві) оголошують конкурси на кращі економічні проекти, пов'язані зі структурною перебудовою економіки, особливо з впровадженням у виробництво найпередовіших науково-технічних розробок; до участі в конкурсах допускаються не тільки науково-виробничі, а й організаційно-економічні проекти, зокрема пов'язані з формуванням великих міжгалузевих фірм, холдингових компаній і т.д .;
 • б) проекти, які виграли конкурс, виставляються, у свою чергу, на конкурс претендентів з числа підприємницьких структур, які пропонують способи та умови реалізації проектів;
 • в) фірми, що виграли конкурс, здійснюють проекти, які отримують статус державних програм, прибуток від реалізації яких ділиться між державою і виконавцями в пропорції, заздалегідь обмовляється в процесі конкурсу;
 • г) з метою запобігання розкраданню державних ресурсів і прийняття корисливих рішень корумпованими чиновниками впроваджується система грошових заохочень і санкцій з таким розрахунком, щоб чесне виконання чиновником свого боргу стало матеріально більш вигідним і безпечним, ніж участь у круговій поруці хабарників.

В економіку за підтримки держави і при використанні частнопредпринимательских ініціатив необхідно можливо ширше впроваджувати корпоративний механізм господарювання. Його основна ідея: під перспективне ноу-хау, конкурентоспроможне на світовому ринку, підбирається група зацікавлених господарських суб'єктів, що беруть участь у проекті в міру своїх можливостей і зацікавленості (капіталом, виробничими потужностями, виконанням робіт і послуг і т. П.); кожен учасник отримує свою частку в реалізації кінцевого продукту пропорційно частці участі.

Втручання держави в економіку (сумарне, на рівні федеральної і місцевої влади в процесі здійснення державного програмування) потрібно обмежити законодавчо зафіксованої часткою в національному доході. При цьому основними об'єктами державного фінансування мають бути: правопорядок і оборона; фундаментальна наука та освіта; культура; охорону здоров'я; соціальні виплати; виробнича інфраструктура; Агропромисловий комплекс; окремі найбільш перспективні науково-технічні програми.

У багатьох випадках доцільна заміна прямого бюджетного фінансування та державного адміністрування формуванням пільгових умов для підприємницьких структур, що взяли на себе реалізацію пріоритетних державних програм.

Розглянутий комплекс заходів державного регулювання і програмування далеко не вирішує всіх економічних проблем Росії. Увага була сконцентрована на формуванні простору для господарського розвитку в інтересах народів Росії. Як поводитимуться господарюючі суб'єкти в цьому спільному просторі, як будуть розподілені права в регулюванні економікою між федеральною та місцевою владою - все це може бути вирішено лише в процесі відносно тривалих переговорів.

Тут можна позначити лише вихідний принцип поділу функцій державного регулювання та програмування між федеральною і регіональною владою.

Всі програми, що забезпечують зовнішню і внутрішню безпеку держави, у тому числі економічну, збереження духовного, культурного, наукового, освітнього, виробничого потенціалу країни та її природи, що підтримують соціальний захист населення на рівні мінімального прожиткового мінімуму (визначається не фізіологічним існуванням, а рівнем життя, відповідним людській гідності), повинні володіти федеральним пріоритетом. Регіонам не повинно бути дозволено за своїм уподобанням як вилучати ресурси з таких програм, так і відмовлятися від їхнього фінансування. Одночасно неприпустимо в сваволі федеральних властей вилучати ресурси з регіонів для фінансування штучного підтягування рівня відсталих регіонів і галузей до рівня більш розвинених. Всі питання подібного перерозподілу ресурсів, як і фінансування на міжрегіональному рівні інших програм, повинні вирішуватися суто на основі переговорного процесу.

Всяка економічна програма держави матиме успіх тільки в тому випадку, якщо вона буде містити в собі достатньо дієві соціальні заходи, що підвищують рівень життя народу, що дають йому соціальні гарантії, впевненість у майбутньому, надію на процвітання.

У числі соціальних аспектів нашої програми потрібно виділити наступне.

 • 1. Установа вперше в світі загальногромадянської власності на паливно-енергетичні ресурси, інші корисні копалини і лісові угіддя (на федеральному рівні) і на земельні ділянки та нерухомість (на регіональному рівні). Усім громадянам Росії відкриваються довічні індивідуальні рахунки в Ощадбанку, на які щорічно нараховується рента за використання об'єктів загальнодержавної власності (орієнтовно 25% ренти розподіляється між громадянами на федеральному рівні, 30% - на регіональному). Така акція дозволить зробити кожного громадянина реальним власником, дасть йому стабільне джерело існування, що забезпечує гідне людини життя.
 • 2. Виплата заробітної плати непрацюючим матерям (з нарахуванням трудового стажу для пенсії) на рівні, що забезпечує середні споживчі стандарти, з диференціацією оплати залежно від кількості дітей. Умовою отримання зарплати повинно бути регулярне відвідування жінками (часто разом з дітьми) державних або приватних ліцензованих центрів виховання і культури за вільним вибором, де матерів навчали б вихованню дітей, розвивали б їх культурний і освітній рівень. Задіяні в такому вихованні центри, навіть приватні, повинні фінансуватися державою, отримувати різноманітні пільги. Доцільно також розвиток подібних центрів на платній основі, але виключно для забезпечених сімей, з тим щоб не позбавляти безкоштовних послуг центрів основну масу населення.

Джерелом фінансування цієї дорогої програми могло б з'явитися елементарне захід, пов'язаний з вивільненням задіяної на виробництві зайвої робочої сили. Протягом багатьох років, щоб не переводити приховане безробіття в явну, на одному робочому місці, що оформляється у вигляді декількох штатних одиниць, тримали і часто тримають досі від 2 до 5 працівників, відповідно ділячи між ними зарплату, яка належала б одному, працюй він на повну силу.

Про приховані резервах робочої сили свідчить всесоюзний експеримент 60-х рр. на Щекінском хімкомбінаті. За п'ять років експерименту чисельність його персоналу була скорочена з 6000 до 5000 чоловік, при цьому обсяги виробництва зросли, всі показники покращилися. Однак і після цього скорочення в одному з цехів, повністю укомплектованому голландським обладнанням, працювало близько 800 осіб, у той час як за голландськими стандартам таке обладнання обслуговують менше 300 працівників.

Очевидно, що замість того щоб платити зайвим людям зарплату на виробництві, розкладаючи тим технологічну дисципліну, добру половину людей з такого виробництва краще вивільнити, але продовжувати платити їм зарплату за виховання дітей.

Даний захід сприятиме підвищенню народжуваності, що необхідно для Росії з її величезною територією, ефективне освоєння якої вимагає багато більшої чисельності населення.

3. Надання всілякої державної підтримки, включаючи безкоштовне надання приміщень і виділення бюджетного фінансування різним ініціативним територіальним об'єднанням громадян у сфері організації дозвілля, культури ,, спорту, благодійної діяльності. Даний захід значно поліпшить психологічний клімат у суспільстві, знизить соціальну напруженість, сприятиме підвищенню культурного рівня народу і зміцненню його здоров'я, дозволить зайняти не знаходять застосування в інших сферах кваліфіковані кадри, в тому числі використовуючи освітньо-культурний потенціал пенсіонерів.

Тим самим в Росії почне відроджуватися зв'язок різних поколінь, що є неодмінною умовою успіху не тільки економічних, але всіх інших перетворень держави, орієнтується на тривалу перспективу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук