Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типологія фінансових і валютних систем

Різноманітність елементів фінансових систем

Перш за все необхідно розібратися з деякими поняттями, пов'язаними фінансами, а також їх класифікацією. Міжнародна платіжна система - це загальний термін, що відображає єдність інструментів і методів, за допомогою яких здійснюються міжнародні фінансові операції, тобто платежі між резидентами різних країн з різними національними валютами. Термін охоплює різні системи валютних курсів, валютного контролю, а також проблеми, пов'язані з міжнародною ліквідністю.

Грошова і валютна системи - це національна грошова система, в рамках якої безпосередньо звертаються грошові знаки держави. Вона є частиною загальної фінансової системи країни. У більшості випадків поняття "грошова система" ідентично "валютній системі", якщо мати на увазі не тільки логічну і семантичну ідентифікації, а й змістовну сторону. В інших випадках "грошова система" аналогічна поняттю "грошовий ринок". Не у всіх країнах діють валютні системи як інститути та відповідні ланки фінансової системи, пов'язані з світовою валютною системою, які оперують конвертованими валютами. Часто діють лише фрагменти такої системи, її окремі ланки, оскільки їх функціонування визначається рівнем не тільки економічного розвитку країн, а й організації державної влади, зрілістю офіційних інститутів, організаційною будовою механізмів управління, станом державного та громадського контролю і т.д.

Фінансова система - це сукупність організації фінансових відносин, що забезпечує рух позичкового капіталу та інші переміщення фінансових ресурсів на базі узгоджених норм і правил, що регулюють ці відносини. У світі існують і діють три типи фінансових систем: національна, регіональна, міжнародна фінансова.

Національна фінансова система - це сукупність організації фінансових відносин, яка діє на базі відповідного національного законодавства на території даної держави. Ця система найтіснішим чином пов'язана зі світовою валютною системою і є її частиною, враховуючи міжнародні правила, договори та угоди, і взаємодіє з нею через відповідні фінансові, торговельні та інші механізми.

Регіональна фінансова система - це організація фінансових (грошових) відносин групи країн на базі відповідних міжнародних (міждержавних) договорів та угод на території зазначеної групи держав. Повноцінна регіональна валютна система (РВС) діє лише в однині: це - європейська валютна система (ЕВС).

Міжнародна фінансова система - це сукупність національних і регіональних фінансових (грошових) систем, міжнародних регулюючих актів і правил, а також міжнародних фінансових організацій та фінансових секторів великих компаній, включених до динаміку фінансово-економічних процесів у світі.

Дані визначення близькі тим, які пропонуються та іншими фахівцями. Так, професор А. А. Суєтін дає таке визначення: "Світова валютна система - це сукупність грошово-кредитних відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарського життя і розвитку світового ринку, закріплена в договірних та державно-правових нормах" [1].[1]

Міжнародні, регіональні та національні валютні системи виконують свої завдання.

Міжнародна валютна система як частина світової фінансової системи регулює застосування валют при міждержавних та міжрегіональних розрахунках, а також забезпечує обмін різних національних валют для врегулювання вимог та погашення заборгованостей, що виникають в результаті зовнішньоторговельних та інших міжнародних фінансових операцій. Міжнародна валютна система є набором правил і законів, які регулюють діяльність центральних емісійних банків на зовнішніх валютних ринках. Мета цих правил полягає в полегшенні не тільки процесів міжнародної торгівлі, а й усіх сфер діяльності на міжнародному рівні.

Регіональна валютна система регулює застосування валют у певному економічному регіоні. Це насамперед регіонально-континентальний рівень, а також рівень інтеграційних груп.

Національна валютна система, природно, забезпечує функціонування зовнішньоекономічних зв'язків країни. Національна валютна система юридично закріплюється в державних правових актах, що враховують норми міжнародного права, тільки в цьому випадку вона стає нормативною базою. Національна система базується на національній валюті (грошовій одиниці країни), а світова фінансова система - на одній або декількох резервних валютах або міжнародної лічильної грошової одиниці. Крім національних валют в міжнародних розрахунках використовуються міжнародні валютні одиниці СДР і євро.

Справедливе зауваження В. А. Слепова, який зокрема, пише: "Міжнародні фінанси завжди функціонують у валютній формі, оскільки будь-які рішення в міжнародній сфері пов'язані з рухом інвалютних потоків" [2]. Далі йде висновок: "Міжнародна фінансова система - це форма організації регулювання інвалютних потоків, закріплена нормами міжнародного права, міжнародними та регіональними угодами, національними законодавствами країн-учасниць міжнародної фінансової системи" [3].[2][3]

На формування сучасних міжнародних фінансів роблять сильніший вплив ті зміни, які відбувалися у світовій економіці всі післявоєнні десятиліття. Відповідно, необхідно вивчати ту загальну економічну і політичну середу, під впливом якої змінювалися і міжнародні фінанси. Це не тільки самі національні фінанси та міжнародні фінансові організації, а й фінансові ринки, фінанси ТНК і їх інвестиції (і насамперед портфельні), міжнародні банки. Ця обставина відзначають автори фундаментальної роботи "Світові фінанси" [4].[4]

Світова фінансова системаширокому сенсі) - це об'єднана сукупність ланок історично сформованих національних фінансових систем, а також наднаціональних (міждержавних) організацій та установ, що беруть участь у міжнародному русі позичкового капіталу та інших переміщених фінансових ресурсів, що здійснюють регулювання зазначених переміщень на базі узгоджених міжнародних правових норм і правил (договорів, угод та ін.).

Система міжнародних фінансів - це частина світової фінансової системи в області руху валютних фінансових ресурсів, керована чинним міжнародним порядком і правилами. Змістовною стороною міжнародних фінансів є міжнародний фінансовий ринок, який умовно ділиться на валютний ринок, ринок цінних паперів (фондовий ринок), міжнародний кредит, включаючи міжнародні потоки капіталу в різних формах; страховий ринок, ринок деривативів та ін. Їх вивчення передбачає необхідність розуміння принципів і правил діяльності міжнародних комерційних банків і фінансової діяльності ТНК, а також наднаціональних регулюючих інститутів (МВФ, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків (БМР), безліч міжнародних форм інститутів та ін. ).

  • [1] Суєтін А. А. Міжнародні фінансові відносини. М., 2010. С. 9.
  • [2] Міжнародний фінансовий ринок / під ред. проф. В. А. Слепова і проф. Е. А. Звонова. М., 2009. С. 33.
  • [3] Там же.
  • [4] Енг Максимі В. Указ. соч. С. 2-3.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук