Взаємопов'язані зміни на фондових, товарних і валютних ринках

Визначення того, якою мірою фінансові інвестиції впливають на рівень і нестійкість цін на сировинні товари, є важким завданням через обмежену прозорості та рівня дезагрегірованія існуючих даних. Проте є дані, що підкріплюють ту точку зору, що фінансові інвестори впливають на динаміку цін в короткостроковій перспективі. Частина цих даних стосується ролі різких змін у фінансових позиціях на нафтовому ринку в період з лютого по травень 2011 р Інші дані відносяться до сильної кореляції між рухом цін на сировинні товари і тенденціями на фондових і валютних ринках, які, як відомо, схильні до впливу спекулятивних операцій.

Зіставлення динаміки цін на сировинні товари і на акції на протязі різних циклів ділової активності показує, що ці ціни зазвичай змінювалися в протилежних напрямках на ранніх етапах підйому в ході попередніх циклів. Навпаки, під час самого останнього циклу стала помітною усилившаяся синхронізація руху цін, яка викликає подив через вкрай низького показника завантаження потужностей на хвилі "великої рецесії" 2008 і 2009 рр., Яке свідчило про дуже низькому попиті на сировинні товари. Незважаючи на це, ціни на сировинні товари зросли ще до початку пожвавлення в II кварталі 2009 р (2010- 2011 рр.) І продовжували рости протягом двох наступних років, почасти через зростання попиту в країнах з ринковою економікою і в той Водночас багато в чому через суто фінансових операцій. Тому через два роки (у 2011-2012 рр.) Послідувала реакція з боку грошово-кредитної політики, хоча рівень завантаження потужностей у розвинених країнах все ще дуже низький. Це свідчить ще про один викликає тривогу аспекті впливу фінансіалізації, який досі недооценивался, а саме про її здатність заподіювати шкоди реальній економіці в результаті передачі спотворених сигналів для макроекономічного управління.

Заходи реагування на нестабільність цін на сировинні товари

Для запобігання або пом'якшення негативного впливу несприятливої динаміки цін на сировинні товари необхідні короткострокові надзвичайні заходи. У той же час необхідно розробити способи поліпшення функціонування ринків похідних інструментів на базі сировинних товарів, для того щоб ці торгові майданчики краще виконували свою роль у забезпеченні надійних цінових сигналів для виробників і споживачів сировинних товарів або, принаймні, для запобігання того, щоб вони посилали спотворені сигнали. У зв'язку з цим ЮНКТАД вказує, що для поліпшення функціонування ринків слід розглянути набір з чотирьох заходів політики, особливо стосовно до продовольчих товарах і енергоносіям:

  • • слід підвищити прозорість ринків фізичних товарів за рахунок забезпечення більш своєчасної точної інформації про сировинних товарах, таких як вільні потужності і глобальні резерви нафти, а стосовно до сільськогосподарської продукції - культивовані площі, очікувані врожаї, запаси і короткострокові прогнози попиту. Все це дозволило б комерційним учасникам ринків легше оцінювати поточні і майбутні фундаментальні зв'язки між пропозицією і попитом;
  • • необхідно поліпшити потік і доступ до інформації на ринках похідних інструментів на базі сировинних товарів, особливо щодо позицій, займаних різними категоріями учасників ринку. Це дозволило б підвищити прозорість ринків. Зокрема, заходи, спрямовані на забезпечення дотримання вимог до звітності для торгівлі на європейських біржах, за аналогією з вимогами, застосовуваними на біржах США, значно підвищили б прозорість торгових операцій і перешкодили б перенесенню операцій в інші юрисдикції виходячи з регулятивних міркувань;
  • • посилення регулювання фінансових учасників ринків, зокрема лімітування позицій, могло б послабити вплив фінансових інвесторів на товарні ринки. Здійснення операцій за рахунок власних коштів фінансовими установами, які займаються хеджуванням позицій своїх клієнтів, можна було б заборонити через конфлікт інтересів. Для цього необхідно знайти "золоту середину" між введенням надмірно обмежувального режиму регулювання, який поставив би під загрозу функції товарних бірж, пов'язаних з передачею ризиків, і впровадженням занадто м'якого регулювання, яке в рівній мірі "підірвало б базові функції бірж" [1];[1]
  • • органам, що здійснюють нагляд за ринками, можна було б доручити час від часу здійснювати безпосереднє втручання в біржову торгівлю за допомогою закупівлі або продажу похідних інструментів в цілях недопущення різкого падіння цін або для зменшення "цінових бульбашок". Такі інтервенції можна було б розглядати як крайній захід для протидії утворенню спекулятивних бульбашок в тому випадку, якщо реформи, спрямовані на підвищення ступеня прозорості ринків і на посилення регулювання ринків або не будуть проведені, або виявляться неефективними.

  • [1] ЮНКТАД. Доповідь про торгівлі та розвитку 2011. Нью-Йорк; Женева, 2011. С. 26.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >