Резюме

  • • Формування ціни на товар - це складний процес, керований не тільки силами конкуренції на вільному ринку, а й власниками виробничо-торговельних систем, армадами працівників, буквально "вибивати" високі ціни. Тому потрібно добре знати не тільки теорію питання, але й ті аспекти реальності, які формують ціну на товар або послугу.
  • • Міжнародні ціни знаходяться в сфері впливу дій правил СОТ, що робить на них істотний вплив. Тарифи та мита - головний регулятор цін на товар на світових ринках. Тарифна політика - один з головних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі і елемент торговельної політики держави. Дуже сильний вплив на ціноутворення надають компанії, які формують "цінової фон" незалежно від конкуренції (через змови, картелі, таємні альянси і т.д.).
  • • Ціни на світовому ринку формуються більш складним чином, ніж на національних ринках, насамперед у силу наступних причин: різна ступінь державного втручання в експортно-імпортні операції компаній - виробників; різноманітність і множинність ринків; зростання цін при експорті продукції; наявність суттєвих розбіжностей у практиці встановлення фіксованих і змінюються цін; відмінності в стратегіях ведення конкурентної боротьби компаніями на зовнішніх ринках.
  • • Рішення, пов'язані з ціноутворенням, як правило, повинні враховувати коливання валютних курсів в тих країнах, в яких діють фірми, що здійснюють торговельні операції. Потужний вплив на ціноутворення роблять фактори інфляції. Проте ціна на товар, незважаючи на зростання нецінових методів конкурентної боротьби, є органічним чинником, надають прямий вплив на конкурентоспроможність фірми і, зокрема, на її здатність здійснити входження в систему світового ринку.
  • • Фактор "вільних цін" в цілому діє на розвинених ринках, на яких конкурентні сили, незважаючи на існування обмежувальних заходів в області національного законодавства, все в більшій мірі орієнтуються на міжнародні стандарти, що встановлюються СОТ або відповідно до його рекомендацій. При цьому очевидні переваги тих фірм, які використовують ефект масштабу виробництва, висока якість обслуговування і т.д.
  • • У ціновій практиці знаходять конкретне вираження методи і форми традиційного протекціонізму - мита, тарифи, експортні субсидії, тут застосовуються демпінг, різні форми державного контролю. Найбільш типовий приклад державного впливу на цінову практику - регулювання цін на нафту з боку ОПЕК, хоча цю форму регулювання не зовсім правильно відносити до "державної", оскільки вона має характер міждержавного контролю і при цьому не безпосередньо над цінами, а над обсягами видобутку нафти. Інша сторона прикладу, пов'язаного з цінами на нафту на світових ринках, - ілюстрація зв'язку цього питання, по-перше, зі світовою політикою великих держав; по-друге, з динамікою внутрішньої політики, її заломленням у світлі інтересів суспільства. Держава постійно повинно враховувати наслідки своєї зовнішньоекономічної політики, її відображення на внутрішній ситуації.
  • • Вплив на світові ціни у відношенні найважливіших видів стратегічної сировини - потужний інструмент для придбання додаткових джерел прибутку, що часто переплітається з великою політикою, міжнародними відносинами, інтересами держав. Це добре ілюструється політикою в області руху цін на нафту.
  • • За оцінками Світового банку, через зростання цін на продовольство і паливо лише в 2008- 2009 рр. у злиднях опинилися від 150 до 185 млн осіб, і ці цифри безперервно зростали протягом всього 2010 р За оцінками Доповіді фахівців Всесвітньої продовольчої програми ООН, чисельність хронічно голодуючих у світі перевищила в 2009-2012 рр. показник в 1 млрд осіб. У результаті цього близько половини світових досягнень у справі боротьби з голодом виявилися зведені нанівець. Згідно з прогнозом ряду міжнародних організацій, країни з низькими доходами зіткнуться в найближчі роки з погіршенням зовнішнього платіжного балансу у зв'язку зі скороченням попиту на експортовані ними товари, а також внаслідок ряду інших причин, включаючи європейську рецесію, уповільнення темпів зростання економіки Китаю, невизначеність ситуації в ЄС і США та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >