Мультиплікатор зовнішньої торгівлі в платіжному балансі

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі - відношення зміни національного доходу до викликав його зміни експорту; він використовується в розрахунках по складанню балансу зовнішньої торгівлі як частини платіжного балансу. Наприклад, якщо в країні відбувається збільшення експорту на 100 млн дол., То її національний дохід буде збільшуватися на кратну величину до тих пір, поки витоку (або вилучення) грошових коштів з економіки, тобто заощадження, імпорт і податки, не складуть 100 млн дол.

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі є звичайним мультиплікатором, тільки змінної, яка надає мультиплікативно вплив на національний дохід, тут є експорт. Формула має такий вигляд:

де До - мультиплікатор; МРС - гранична схильність до споживання товарів місцевого виробництва.

У той же час мультиплікатор можна розглядати як величину, в знаменнику якої знаходяться всі граничні схильності до витоку фінансових коштів, тобто .:

де MPS - гранична схильність до заощадження; МРРТ - гранична схильність до сплати податків, тобто та частина приросту доходу, яка піде на сплату податків; МРМ - гранична схильність до імпорту.

Мультиплікатор зовнішньої торгівлі відіграє свою роль у механізмі врівноваження платіжного балансу. З одного боку, зростання експорту, що поліпшує платіжний баланс, формують економічні сили, які прагнуть знизити цей позитивний баланс, оскільки чим більший дохід створює мультиплікатор, тим більші обсяги імпорту він стимулює. З іншого боку, в країнах, в яких імпорт постійно переважає над експортом, відбувається "вимивання" місцевих товарів (крім погіршення платіжного балансу). Тому завдання національної економічної політики в цьому питанні полягає в знаходженні потрібного балансу між експортом та імпортом та забезпеченні інтересів населення. Нижче представлені торговельні та інші баланси деяких країн (тобто платіжний баланс в розбивці за основними статтями) (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Платіжний баланс за поточними рахунками в розбивці за основними статтями, млрд дол., 2002-2010 рр.

Країни

+2002

+2003

2004

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

+2010

Розвинені країни і угруповання

Торговий баланс

-255,5

-307,5

-421,5

-636,9

-780,7

-778,3

-886,0

-444,3

-548,9

Чисті послуги

92,5

108,9

163,9

201,3

269,1

378,2

420,0

351,7

392,0

Чистий прибуток

17,8

48,0

123,0

151,1

145,9

136,8

123,7

174,0

243,2

Чисті поточні трансферти

-140,7

-170,4

-204,8

-244,0

-240,7

-298,6

-331,3

-312,3

-339,4

Баланс поточного рахунку

-286,0

-321,0

-339,4

-528,5

-606,4

-561,9

-673,6

-231,0

-253,1

Японія

Торговий баланс

92,5

104,0

128,5

93,8

81,1

105,1

38,4

43,4

91,0

Чисті послуги

-40,7

-31,4

-34,3

-24,1

-18,2

-21,2

-20,8

-20,4

-16,1

Чистий прибуток

65,8

71,2

85,7

103,5

118,2

138,6

152,6

131,0

133,3

Чисті поточні трансферти

-4,9

-7,5

-7,9

-7,6

-10,7

-11,6

-13,1

-12,3

-12,4

Баланс поточного рахунку

112,6

136,2

172,1

165,7

170,4

211,0

157,1

141,8

195,9

США

Торговий баланс

-474,5

-540,4

-663,5

-780,7

-835,7

-818,9

-830,1

-505,9

-645,9

Чисті послуги

57,1

49,4

58,2

72,1

82,4

122,2

131,8

124,6

145,8

Чистий прибуток

25,2

43,7

65,1

68,6

44,2

101,5

147,1

128,0

165,2

Чисті поточні трансферти

-65,0

-71,8

-88,2

-105,7

-91,5

-115,1

-125,9

-123,3

-136,1

Баланс поточного рахунку

-457,2

-519,1

-628,5

-745,8

-800,6

-710,3

-677,1

-376,6

-470,9

Європа 11

Торговий баланс

94,9

104,0

82,2

14,8

-58,1

-89,6

-131,8

23,5

-5,9

Чисті послуги

79,2

96,7

147,5

162,9

216,7

295,0

334,1

267,2

287,9

Чистий прибуток

-39,3

-26,6

18,1

32,4

34,7

-40,0

-110,2

-28,5

14,8

Чисті поточні трансферти

-71,2

-91,4

-108,4

-129,3

-137,2

-170,4

-191,8

-173,6

-186,7

Баланс поточного рахунку

63,5

82,8

139,3

80,7

56,2

4,9

-99,7

88,6

110,2

ЄС-15

Торговий баланс

93,7

103,1

79,6

3,0

-63,9

-71,9

-125,7

-12,6

-50,1

Чисті послуги

50,3

65,1

111,2

120,3

165,7

229,8

253,8

196,2

210,2

Чистий прибуток

-39,2

-36,6

21,1

23,4

38,8

17,6

-15,8

5,3

36,7

Чисті поточні трансферти

-69,5

-90,8

-106,9

-124,4

-134,9

-167,9

-187,2

-167,9

-183,8

Баланс поточного рахунку

35,2

40,9

104,9

22,3

5,7

7,6

-75,0

21,1

12,9

Нові члени ЄС

Торговий баланс

-25,5

-29,1

-34,7

-36,0

-51,9

-77,3

-97,0

-24,4

-25,9

Чисті послуги

8,5

8,0

9,5

13,1

15,4

21,8

27,1

22,7

25,7

Чистий прибуток

-9,8

-15,4

-28,2

-26,5

-35,0

-57,7

-53,7

-44,2

-50,2

Чисті поточні трансферти

6,4

8,0

7,7

8,8

10,1

10,6

12,1

10,7

14,1

Баланс поточного рахунку

-20 5

-28,5

-45,8

-40,6

-61,4

-102,7

-111,5

-35,2

-36,3

Перехідні економіки 2)

Торговий баланс

34,3

43,1

71,2

106,5

128,5

110,0

163,9

94,0

152,5

Чисті послуги

-8,3

-7,0

-10,4

-12,1

-11,8

-18,4

-22,0

-18,9

-25,3

Чистий прибуток

-8,7

-16,4

-17,0

-28,2

-44,3

-51,1

-77,7

-62,2

-75,3

Чисті поточні трансферти

8,1

10,5

12,7

14,2

15,1

15,6

19,6

18,1

17,3

Баланс поточного рахунку

25,4

30,1

56,4

80,3

87,5

56,2

83,8

30,9

69,2

Південно-Східна Європа

Торговий баланс

-14,1

-18,6

-22,6

-23,1

-25,5

-34,3

-446

-29,4

-250

Чисті послуги

3,5

6,2

6,7

7,3

8,1

9,9

11,8

9,6

9,4

Чистий прибуток

0

-0,6

-0,3

-1

-1,2

-1,9

-3

-2,7

-2,7

Чисті поточні трансферти

5,6

7,3

9,1

9,5

10,2

І

11,2

11,8

11,3

Баланс поточного рахунку

-5

-5,7

-7,1

-7,3

-8,5

-15,3

-24,7

-10,7

-7

Співдружність Незалежних Держав

Торговий баланс

48,9

62,3

94,7

130,8

156

147,2

212,4

125,7

180

Чисті послуги

-11,8

-13,3

-17,2

-19,5

-20

-28,4

-33,8

-28,8

-35,3

Чистий прибуток

-8,8

-15,8

-16,8

-27,3

-43,2

-49,2

-74,5

-59,4

-72,3

Чисті поточні трансферти

2,2

2,9

3,1

4,3

4,5

3,9

7,4

5,4

5

Баланс поточного рахунку

30,6

36,2

63,9

88,2

97,2

73,5

111,4

42,9

77,4

Економіки, що розвиваються

Торговий баланс

222

295,2

358,1

550,6

753,5

817,4

844,1

507,5

643,8

Чисті послуги

-55,4

-55,5

-50,1

-57

-64

-69,8

-114,4

-121,6

-130,6

Чистий прибуток

-118,6

-118,8

-140,6

-192

-163,9

-158,8

-177,2

-171,6

-212,3

Чисті поточні трансферти

79,6

102,2

117,1

149,5

186,5

208

234,1

209,3

221,9

Баланс поточного рахунку

127,1

222,2

283,1

450

710,5

795,1

784,5

422,3

520,8

Чисті експортери палива 4)

Торговий баланс

137,6

185,5

257,1

407,1

526

532,9

711,8

347,9

539,1

Чисті послуги

-62,3

-68,2

-75,7

-90,3

-110,6

-148,5

-209,9

-193

-207,3

Чистий прибуток

-27,2

-31,7

-48,1

-64,8

-43,4

-45,5

-62,6

-55,7

-89,2

Чисті поточні трансферти

-10,2

-8,4

-7,3

5,3

13,3

6

2,6

-8,9

-11,9

Баланс поточного рахунку

38,4

77,8

127,6

260,2

388,2

349,3

446,8

92,3

233,9

Чисті імпортери палива

Торговий баланс

84,4

109,7

101

143,5

227,4

284,5

132,3

159,6

104,8

Чисті послуги

6,9

12,8

25,5

33,4

46,7

78,7

95,5

71,3

76,7

Чистий прибуток

-91,4

-87,1

-92,4

-127,2

-120,6

-113,3

-114,5

-115,9

-123,1

Чисті поточні трансферти

89,8

110,6

124,4

144,2

173,2

202

231,5

218,2

233,9

Баланс поточного рахунку

88,7

144,4

155,5

189,8

322,3

445,9

337,8

330

286,9

Латинська Америка і Кариби

Торговий баланс

22,1

43,8

59,2

82,4

101,5

72,6

46,6

54,7

48,7

Чисті послуги

-12,6

-12,8

-13,5

-16,8

-17,9

-23

-31,3

-32

-48

Чистий прибуток

-54,1

-58,2

-68,1

-80,9

-95,2

-98,8

-110,1

-102,4

-116,8

Чисті поточні трансферти

29,8

37,9

44,8

53,1

64

66,7

66,9

57,6

61

Баланс поточного рахунку

-14,9

10,6

22,4

37,9

52,5

17,4

-27,9

-22,1

-55

Африка

Торговий баланс

7,1

15,9

33,9

65,2

95,3

96,5

115,4

3,9

48,2

Чисті послуги

-9,2

-8,9

-11,6

-15,8

-17,7

-30,8

-54,9

-48,4

-53,6

Чистий прибуток

-23

-27

-34,1

-44,5

-40,4

-51,5

-60,7

-43,7

-59,9

Чисті поточні трансферти

18,5

20,9

25,3

31,2

49,4

56,5

64,1

61

63,6

Баланс поточного рахунку

-7,3

0

12,1

35

85

69

61,7

-28,5

-3,6

Західна Азія

Торговий баланс

61,2

83

113,2

184,7

237,4

223,2

343,2

166,3

259,7

Чисті послуги

-23,4

-21,8

-24,4

-28

-45,6

-63,8

-90,9

-83,6

-92,5

Чистий прибуток

-6,8

-10,2

-8,7

-8,1

5,2

10,8

3,5

-3,6

-12,2

Чисті поточні трансферти

-11

-11,4

-11,4

-8,8

-14,1

-26

-30

-38,8

-45,5

Баланс поточного рахунку

20

39,6

68,7

139,8

182,9

144,1

225,8

40,3

109,4

Східна Азія

Торговий баланс

139,4

168,1

182,1

255,7

370,7

483,4

448,5

403,7

404,3

Чисті послуги

-10,9

-13,9

-7,2

-6,7

0,7

24

30

16,9

35,1

Чистий прибуток

-27,3

-15,7

-22,5

-47,9

-24,9

-10,5

1,7

-7,8

-5

Чисті поточні трансферти

14,5

19,6

24,7

33,2

37,8

50,6

62,5

50,4

57,4

Баланс поточного рахунку

115,7

158,1

177,1

234,2

384,4

547,5

542,7

463,3

491,8

Південна Азія

Торговий баланс

-7,7

-15,5

-30,3

-37,4

-51,4

-58,2

-109,7

-121,1

-117,1

Чисті послуги

0,8

1,9

6,6

10,3

16,5

23,7

32,7

25,3

28,3

Чистий прибуток

-7,3

-7,7

-7,2

-10,6

-8,7

-8,7

-11,5

-14

-18,4

Чисті поточні трансферти

27,9

35,2

33,7

40,8

49,4

60,2

70,6

79,2

85,4

Баланс поточного рахунку

13,6

13,9

2,9

3,1

5,8

17,1

-17,8

-30,7

-21,8

Всесвітній залишок

Торговий баланс

0,8

30,8

7,7

20,2

101,3

149,1

122

157,1

247,4

Чисті послуги

28,8

46,4

103,4

132,2

193,3

290

283,6

211,1

236

Чистий прибуток

-109,5

-87,3

-34,5

-69,1

-62,4

-73,1

-131,1

-59,9

-44,4

Чисті поточні трансферти

-53

-57,7

-75

-80,3

-39,1

-74,9

-77,6

-84,8

-100,1

Баланс поточного рахунку

-133,5

-68,7

0,2

1,8

191,7

289,4

194,7

222,3

336,9

Джерела: IMF, World Economic Outlook. September 2011; IMF, Balance of payment Statistics, 2011; World Economic Situation and prospects, 2012. P. 166-169.

Примітка: 1) Європа складається з ЄС-15, нових членів ЄС, Ісландії, Норвегії та Швейцарії. 2) Включаючи Грузію. 3) Виключаючи Грузію, яка покинула Співдружність Незалежних Держав від 18 серпня 2009 4) Дані по Іраку не доступні до 2005 р

Наведені дані по платіжному балансу в його структурному розрізі (торговий баланс, баланс поточного рахунку, баланси чистих послуг та чистого доходу), дозволяють більш ґрунтовно розібратися зі "здоров'ям" національної економіки - оцінити її експортний потенціал, розміри валютних надходжень з-за кордону і т .буд. Аналіз наведених даних лише підкреслює сильні і слабкі економіки, що беруть участь в світогосподарських процесах; вони певною мірою пояснюють і ті труднощі, з якими стикається безліч країн в даний час. Дані показують безперервне зростання негативного сальдо по поточних операціях США і країн єврозони в 2002-2012 рр. Крупний спад у торгівлі в період кризи, скорочення експорту товарів і послуг різко зменшили надходження торгового доходу в казну; зріс торговельний дефіцит в єврозоні, що погіршило ситуацію з платіжними балансами країн. У той же час в Японії позитивне сальдо за поточними операціями - явище стійке, незважаючи на всі негаразди і потрясіння в економічному розвитку. Група країн, що розвиваються також мала в ці роки позитивне сальдо за поточними операціями; незначне позитивне сальдо спостерігалося в групі СНД і велике - в країнах Азії (в основному за рахунок Китаю та Індії, а також Бразилії).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >