Інституційні суб'єкти світового ринку капіталів і рух позичкового капіталу

Головним завданням системи міжнародних фінансів є впорядкований рух величезних потоків позичкового капіталу. На цей процес і впливають суб'єкти (агенти, гравці, актори) глобальної системи переміщення позичкового капіталу. Міжнародні фінансово-кредитні відносини - найважливіша сторона, пов'язана з рухом позичкового капіталу по глобальних каналах світових фінансів, що знаходить своє вираження у наданні фінансових і товарних ресурсів на умовах: а) повернення, б) терміновості, в) сплати відсотка. Основними кредиторами і позичальниками, як раніше зазначалося, є:

  • • держави;
  • • приватні організації підприємництва (банки і фірми);
  • • міжнародні та регіональні банківські, промислові, ІКТ-компанії та інші організації та установи.

Особливо важливу роль відіграють міжнародні комерційні банки. Ці суб'єкти складають основні, стратегічні інституції світового фінансового (кредитного) ринку разом з його центральними та місцевими фінансовими органами влади, казначействами, емісійними, експортно-імпортними банками та іншими уповноваженими на ведення зовнішніх операцій установами. Всі вони грають роль безпосереднього кредитора, позичальника, гаранта і поручителя за зовнішніми зобов'язаннями приватних юридичних осіб.

Прикладами прямого кредитування держав, в основному розвиваються і перехідних, є надання субсидій та допомоги, яке здійснюється на двосторонній і багатосторонній основі, зокрема, через організацію допомоги розвитку (ОДР-ОДА) в рамках країн ОЕСР і його комітет співробітництва з розвитку (КСР) . Важлива також роль держави в страхуванні експортних кредитів і прямих капіталовкладень.

Міжнародні потоки інвестицій (ПІІ) в посткризовий період

Як вже було зазначено вище, в післявоєнні десятиліття (1950-1970-і рр.) Основні міжнародні потоки капіталу циркулювали між головними центрами капіталістичного світу: США і Канада - Західна Європа - Японія (сюди також можна віднести Австралію і Нову Зеландію). Стрімке економічне зростання "азіатських тигрів", і особливо Китаю та Індії, а також цілої групи країн Латинської Америки (особливо Бразилії), а також ПАР в Африці, змінили цю конфігурацію. Міжнародні потоки капіталу придбали набагато більшу географічну диверсифікацію. Цьому сприяла і глобалізація, матеріальною базою якої стали інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які перетворили величезне число середніх, а іноді і дрібних компаній і банків, в повноцінні суб'єкти міжнародних фінансово-господарських операцій (про що вони до середини 1980-х рр. навіть не мріяли). У табл. 13.1 представлені показники динаміки прямих іноземних інвестицій на періоди: 1990 р 2005-2007 рр., 2008- 2011 рр., А також вартісний обсяг транскордонних злиттів і поглинань, і інші індикатори, що характеризують всю величезну сферу в області припливу і відтоку прямих іноземних інвестицій (ПІІ), порівняно з ВВП.

Таблиця 13.1. Окремі показники ПІІ та міжнародного виробництва, 1990 г., 2005-2011 рр.

Основні показники ПІІ

Вартісний обсяг в поточних цінах, млрд дол.

1990

2005-2007 (середній показник)

+2008

+2009

+2010

+2011

Приплив ПІІ

207

1 472

+1744

1185

+1244

Одна тисяча п'ятсот двадцять чотири

Відтік ПІІ

241

1487

1911

1 171

+1323

1694

Обсяг ввезених ПІІ

Дві тисячі вісімдесят одна

14407

15295

17950

19141

20438

Обсяг вивезених ПІІ

2094

15705

15988

19197

20408

21 168

Доходи від ввезених ПІІ

75

990

1066

945

1137

1359

Показник прибутковості ввезених ПІІ

6,6

5,9

7,3

7,0

7,3

7,3

Доходи від вивезених ПІІ

122

+1083

1113

1037

+1251

1265

Основні показники ПІІ

Вартісний обсяг в поточних цінах, млрд дол.

1990

  • 2005-2007
  • (середній

показник)

+2008

+2009

+2010

+2011

Прибутковість вивезених ПІІ

7,3

6,2

7,0

6,9

7,2

7,1

Транскордонні ЗіП

99

703

707

250

339

+1470

Обсяг продажів закордонних філій

+5105

Двадцять одна тисяча двісті дев'яносто три

33300

30213

32960

27877

Додана вартість (виробництво) зарубіжних філій

1019

3570

6216

6129

6636

+7183

Сукупні активи зарубіжних філій

+4602

43324

64423

53601

56998

82131

Експорт закордонних філій

+1498

5003

6599

5262

6239

+7358

Зайнятість в закордонних філіях, тис. Чоловік

21470

55001

64484

66688

68218

69065

ВВП

22206

50338

61 147

57920

62909

69660

Валове нагромадження основного капіталу

+5109

11208

13999

12735

13940

15770

Надходження у вигляді роялті та ліцензійних платежів

29

155

191

187

191

242

Експорт товарів і нефакторних послуг

4382

15008

19794

15783

18713

22095

Джерело: UNCTAD. World Investment Report 2011. P. 7.

Дані табл. 13.1 ілюструють наведений вище аналіз динаміки ПІІ в минуле десятиліття. Більш докладні й уточнені дані по ПІІ представлені в Доповіді ЮНКТАД, що вийшов у Женеві в липні 2012 р У ньому зазначено, що, незважаючи на безперервне вплив глобальної кризи і визнано проблемою заборгованості в ЄС, приплив ПІІ в світі в 2011 р збільшився до 1 , 5 трлн дол. Це на 16% більше, ніж у попередньому році, хоча і на третину нижче рекордного передкризового рівня 2007 г., коли приплив ПІІ становив 2 трлн дол. У 2012 р приплив ПІІ у світі прогнозувався секретаріатом ЮНКТАД на рівні 1 , 6 трлн дол., що означало уповільнення темпів їх зростання до 6%. У 2013 і 2014 рр. приплив ПІІ буде кілька зростати, і за відсутності будь-яких нових макроекономічних потрясінь, згідно з доповіддю, складе 1,8 і 1,9 трлн дол. відповідно, тобто впритул наблизиться, але так і не досягне передкризового рівня (2007 г.).

Посилення географічної диверсифікації міжнародних потоків ПІІ простежується за даними наведеними в табл. 13.2.

Таблиця 13.2. Потоки ПІІ в розбивці по регіонах в 2008-2011 рр., В млн дол. І відсотках

Регіон

Ввезення ПІІ

Вивіз ПІІ

+2008

+2009

+2010

+2011

+2008

+2009

+2010

+2011

Всі країни світу

+1744

1185

+1244

1524,4

1911

1 171

+1323

1523

Розвинуті країни

965

603

602

749,9

Тисяча п'ятсот сорок одна

851

935

975

Країни, що розвиваються

658

511

574

684,4

309

271

328

310

Африка

73

60

55

42,7

10

6

7

8

Латинська Америка та Карибський басейн

207

141

159

217,0

81

46

76

95

Західна Азія

92

66

58

48,7

40

26

13

18

Південна, Східна і Південно-Східна Азія

284

242

300

410

178

193

232

380

Південно-Східна Європа та СНД

121

72

68

92

60

49

61

65

Для довідки: частка в% від загальносвітових потоків ПІІ

Розвинуті країни

55,3

50,9

48,4

49,1

80,7

72,7

70,7

70,6

Країни, що розвиваються

37,7

43,1

46,1

44,9

16,2

23,1

24,8

25,1

Африка

4,2

5,1

4,4

2,8

0,5

0,5

0,5

0,5

Латинська Америка та Карибський басейн

11,9

11,9

12,8

14,2

4,2

3,9

5,8

5,7

Західна Азія

5,2

5,6

4,7

3,2

2,1

2,2

1,0

1,0

Південна, Східна і Південно-Східна Азія

16,3

20,4

24,1

14,2

9,3

16,5

17,5

18,1

Південно-Східна Європа та СНД

6,9

6,0

5,5

4,3

3,2

4,2

4,6

4,4

Джерело: UNCTAD. World Investment Report 2012. P. 38.

Дані табл. 13.2 показують, що з направлених в усі країни світу 1500000000000 дол. На країни, що розвиваються припало 45%, ще 43% - на перехідні країни Європи і СНД. В цілому ж на ці дві групи країн припадає такий же обсяг ПІІ, який був направлений до групи розвинених країн Європи, Північної Америки, Японії та Австралії з Новою Зеландією.

Таким чином, глобальні потоки ПІІ дещо зросли, але все ж були на 15% нижче їх середнього докризового рівня (2007 г.).

Регіональна концентрація ПІІ

Основні потоки ПІІ сконцентровані в декількох континентальних регіонах і країнах. Близько 70% прямих іноземних інвестицій вкладено в Східну і Південну Азію, Латинську Америку і Карибський басейн. Майже 90% ПІІ в Східній і Південній Азії припадають на Китай та Індію, в той час як 50% ПІІ в Латинській Америці і Карибському басейні інвестуються в Бразилію . ПІІ стають все більш значними в найменш розвинених країнах (НРС). В останні роки потоки ПІІ збільшувалися в більшою мірою, ніж в двосторонньої допомоги розвитку (ОДР) для НРС, групі з основною часткою ПІІ в НРС у формі проектів з нуля. Проте на приплив ПІІ в НРС припадало лише 5% від припливу ПІІ в країни, що розвиваються в 2010 р [1] Крім того, розподіл потоків ПІІ в НРС залишається нерівномірним: більш ніж 80% капіталу йде в багаті природними ресурсами економіки країн Африки. У регіонах з великими пропорціями ПІІ все більш очевидно, що вони стали більш "фінансіалізірованнимі", все менші інвестиції йдуть в нові проекти, в той час гіпертрофовано збільшені інвестиції у фінансові компанії або у внутрішньофірмові борги.

Деякі показники не враховуються, оскільки фінансовий сектор ПІІ може приховувати нарощування внутрішньогрупових боргів у фінансовому секторі. Крім того, приватизація, злиття і поглинання також відносяться до категорії прямих іноземних інвестицій, хоча вони часто являють собою передачу права власності, а не нові інвестиції. У зв'язку з цим деякі фахівці вважають, що частка короткострокових і змінних потоків ПІІ збільшилися, і що частина збільшення протягом останніх двох років була зроблена для отримання короткострокового прибутку. Наприклад, міжнародна компанія може інвестувати у вітчизняні компанії в країнах, що розвиваються, але, замість того щоб інвестувати в нові проекти прямих інвестицій, це підприємство використовує кошти для купівлі короткострокових цінних паперів з фіксованим доходом, які можна легко ліквідувати [2].[2]

Певні зрушення відбулися і в географічному напрямку. В цілому по розвиненим країнам приплив ПІІ збільшився на 21% - до 748 млрд дол. У результаті ця група країн знову відірвалася за даним показником від групи країн, що розвиваються, де приплив ПІІ зріс на 11% - до 684 млрд дол., Причому в Африці він залишився на рівні 2010 р

  • [1] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Foreign direct investment in LDCs; lessons learned from the decade 2001-2010 and the way forward. Geneva, May 2011.
  • [2] UNCTAD. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. United Nations publication. E. 11. II. D.2.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >