Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

Керрі-трейд та інші деривативи в міжнародних потоках капіталу

У сфері міжнародних кредитних операцій необхідно враховувати одну важливу обставину. Більшість інвесторів, які хотіли б скористатися високими короткостроковими процентними ставками в країнах з ринком і в країнах, що розвиваються насправді не купують короткострокові грошові інструменти, такі як місцеві валютні казначейські векселі або місцеві комерційні папери. Замість цього вони діють за допомогою валютних форвардів, ф'ючерсів і опціонів - всього того, що часто називають керрі-трейд [1][1]. Масштаби деривативів керрі-трейд в країнах з ринком і валюти країн, що розвиваються практично неможливо точно розрахувати, але їх частка на ринках оцінюється в діапазоні від 700 млрд до 1,5 трлн дол., Що значно більше, ніж інші форми припливу капіталу [2] , - пише Майк Дола.

Значну роль в їх еволюції зіграло те, що в 1993 р МВФ рекомендував включити ці транскордонні похідні рахунку поточних операцій в окрему позицію в звітній категорії "інвестиційного портфеля". У 1998 р МВФ також рекомендував країнам-членам надавати такі дані, як окрема категорія звітності під назвою "похідні фінансові інструменти", прирівнявши цю сферу діяльності до інших класичних видів операцій. Багато країн, однак, не зробили цього, наприклад США [3]. Крім того, транскордонні похідні контракти є важкими для контролювання регуляторами, а часто взагалі не повідомляються, залишаючись у тіні.[3]

Негативний вплив керрі-трейд на платіжний баланс

Як відомо, платіжний баланс фіксує кількість валюти, яка виходить за межі кордону, так що чиста вартість похідних фінансових інструментів включається до рахунків руху капіталу в статистиці. Хоча цей захід може бути доцільною з точки зору врахування, сумарна чиста вартість не є позитивно-прийнятною мірою ризику, пов'язаного з транзакцією. По суті, керрі-трейд - це позикові інвестиції. Інвестор запозичує у валюті з низькими процентними ставками, в таких наприклад, як долар США, і інвестує кошти у валюти з більш високими ставками, такі як бразильський реал, в певний часовий період. Таким чином, попит на бразильський реал і бразильські процентні ставки збільшуються на істотну частину в загальній сумі контракту. Коли глобальний "апетит" до ризику змінюється і керрі-трейд розкручується, відкривається можливість надати потужний тиск на місцеву валюту.

Особенності відтоку і припливу ПІІ в Грецію, Італію, Португалію та Іспанію

Економічна політика, безсумнівно, повинна здійснювати контроль над транскордонними похідними (керрі-трейд) у поєднанні з капіталом платіжного балансу і балансу платіжних рахунків. Для цього необхідно якісно поліпшити аналітичну роботу щодо похідних фінансових продуктів і здійснювати більш суворий контроль в цій вкрай нестійкою середовищі, яким супроводжують надмірні ризики. Про те, наскільки значно відбиваються на стані національної економіки та фінансах притоки і відтоки капіталу, у тому числі через ПІІ, свідчить аналіз ситуації, що склалася в ряді середземноморських країн у зв'язку з динамікою ПІІ. Дані, наведені в табл. 13.4, 13.5, ілюструють особливості припливу ПІІ в 2007-2012 рр. в Грецію, Італію, Португалію та Іспанію - країни, що перебувають в епіцентрі боргової кризи в єврозоні.

Таблиця 13.4. Приплив капіталу (ПІІ) в Грецію, Італію, Португалію та Іспанію в 2007-2012 рр., Млрд дол.

Країна

Компонент ПІІ

+2007

+2008

+2009

+2010

+2011

2012 *

Греція

Всього

2,1

4,5

2,4

0,4

1,8

1,7

Акції

2,4

5

3,4

7,9

4,1

3,3

Реінвестиції

1,2

0,4

-0,5

-2,2

-2,3

-2,5

Інші види

-1,4

-0,9

-0,5

-0,3

-0,5

-0,7

Італія

Всього

43,8

-10,8

20,1

9,2

29,1

-6,5

Акції

18,8

-3,7

7,5

-4,6

22,2

-4,3

Реінвестиції

6,6

5

7,2

6,7

6,3

2,5

Інші види

18,8

-12,1

5,3

7

0,6

0,4

Португалія

Всього

3,1

4,7

2,7

2,6

10,3

4,2

Акції

2,2

3

0,9

1

7,6

4,7

Реінвестиції

1,1

1,3

1,6

3,6

1,8

1,1

Інші види

-0,3

0,3

0,3

1,8

1

1,2

Іспанія

Всього

64,3

77

10,4

40,8

29,5

17,4

Акції

37,4

44,9

7,7

31

28,3

20,5

Реінвестиції

10,3

2,2

3,3

6,2

5,8

3,7

Інші види

16,6

29,9

-0,6

3,6

-4,6

-5,8

Джерело: UNCTAD. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policy. P.63.

* 3десь і в табл. 13.5: 2 012 - попередні дані.

Дані свідчать, що спад припливу ПІІ в усі чотири країни в 2008- 2009 рр. і почасти в 2010 р був значним. В Італії загальний обсяг припливу капіталу навіть в 2011 р склав всього дві третини (29 млрд дол.) Від докризового обсягу 2007 г., коли він дорівнював 43800000000 дол. В Іспанії докризовий обсяг (2007 г.) ПІІ становив 37 , 4 млрд дол., в 2008 р він виріс до 45 млрд дол., в 2011 р склав всього 29300000000 дол. і всього близько 20 млрд дол. - в 2012 р У Греції, що відчуває найбільші навантаження в результаті боргової кризи, показники припливу ПІІ ще нижче, що відображає малу зацікавленість інвесторів (ТНК) в грецькому ринку. Ще більш наочну картину загальної ситуації в цій групі країн дають дані відтоку капіталу з них (див. Табл. 13.5).

Таблиця 13.5. Відтік капіталу (ПІІ) з Греції, Італії, Португалії та Іспанії в 2007-2012 рр., Млрд дол.

Країна

Компонент ПІІ

+2007

+2008

+2009

+2010

+2011

2012 *

Греція

Всього

5,2

2,4

2,1

1

1,8

2,2

Акції

4,2

2,5

1,9

0,9

1,5

2,1

Реінвестиції

0,5

0,4

0,6

0,2

0,2

0,4

Інші види

0,1

-0,4

-0,4

-0,1

0,1

0,3

Італія

Всього

96,2

67

21,3

32,7

47,2

54,6

Акції

99,7

28,8

12,1

11,6

20,7

24,4

Реінвестиції

-16,1

15,2

14,7

9,4

5,8

7,2

Інші види

12,7

25

-5,5

11,6

24,7

22,4

Португалія

Всього

5,5

2,7

0,8

-7,5

12,6

13,5

Акції

1,9

2,3

-0,8

-11,1

3,9

5,1

Реінвестиції

0,5

1

0,9

2,7

1,4

3,2

Інші види

3,2

-0,5

0,7

0,9

7,4

7,8

Іспанія

Всього

137,1

74,7

13,1

38,3

37,3

41,5

Акції

119,9

63,8

6,5

24

22,7

25,5

Реінвестиції

19,7

4,5

6,6

6,1

7,9

9,2

Інші види

6,5

6,4

0

6,3

6,7

7,3

Джерело: UNCTAD. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policy. P.63.

Дані табл. 13.5 ілюструють потужний відтік капіталу з усієї четвірки країн, що почався ще до глобального кризи 2007 г. Якщо загальний обсяг припливу ПІІ в Грецію в 2007 р склав 2,1 млрд дол., То відтік - 5,2 млрд дол. В Італії в тому ж передкризовому році приплив ПІІ склав 43800000000 дол., а відтік більше 36 млрд дол., в 2011 р приплив трохи більше 29 млрд, а відтік перевищив 47 млрд дол. У Португалії приплив ПІІ склав в 2007 р 3,1 млрд дол., а відтік 5500000000 дол., в 2011 році він вже склав 12,6 млрд дол. проти припливу в 7,6 млрд дол. В Іспанії в 2007 р приплив ПІІ склав 64300000000 дол., а відтік ПІІ перевищив 137 млрд дол .; в 2011 р приплив склав 28300000000 дол., а відтік 22700000000 дол. У 2012 р співвідношення між припливом і відтоком капіталу, за попередніми розрахунками, також склалося не на користь країн, оскільки тривала витік капіталу при слабкому потоці ПІІ.

Картина склалася досить дивна, що неминуче породжує питання: чому міжнародні інвестори, включаючи ТНК, ще на піку міжнародної інвестиційної активності в 2007 р, по-перше, різко загальмували напрямок ПІІ в цю групу країн і, по-друге, посилили процес відтоку з цих країн великих масивів інвестиційних ресурсів? У всякому разі, ясно, що саме зміна колишньої поступальної динаміки ПІІ в цю групу країн у період 2008-2011 рр. сприяло формуванню у фінансових системах цих країн труднощів, які вони переживають в останні роки. Це наочний приклад того, як можуть впливати міжнародні потоки капіталу в умовах повної лібералізації режиму їх руху.

  • [1] У типовій угоді керрі-трейд інвестор згоден купити високопродуктивну валюту вперед на певну дату і за ціну, при цьому ціна визначається щодо процентних ставок між двома валютами.
  • [2] Dola М. Regulators tackle the "carry trade" // The New York Times. 11 February 2010.
  • [3] IMF. Balance of Payment Manual, 5th ed. (Washington, DC); IMF. Financial derivatives. Ворс 98/1/20, paper prepared for the Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics on 21-23 October 1998; Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bulletin. V. 93 (Washington DC, 2007); IMF. World Economic Situation and Prospects. 2012. P. 72.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук