Збори

Основними джерелами доходів МВФ залишаються його кредитні операції та інвестиції. Базова ставка зборів (процентна ставка за кредитами МВФ) визначається як процентна ставка по авуарам в СДР плюс надбавка, виражена в базисних пунктах. Як в 2011, так і 2012 фінансових роках Рада погодився залишити надбавку до ставки зборів без зміни на рівні 100 базисних пунктів. В рамках нової моделі доходів це рішення керувалося принципами, згідно з якими надбавка повинна покривати посередницькі витрати фонду і накопичення резервів і в цілому відповідатиме ставкам на ринках капіталу [1].[1]

Додаткові збори в розмірі 200 базисних пунктів стягуються за використання великих сум кредиту (понад 300% квоти держави-члена) за кредитними траншах і в рамках домовленостей про розширеному кредитуванні; вони називаються додатковими зборами, заснованими на обсязі запозичення. МВФ також стягує додаткові збори, засновані на термінах, у розмірі 100 базисних пунктів за використання великих сум кредиту (з тим же пороговим значенням, що і вище), що залишаються непогашеними протягом більше 36 місяців.

Крім періодичних і додаткових зборів МВФ стягує також плату за послуги, збори за зобов'язання та спеціальні збори. Плата за послуги в розмірі 0,5% стягується по кожному кредиту, що надається з СОР. Відшкодовується комісійний збір стягується за домовленостями, що передбачають виплату коштів з СОР, таким як домовленості про кредити "стенд-бай", а також механізми розширеної, гнучкою та превентивної кредитних ліній за кожен 12-місячний період. Збори за зобов'язання стягуються у розмірі 15 базисних пунктів з наданих сум у розмірі до 200% квоти, 30 базисних пунктів з виділених сум в діапазоні від 200 до 1000% квоти, і 60 базисних пунктів з виділених сум у розмірі понад 1000% квоти. Ці збори відшкодовуються при використанні кредиту пропорційно обсягу отриманих коштів. Крім того, МВФ стягує спеціальні збори за простроченими виплат основної суми боргу і з платежів, які прострочені менш ніж на шість місяців.

Винагорода і відсотки

У частині витрат МВФ виплачує відсотки (винагороду) державам-членам щодо їх кредиторськими позиціям в СОР (званим позиціями по резервному траншем). Статті угоди передбачають, що ставка винагороди не повинна перевищувати процентну ставку по авуарам в СДР і не повинна бути нижче 80% від цієї ставки. В даний час ставка винагороди встановлена на рівні процентної ставки по авуарам в СДР, яка також є процентною ставкою по запозиченню МВФ. Як зазначалося вище, в 2009 р Виконавчий рада прийняла рішення збільшити потенціал фінансування МВФ за допомогою позик в рамках першої реакції на світову фінансову кризу. На 30 квітня 2011 МВФ отримав позики від держав-членів у вигляді двосторонніх кредитів, угод про покупку облігацій і розширених нових угод про позики, що склали 19700000000 СДР.

Розподіл тягаря

Ставки зборів та винагороди МВФ коригуються в рамках створеного в середині 1980-х рр. механізму розподілу тягаря, який рівномірно розподіляє вартість прострочених фінансових зобов'язань між державами-членами - кредиторами та дебіторами. Квартальні процентні збори, прострочені (не виплачені) на шість місяців або більше, відшкодовуються шляхом підвищення ставки зборів та зниження ставки винагороди (коригування розподілу фінансового тягаря). Зібрані таким чином суми повертаються після погашення прострочених зборів. У 2011 фінансовому році коригування з урахуванням невиплачених квартальних процентних зборів становили в середньому менше 1 базисного пункту, що відображало збільшення наданого і непогашеного кредиту МВФ в результаті глобальної кризи, що впливає на положення держав-членів, і відповідне збільшення позицій держав-членів по резервному траншу. У 2011 фінансовому році скориговані ставки зборів та винагороди становили в середньому 1,35 і 0,3%.

Чистий прибуток

Чистий операційний дохід МВФ в 2011 фінансовому році, без обліку прибутку від здійсненої ним продажу золота, склав 780 млн СДР, відображаючи в основному дохід від великого обсягу кредитування. Норма прибутку за вирахуванням платежів з інвестицій МВФ склала 0,8%, перевершивши контрольний індекс для одного-трьох років на 54 базисних пунктів. Прибуток від продажу золота в 2011 фінансовому році склала 3,1 млрд СДР і була перерахована на Інвестиційний рахунок МВФ для інвестування, як зазначалося вище.

Продажі золота

Як ми вже говорили в цій главі, в нову модель доходів для МВФ, затверджену в 2008 р, входить створення на інвестиційному рахунку забезпечувального фонду, який буде фінансуватися за рахунок прибутку від продажу обмеженої частини золотих авуарів МВФ, покликаного інвестувати ці ресурси і приносити прибуток для підтримки бюджету МВФ при збереженні довгостроковій реальної вартості забезпечувального фонду. Виконавча рада в липні 2009 р прийняв рішення про те, що на додаток до фінансування забезпечувального фонду частину надходжень від продажу золота можна також направити на збільшення ресурсів МВФ для пільгового кредитування країн з низькими доходами. У вересні 2009 р Рада офіційно затвердив продаж золота обсягом у 403,3 метричної тонни, що становило одну восьму всіх золотих авуарів фонду на той час. Продаж золота почалася в жовтні 2009 р Відповідно до умов, що дозволяють уникнути порушення роботи ринку золота, фонд спочатку запропонував золото для продажу поза ринком держателям офіційного сектора, таким як центральні банки (за ринковими цінами на момент продажу). Три центральних банку придбали в цілому 212 т наявного золота протягом декількох місяців після його пропозиції, що залишило нереалізованими 191,3 т. У лютому 2010 р МВФ оголосив про плани розпочати другий етап продажу золота на ринку, давши зрозуміти, що може продовжити та позабіржові продажу і що подальші продажі офіційним власникам скоротять на відповідну суму кількість золота для продажу на ринку.

У міру проведення продажів на ринку у вересні 2010 р МВФ оголосив про продаж Банку Бангладеш 10 метричних тонн золота, за діючими ринковими цінами. У грудні того ж року МВФ оголосив про завершення програми обмеженою продажу золота. Загальні надходження від продажу золота МВФ склали 9540000000 СДР. З цієї суми 2690000000 СДР представляють балансову вартість золота і 6850000000 СДР - прибуток. Як зазначалося, всі продажі (поза ринком і на ринку) вироблялися за ринковими цінами, які були вище передбачуваних під час затвердження нової моделі доходів. Фінансування забезпечувального фонду за рахунок прибутку від продажу золота на рівні, спочатку наміченому під час затвердження нової моделі доходів в 2008 р, і збільшення ресурсів для пільгового кредитування до рівня, узгодженого в липні 2009 р, були б забезпечені при середній ціні продажу 935 дол . США за унцію.

Фактична середня ціна реалізації склала 1 144 дол. США за унцію, принісши додаткову "непередбачений прибуток" від продажу золота [2].[2]

  • [1] Річний звіт МВФ. Вашингтон, 2011. С. 60.
  • [2] Річний звіт МВФ 2011. Вашингтон, 2011. С. 61-62.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >