Організація діяльності БМР

Взаємодія і тісна співпраця всіх підрозділів БМР забезпечує діяльність секретаріатів дев'яти груп, в тому числі Ради з міжнародної фінансової стабільності, які сприяють вирішенню завдань з фінансової стабільності. Структурно банк ділиться на дев'ять підрозділів, у тому числі:

 • • БКБН - організує контроль на рівні окремих організацій, включаючи різного роду зв'язку по макропруденціальні контролю;
 • • Комітет з світовій фінансовій системі (CGFS) - забезпечує моніторинг та аналіз питань фінансової стабільності на макрорівні;
 • • Комітет з платіжним і розрахункових систем (CPSS) - аналізує і встановлює стандарти для платежів, клірингової та розрахункової інфраструктури;
 • • Комітет по ринках - вивчає функціонування міжнародних фінансових ринків;
 • • Група управління центрального банку (БМР в цілому) - розглядає питання, пов'язані з проектами та безпосередньою діяльністю центральних банків - членів БМР;
 • • Комітет Ірвіна Фішера за статистикою центрального банку (7FC) - досліджує статистичні питання, що представляють інтерес для центральних банків, у тому числі що стосуються економічної, грошово-кредитної та фінансової стабільності.

Названі вище шостій підрозділів діють на принципах значної автономії, найтіснішим чином координують свою роботу з ЦБ країн, які й визначають їх повістку.

Інші три групи секретаріатів в БМР мають окремі управління та звітність; вони - цілком самостійні міжнародні організації, а БМР лише забезпечує їх нормативно-штатну діяльність. Це такі організації:

 • • Рада з фінансової стабільності (СФС);
 • • Міжнародна асоціація страховиків депозитів (IAD1);
 • • Міжнародна асоціація страхових контролерів (IA1S).

Близькість цих груп до БМР створює ефект синергії, що, незважаючи на відмінності в механізмах управління, робить можливим плідний обмін ідеями в рамках загальної діяльності БМР [1].[1]

Рада з фінансової стабільності (СФС)

Рада з фінансової стабільності (СФС), як ми відзначали, це особлива міжнародна організація, що діє під егідою БМР. Він був створений Групою-20 і покликаний координувати роботу національних та міжнародних фінансових органів, спрямовану на зміцнення глобальної фінансової стабільності. СФС уважно відстежує, чи здійснюється реалізація цих заходів в повному обсязі і досить послідовно. Про деякі аспекти створення та діяльності СФС ми вже говорили в гол. 14 цього підручника.

В рамках своїх повноважень, отриманих від Групи-20, СФС здійснює наступну діяльність:

 • • здійснює загальний огляд системи міжнародних фінансів;
 • • оцінює слабкі місця, що впливають на світову фінансову систему, визначає і розглядає дії з регулювання, нагляду та пов'язані з ними заходи, необхідні для їх вирішення, в тому числі результати цих дій;
 • • сприяє координації та обміну інформацією між органами, відповідальними за фінансову стабільність;
 • • контролює і консультує з питань розвитку ринку і їх наслідків для політики регулювання;
 • • контролює і консультує з найкращої практики дотримання нормативних стандартів;
 • • здійснює спільні стратегічні огляди міжнародних органів, що встановлюють стандарти з тим щоб їх розробка була своєчасною, скоординованої і мала пріоритетні напрямки;
 • • встановлює керівні принципи і підтримує створення спостережних колегій;
 • • підтримує планування на випадок надзвичайних ситуацій для транскордонного управління кризою, особливо щодо системоутворюючих банків і компаній;
 • • співпрацює з МВФ для проведення заходів раннього попередження кризових ситуацій [2].[2]

Структура і склад СФС. До складу СФС входять вищі посадові особи з міністерств фінансів, центральних банків, і фінансових органів регулювання і нагляду з 24 країн і територій (країни - члени Групи-20 плюс Гонконг, Нідерланди, Сінгапур, Іспанія і Швейцарія), з ЄЦБ, а також голова Європейської комісії ЄС. СФС включає також представників міжнародних фінансових інститутів, міжнародних органів, що встановлюють стандарти, і центральних банків [3]. СФС очолює Маріо Драгі, керуючий Банком Італії. СФС діє через пленарні засідання своїх членів і через наступні групи:[3]

 • • керівний комітет, очолюваний Маріо Драгі;
 • • постійний комітет з оцінки вразливості під головуванням Хайме Каруана, генерального директора БМР;
 • • постійний комітет з питань нагляду та регулювання співробітництва очолюваний Едаром Тернером, головою управління з фінансових послуг Великобританії;
 • • постійний комітет по виконанню стандартів під головуванням Тіфа Маклея, першого заступника керуючого Банку Канади.

На минулих пленарних засіданнях члени СФС здійснювали розробку міжнародної нормативної програми реформ, спрямованої на створення більш ефективної міжнародної фінансової системи і зниження системних ризиків в глобальному масштабі. Зокрема, два основних елементи цієї програми були схвалені на саміті Групи-20 у Сеулі в листопаді 2010 р .: зміцнення глобальної структури для банківського капіталу і ліквідності і всеосяжний "план дій" щодо вирішення проблеми морального ризику, пов'язаного з організаціями, які є " занадто великими або дуже складними ", тобто з великими банками і корпораціями, "викликають підвищений ризик". Крім того, в 2011-2012 рр. СФС здійснював контроль за реалізацією в ряді інших областей, встановлював терміни, протягом яких необхідно здійснення інновацій у цій області.

 • [1] Bank for International Settlements. 81s1 Annual Report 1 April 2010 - 31 March 2011. Basel, 26 June 2011. P. 103-104.
 • [2] Bank for International Settlements. 81я Annual Report 1 April 2010 - 31 March 2011. Basel, 26 June 2011. P. 105.
 • [3] Міжнародними фінансовими інститутами є БМР, МВФ, ОЕСР і Світовий банк; Міжнародними нормативними органами і центральними банківськими органами - BCBS, CGFS, CPSS, Рада з міжнародних стандартів обліку (IASB), IAIS і Міжнародна комісія з цінних паперів (IOSCO).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >