Міжнародна асоціація страховиків депозитів (МАСД)

Міжнародна асоціація страховиків депозитів (МАСД, IADI) являє собою форум для страховиків депозитів, центральних банків і міжнародних організацій, метою якого є поліпшення системи страхування депозитів і банківських систем регулювання, а також широке співробітництво з питань досягнення світової фінансової стабільності. В даний час 82 національні та міжнародні організації, включаючи 63 страховика депозитів, є членами або учасниками МАСД.

Асоціація спрямовує свою діяльність на зміцнення ефективних систем страхування депозитів, а також в галузі навчання, інформаційної діяльності, освітніх програм і досліджень. Асоціація спільно з БКБН опублікувала остаточну версію "Основних принципів ефективних систем страхування депозитів". Цей документ призначений для керівництва юрисдикціями в зміцненні існуючих систем, а також для створення нової системи страхування депозитів, де на сьогоднішній день взагалі ніякої юрисдикції не існує [1]. У 2012 р асоціація спільно з БКБН, МВФ, СБ, Європейським форумом страховиків депозитів і Європейською комісією розробила методологію оцінки дотримання основних принципів. СФС включив ці основні принципи в свій "Збірник стандартів", а також в список "Основних стандартів стійкості фінансових систем". Ведеться робота по включенню "Основних принципів ефективних систем страхування депозитів" і пов'язаної з ними методології оцінки в МВФ і програму СБ по оцінці фінансового сектора (FSAP).[1]

Діяльність БМР у сфері міжнародного регулювання

Насамперед БМР проводить дослідження та аналіз з питань, що становлять інтерес для центральних банків і, більшою мірою, для фінансових наглядових органів. Велика частина даної роботи відображається в регулярних банківських звітах, таких як річний звіт, щоквартальний звіт, документи банку і робочі документи, а також зовнішні професійні видання та інформація на сайті банку bis.org. Крім того, за допомогою досліджень розробляються базові матеріали для нарад старших співробітників центральних банків і забезпечуються функції секретаріату і аналітичних служб різним групам, організованим БМР в Базелі. Банк також збирає, аналізує і поширює статистичну інформацію про ключові елементи міжнародної фінансової системи центральним банкам і широкої громадськості.

БМР спільно з СФС і МВФ розробляє рекомендації для Групи-20 до їх самітів, зокрема, за світовою фінансово-економічної ситуації і проблем у регулюванні. Ці рекомендації регулярно розглядаються Групою-20 починаючи з листопада 2009 р (останні документи були представлені для саміту в Мексиці 21-22 червня 2012).

Орієнтація на дослідження. Відповідно до місії банку в центрі уваги досліджень БМР знаходиться грошово-кредитна і фінансова стабільність. Як і в попередні роки, в останній період основною темою роботи були різні боки, в тому числі політичні наслідки, світової фінансової кризи. Основним напрямком даного аналізу з'явилися висновки, що мають конкретне відношення до вдосконалення банківського регулювання і нагляду та рівня економічної активності держав. У процесі аналізу вивчалися короткострокові і довгострокові наслідки Базеля-3 для реального сектора економіки, а також розробка макропруденційних доповнень до нових стандартів, включаючи виявлення системоутворюючих банків і варіантів антициклічної політики. Ця робота в основному проводиться за підтримки БКБН, але деякі технічні аналізи були опубліковані в серії робочих документів БМР.

Другим основним напрямком роботи, пов'язаної з кризою, стало вивчення можливих перетворень у фінансовій статистиці, які могли б поліпшити моніторинг системних ризиків. Ряд проведених досліджень показали, як міжнародна банківська статистика БМР може допомогти в даному контексті, і забезпечили основу для проведення заходів щодо збору інформації під егідою Комітету глобальної фінансової системи. Прикладом цього є випуск у 2010 р трирічний аналізу діяльності центральних банків за операціями з іноземною валютою і ринків похідних фінансових інструментів (деривативів); в цій роботі розглядаються основні структурні зміни на цих ринках.

Одне з найважливіших напрямків роботи - оцінка наслідків світової фінансової кризи на функціонування фінансової системи, посткризові макроекономічні тенденції і грошово-кредитної політики. Робота полягала в аналізі поведінки ринків в умовах стресу, зокрема, у сфері поведінки ринків валютного свопу, наданні ліквідної допомоги ринкам і організаціям, необхідності в бухгалтерському балансі і оперативної реструктуризації у фінансовій секторі, зниженні частки позикових коштів у балансах приватного сектора, і в зміні трансмісійного механізму кредитно-грошової політики.

В рамках досліджень БМР щорічно організовується низка конференцій і семінарів. Провідне захід - Щорічна конференція БМР - об'єднує вищих політичних посадовців, провідних учених та ділові кола, тобто учасників ринку.

  • [1] Bank for International Settlements. 81s 'Annual Report. P. 119.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >