Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
Наступна >
Економічна теорія - Ларіонов І.К.

У підручнику викладено основи економічної теорії та особливості її заломлення до соціально-економічного розвитку російського суспільства. На фундаменті класичної політичної економії висвітлена система економічних відносин сучасного суспільства з урахуванням трансформації індустріального суспільства в інформаційне на основі науково-технічного прогресу, наростання світової екологічної кризи, інтенсифікації процесу глобалізації в її альтернативних варіантах. Дана теорія раціонального господарювання, визначено шляхи морально-духовного та соціально-економічного відродження Росії.

Для студентів бакалаврату та спеціалітету, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЛЮДИНА В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА Обмеженість матеріалістичного розуміння людини Внутрішня свобода і праця Соціальна ноосфера Три стимулу до праці Інформація та праця Духовна криза людської цивілізації і його подолання Система чотирьох каст Соціально-психологічні типи працівників Три типи суспільних відносин Деградація людини в тоталітарному суспільстві ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМИ Влада і власність Відмінності і зміст форм власності Суб'єкти і об'єкти власності Особливість власності на інформацію Помилки в марксистській трактуванні власності ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Товар, його вартість (суспільна цінність) і споживча вартість (суспільна корисність)Ринкова вартістьПротиріччя марксистської модифікації вартостіНаріжний камінь економічного вчення К. Маркса Сучасна теорія грошей Інформаційна сутність грошей і механізм їх еволюції Етапи розвитку сучасних грошей Громадська роль процента на капітал Інтегральна вартість Маржиналистская теорія ціни Інші теорії ціноутворення "Товарний фетишизм" і марксистське заперечення ринку Державний бюджет сучасній Росії Грошово-кредитна система, кредит і банки ВІДТВОРЕННЯ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХ Кругообіг і оборот капіталу як процес відтворення на підприємстві Міжгалузевий оборот капіталу, мезоекономіку Відтворення на рівні макроекономіки Екстенсивне і інтенсивне відтворення Економічне зростання і синергетичний ефект Економічна безпека багаторівневої системи суспільного відтворення ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ Господарський механізм у системі суспільного відтворення Господарський механізм на макрорівні Господарський механізм на мезорівні Господарський механізм на мікрорівні Функції господарського механізму Взаємозв'язок соціально-економічної системи і типу господарського механізму СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯ Основні етапи стратегічного управління і планування Визначення місії структури Вивчення ситуації Прогнозування Цілепокладання Активізація факторів розвитку та їх оптимальне комбінування Стратегічне планування Механізм здійснення стратегічних рішень, конкретізіруемих у вигляді планів і програм Кадрові особливості процесу стратегічного управління Моніторинг та контроль Корекція стратегічного плану і конкретизують його програм Використання інституту державно-мастного партнерства в стратегічному управлінні та плануванні ВИЗРІВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Механізм економічної кризи в індустріально розвинених країнах Заходу та їх економічна політика стосовно Росії Порівняння особливостей розгортання економічної кризи в Росії та країнах Заходу, інтегрованих у світовий ринок ШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Принципи формування соціально-економічної системи російського суспільства Вибір соціально-економічної системи Правовий простір господарської діяльності Формування ефективних господарів Зміцнення рубля, оздоровлення фінансово-кредитної сфери Реформування системи державного регулювання, планування та програмування економіки Демографічне відродження Росії Антишоковий імпульс КОРПОРАТИВНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ Формування і розвиток корпоративних структур - основний шлях оздоровлення російського суспільства Мезоекономіку і її структурування допомогою корпорацій Корпорації особливого типу Зародження і розвиток віртуальних корпорацій Формування народних корпорацій Сталий прогресивне соціально-економічний розвиток регіону на основі його перетворення в єдину багатогалузеву корпорацію, розміщену на єдиній території
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук