Економічна теорія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ЛЮДИНА В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВАОбмеженість матеріалістичного розуміння людиниВнутрішня свобода і працяСоціальна ноосфераТри стимулу до праціІнформація та працяДуховна криза людської цивілізації і його подоланняСистема чотирьох кастСоціально-психологічні типи працівниківТри типи суспільних відносинДеградація людини в тоталітарному суспільствіВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМИВлада і власністьВідмінності і зміст форм власностіСуб'єкти і об'єкти власностіОсобливість власності на інформаціюПомилки в марксистській трактуванні власностіТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВИХ ВІДНОСИНТовар, його вартість (суспільна цінність) і споживча вартість (суспільна корисність)Ринкова вартістьПротиріччя марксистської модифікації вартостіНаріжний камінь економічного вчення К. МарксаСучасна теорія грошейІнформаційна сутність грошей і механізм їх еволюціїЕтапи розвитку сучасних грошейГромадська роль процента на капіталІнтегральна вартістьМаржиналистская теорія ціниІнші теорії ціноутворення"Товарний фетишизм" і марксистське заперечення ринкуДержавний бюджет сучасній РосіїГрошово-кредитна система, кредит і банкиВІДТВОРЕННЯ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОРІВНЯХКругообіг і оборот капіталу як процес відтворення на підприємствіМіжгалузевий оборот капіталу, мезоекономікуВідтворення на рівні макроекономікиЕкстенсивне і інтенсивне відтворенняЕкономічне зростання і синергетичний ефектЕкономічна безпека багаторівневої системи суспільного відтворенняГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМГосподарський механізм у системі суспільного відтворенняГосподарський механізм на макрорівніГосподарський механізм на мезорівніГосподарський механізм на мікрорівніФункції господарського механізмуВзаємозв'язок соціально-економічної системи і типу господарського механізмуСТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯОсновні етапи стратегічного управління і плануванняВизначення місії структуриВивчення ситуаціїПрогнозуванняЦілепокладанняАктивізація факторів розвитку та їх оптимальне комбінуванняСтратегічне плануванняМеханізм здійснення стратегічних рішень, конкретізіруемих у вигляді планів і програмКадрові особливості процесу стратегічного управлінняМоніторинг та контрольКорекція стратегічного плану і конкретизують його програмВикористання інституту державно-мастного партнерства в стратегічному управлінні та плануванніВИЗРІВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇМеханізм економічної кризи в індустріально розвинених країнах Заходу та їх економічна політика стосовно РосіїПорівняння особливостей розгортання економічної кризи в Росії та країнах Заходу, інтегрованих у світовий ринокШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИПринципи формування соціально-економічної системи російського суспільстваВибір соціально-економічної системиПравовий простір господарської діяльностіФормування ефективних господарівЗміцнення рубля, оздоровлення фінансово-кредитної сфериРеформування системи державного регулювання, планування та програмування економікиДемографічне відродження РосіїАнтишоковий імпульсКОРПОРАТИВНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇФормування і розвиток корпоративних структур - основний шлях оздоровлення російського суспільстваМезоекономіку і її структурування допомогою корпораційКорпорації особливого типуЗародження і розвиток віртуальних корпораційФормування народних корпораційСталий прогресивне соціально-економічний розвиток регіону на основі його перетворення в єдину багатогалузеву корпорацію, розміщену на єдиній території
 
Наст >