Система чотирьох каст

Як це не здасться дивним, але система чотирьох каст існує в будь-якому більш-менш розвиненому людському суспільстві. Таке поділ на касти набуває реакційний характер саме в умовах самозамкнутая суспільства.

Згадаймо систему каст Індії. Спочатку вона виникла під імпульсом вищих цивілізацій, яким доступно переміщення не тільки в просторі, але і в часі. Система каст грунтувалася на ідеї космічної еволюції і перевтіленні живої істоти, висхідного від одного рівня духовного розвитку до іншого, більш високого. Ідея вихідного і кінцевого рівності не тільки людей, а й усіх живих істот поєднувалася з ідеєю сходи космічної еволюції, ієрархії живих істот на основі розходження рівнів їх духовного розвитку. Для кожної касти в Індії існувало своє внутрішнє покликання (дхарма). Виконуючи його, людина переходив з однієї касти в іншу, вищу, частіше вже у своєму наступному втіленні, але часом і протягом одного людського життя. Покликання нижчої касти (шудри) складалося у виробленні духовного якості працьовитості, старанності. Наступна каста (вайшью) повинна була розвивати в собі підприємливість, ініціативу, винахідливість. Сфера дії цієї касти - торгівля, комерція, підприємництво тощо Каста воїнів і правителів (кшатрії) бачила своє призначення в служінні вищим ідеалам, в жертвуванні собою заради їхнього втілення в навколишньому житті. І нарешті, вища каста жерців (браміни), не маючи прямої влади, управляла суспільством через правителів і воїнів, сприяючи сприйняттю ними ідеалів і вищих духовних істин. Духовна каста могла виконувати таку роль лише за умови безпосереднього контакту жерців (брамінів) з іншими, більш високими світами, здатності проникнення в світ духу, істини і любові.

Надалі втрата творчого вогню, живого контакту з цим світом, догматизація і формалізація духовних навчань не дозволили жерцям виконувати своє істинне призначення. У підсумку вони виявилися непотрібними правителям і воїнам, які стали спиратися не на живі ідеали духу, але на власну волю, швидко звироднілу в свавілля. Тим самим вони стали втілювати в собі сліпу силу. У такій ситуації методами комбінування і хитросплетінь каста купців і підприємців захоплює реальну владу, використовуючи маски жерців, правителів, воїнів. Політика змінюється політиканством. Зовні, для поверхневого погляду, мало що змінилося - та ж сама релігія, ті ж самі касти. Але люди, їх внутрішнє ядро і устремління кардинально змінилися.

Падіння суспільства на цьому не зупиняється. Політикани неминуче розколюються на групи, ведучи запеклу боротьбу за владу. При цьому потрібно пам'ятати, що при збереженні зовнішніх форм каст брамінів і кшатріїв вони, по суті, вже зникли, залишилися лише поодинокі люди, вже не складові соціального шару. При чотирьох формальних кастах в суспільстві збереглися лише дві: вайшью, правлячі під маскою трьох вищих каст, та позбавлені всяких прав шудри. У такій ситуації частина політиканів, найбільш деградувала в плані моральності, вступає в коаліцію з найбільш темною, відсталої частиною шудр, з тим щоб, спираючись на неї, забезпечити собі монополію влади. Саме так відкривається заборонна двері у світ хаосу, що проковтує суспільство, до цього впадши в процес розкладання

Порівняємо описану вище модель древніх товариств, яку можна при уважному вивченні спостерігати у багатьох народів, з сучасним людським суспільством. Якщо не обманюватися масками, ми знайдемо повну аналогію. Так, візьмемо сучасне демократичне суспільство, де всі користуються однаковими громадянськими правами, рівні перед законом, на рівних умовах обирають уряд. У той же час всередині цього суспільства ми бачимо чотирьох основоположні касти. По-перше, шар, що формує духовну культуру суспільства, його ментальність (вчені, діячі культури). По-друге, апарат управління і професійні військові. По-третє, підприємці, бізнесмени. По-четверте, різні категорії працівників, починаючи від "сірих" і "білих комірців" і кінчаючи ремісниками і фермерами.

Проте, порівняно з відомими історикам давнину товариствами, нова система каст має суттєві відмінності:

  • - Вона не оформлена законом;
  • - Люди, що належать різних каст, мають однакові конституційні права;
  • - Масовим явищем став перехід людей з однієї касти в іншу;
  • - В рамках однієї сім'ї її члени належать до різних каст;
  • - Один і той же чоловік може диверсифікувати свою особисту і соціальну активність і тому одночасно належати до кількох каст;
  • - Кастовість виникає не зверху, а утворюється природно, знизу.

Підрозділ суспільства на касти, оформлене законом, традицією, офіційною ідеологією або без оних, являють собою принципово інший принцип класифікації суспільства, ніж його підрозділ на класи і соціальні групи.

Перше виходить з полюса духу. Духовний початок інспірує психічну структуру людини, стиль його поведінки, життєве цілепокладання, настрій на той чи інший вид праці, визначає характер особистої, соціальної активності. Друга класифікація виходить з полюса об'єктивної матеріальної дійсності, виділяючи такі принципові ознаки, як ставлення до влади і засобів виробництва, спосіб і форми привласнення суспільного багатства.

В принципі обидві класифікації мають право на життя, оскільки в конкретних людях може переважати як полюс духу, так і полюс оточуючих їх матеріальних умов. Одні люди активно творять своє життя, інші пасивно слідують за обставинами. Часто один і той же чоловік активний в одних гранях своєї особистості і пасивний у інших. На протязі людської історії в її різні періоди також може переважати полюс духу або матерії, відповідно на центральний план висувається та чи інша класифікація, хоч обидві вони присутні одночасно.

Соціологія виділяє різні соціальні групи і підгрупи, які як би пронизують собою касти і класи. Наприклад, жінки, молодь, пенсіонери, національності, етнічні освіти тощо

Потрібно звернути увагу на ще одну класифікацію, що стосується соціально-психологічного типу працівника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >