Селекційна діяльність

Поряд з генно-інженерною діяльністю в біорізноманітність вторгається селекційна діяльність. Законодавство про селекційні досягнення регулює майнові, а також пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною та використанням селекційних досягнень. Під селекційним досягненням розуміються сорти рослин, породи тварин, специфічних для даної групи і відрізняють її від інших груп.

Право на селекційне досягнення охороняється цивільним і аграрним законодавством і підтверджується патентом на селекційне досягнення. Розвивається система реєстрації селекційного досягнення в Державному реєстрі селекційних досягнень, куди вносяться: рід, вид тварини; назва породи; дата реєстрації селекційного досягнення та реєстраційний номер; ім'я патентовласника та його адреса.

Держава повинна стимулювати створення і використання селекційних досягнень, надавати авторам і господарюючим суб'єктам, які використовують зазначені досягнення, пільгові умови оподаткування та кредитування, інші пільги відповідно до законодавства.

Для збереження селекційного досягнення патентовласник зобов'язаний підтримувати породу протягом терміну дії патенту таким чином, щоб зберігалися ознаки, зазначені в описі породи, складеному на дату реєстрації їх у Державному реєстрі селекційних досягнень. Патентовласник зобов'язаний за запитом державної комісії направляти племінний матеріал для проведення контрольних випробувань та надавати можливість проводити інспекцію на місці.

Відчутний вплив людства на біорізноманіття, яке може виявитися небезпечним для здоров'я, життя людей і навколишнього середовища і тому має піддаватися правовому регулюванню, полягає в інтенсифікації племінного тваринництва, покликаного розширити можливості забезпечення громадян належним продовольством. Актуальними завданнями тут є створення ліцензування, реєстрація, сертифікація, стимулювання, визначення умов і принципів племінного тваринництва та трансплантації організмів.

Племінне тваринництво, інші нові названі об'єкти правового регулювання доповнюються біотехнологіями, де застосування живих мікроорганізмів і біологічних процесів використовується для отримання різних продуктів - фармацевтики, кормів для тваринництва і птахівництва, захисту рослин, вилучення з руд за допомогою мікробів золота та інших цінних металів.

Генно-інженерні препарати і генно-модифіковані рослини володіють стійкістю до засух, більшої врожайністю, формують агробіоіндустрію. Світовий ринок біотехнологічних продуктів - харчових ферментів, вітамінів, лікарської сировини - складає 160 млрд дол, щорічно; в Росії - близько 1,5 млрд дол., з них 80% - імпортні ліки. У США близько 2 тис. Підприємств біотехнології, в Китаї - 600, в Індії - 300, у Росії - більше 50.

Генна інженерія, селекційна діяльність, племінне тваринництво, біотехнології є перспективними напрямками розвитку сучасної цивілізації, забезпечення національної продовольчої незалежності при строгому і неухильному дотриманні правил і вимог екологічної безпеки [1].[1]

  • [1] Див .: Боголюбов С. А., Кичигин Н. В. Законодавче регулювання діяльності федеральних органів виконавчої влади щодо забезпечення екологічної безпеки. М .: Норма, +2007.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >