Обмеження шкідливих викидів

Основним напрямком правового захисту атмосферного повітря визнається встановлення державою гранично допустимих викидів шкідливих речовин, а при необхідності - обмеження і припинення шкідливих викидів в атмосферу за допомогою організаційних, економічних, правових та інших механізмів, які стосовно атмосферному повітрю досить різноманітні і своєрідні.

Законодавством РФ встановлюються нормативи викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, які є єдиними для всієї території країни. З урахуванням природно-кліматичних особливостей і підвищеної соціальної цінності окремих територій (заповідників, заказників, національних парків, курортних та інших рекреаційних зон) можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих шкідливих впливів на повітря.

Основні завдання у цій галузі полягають в тому, що нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) шкідливих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення повинні враховувати виробничу потужність конкретних об'єктів і їх сукупність в межах міста чи іншого населеного пункту так, щоб сума їх викидів з урахуванням перспектив розвитку даного району не привела до перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Викид шкідливих речовин стаціонарним джерелом забруднення на основі законодавства повинен допускатися у кожному конкретному випадку (можна сказати - індивідуально) на підставі дозволу, де передбачаються ПДВ та інші умови і вимоги, що забезпечують охорону атмосферного повітря в інтересах проживає на відповідній території населення.

Встановлення екологічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих (критичних) навантажень на екологічні системи здійснюється Мінприроди Росії; Міністерство охорони здоров'я РФ встановлює і переглядає гігієнічні нормативи якості атмосферного повітря.

Проекти конкретних індивідуальних виробничих нормативів розробляють самі підприємства з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських об'єднань, думки населення.

Конкретним підприємствам і організаціям нормативи викидів затверджують спеціально уповноважені державні органи в галузі охорони навколишнього середовища та охорони атмосферного повітря: у цій сфері суспільних відносин акумулюються саморегулювання організацій та здійснення державного контролю, втілювані в загальних правилах поведінки.

Належне регулювання атмосферного повітря має забезпечувати очищення його від зважених твердих забруднень - дрібних, що розрізняються між собою за розміром і хімічним складом самих дрібних частинок, які не затримуються у верхніх дихальних шляхах людини і потрапляють в його легені разом з осілими на них шкідливими речовинами, впливаючи на серцево-судинну систему.

Всесвітня організація охорони здоров'я віднесла такі частинки до самим пагубним для здоров'я людини. Основними джерелами забруднення повітря шкідливими мікронами у містах, де проживає більше двох третин населення країни, є викиди автотранспорту, будівництва, пил з заасфальтованих доріг і ділянок.

Основні методи попередження цього пилового забруднення - встановлення відеокамерного спостереження на будівництвах, пиловловлюючого обладнання на фабриках і заводах, автоматичного інструментального заміру на них викидів зважених часток, обов'язкового накриття перевозяться на самоскидах і залізничних платформах сипучих вантажів, забезпечуваних правовими способами.

Основним забруднювачем в населених пунктах є автомобільний транспорт, що створює у великих містах неблагополучну ситуацію через своїх шкідливих вихлопів від двигунів внутрішнього згоряння.

Тому при проектуванні, виробництві та експлуатації автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок розробляються і здійснюються заходи щодо запобігання та скорочення викидів в атмосферу цими коштами та установками.

Кількість шкідливих речовин, що викидаються транспортними засобами, не повинно перевищувати нормативів ГДВ. Усі транспортні засоби, що знаходяться в експлуатації, піддаються контролю органами державної інспекції безпеки дорожнього руху та іншими органами, відповідальними за дотримання ПДВ. Не повинно допускатися виробництво та експлуатація транспорту, у викидах якого вміст шкідливих речовин перевищує встановлені нормативи.

Дотримання нормативів шкідливих впливів забезпечується при розміщенні, проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств і споруд, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів і обладнання. При цьому повинно передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів, повне виключення викидів.

При плануванні розміщення та розвитку міст та інших поселень повинні враховуватися стан в них атмосферного повітря та прогнози його зміни. Проектування, забудова та реконструкція міст проводяться відповідно до санітарно-гігієнічними правилами; повинні прийматися заходи до поліпшення благоустрою та озеленення територій населених пунктів та виробничих площ.

Розміщення в населених пунктах териконів, відвалів, складування промислових відходів, виробничого, побутового сміття, що є джерелами забруднення повітря пилом, шкідливими газоподібними і дурнопахнущіе речовинами, спалювання відходів на територіях забороняються, крім випадків, коли спалювання здійснюється з дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря.

Органи державної влади ряду суб'єктів РФ активно брали участь у підготовці та прийнятті нормативних правових актів, необхідних для охорони атмосферного повітря, в тому числі шляхом підготовки, обговорення, прийняття, зміни і доповнення своїх актів, якими встановлювався моніторинг атмосферного повітря.

Хоча законодавство про охорону атмосферного повітря, як і законодавство про тваринний світ, що не передбачається окремо в Конституції РФ, де перераховуються питання ведення Російської Федерації і спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів РФ, воно входить в законодавство про охорону навколишнього середовища та передбачає здійснення спільної компетенції Російської Федерації і її суб'єктів [1].[1]

Нерідко приймаються акти про впорядкування транспортного руху у великих містах з метою зменшення викидів шкідливих забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У місті Москві розроблений і здійснюється план призупинення діяльності підприємств, найбільш забруднюючих атмосферу, на випадок підвищення температури і посилення південно-східного вітру з метою попередження загрози для життя і здоров'я людей в результаті забруднення атмосферного повітря.

Федеративний характер держави сприяє встановленню зв'язків між суб'єктами РФ та координації діяльності, у тому числі функціонуванню відповідних комісій, з питань моніторингу та охорони від забруднень атмосферного повітря.

Важливо, щоб нормативні правові заходи щодо попередження забруднень атмосферного повітря, наприклад про обмеження пересування транспорту, відповідали вимогам ч. 1 ст. 8 Конституції РФ про гарантування єдності економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримки конкуренції, свободі економічної діяльності і приписам природоресурсного, природоохоронного законодавства.

  • [1] Коментар до Федерального закону "Про охорону атмосферного повітря" / під ред. С. А. Боголюбова. М .: Юринформцентр, 2002.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >