Помилки в марксистській трактуванні власності

Економічні відносини в різних формах власності набувають своє утримання, специфіку, механізм реалізації у всій системі суспільно-економічних відносин, у тому числі і товарно-грошових. Тому розібратися у відносинах власності можна лише в контексті всього економічного ладу суспільства, його механізму господарювання.

У марксизмі переважає, з одного боку, звужений підхід до власності, а з іншого - невиправдане розширення її ролі та значення. Розглянемо марксистську концепцію власності.

Згідно з К. Марксом, відносини власності є вирішальними у всій системі економічних відносин. Всі суспільно-економічні формації він ділив не тільки за рівнем розвитку продуктивних сил, а й за характером і формами власності. Так, при низькому рівні продуктивності праці, що не дозволяє отримувати додатковий продукт і здійснювати тому експлуатацію, в первісно-общинному суспільстві панувала общинна власність. У рабовласницькому суспільстві його лад визначався присвоєнням додаткового продукту на основі експлуатації рабської праці, причиною чому служила власність (приватна чи державна ) не тільки на предмети і знаряддя праці, а й на саму робочу силу - рабів. Феодалізм характеризується приватною (і державної) власністю на землю і особистою залежністю селян. Капіталізм заснований на приватній власності і найманій праці в умовах панування великого машинного виробництва.

Основний порок капіталізму К. Маркс бачив у антагоністичному протиріччі між суспільним характером виробництва (розвинуте розділення машинного праці в суспільстві і його кооперація в найширшому суспільному масштабі) і приватною формою привласнення (приватною власністю). Приватна капіталістична власність, за К. Марксом, має чотири кардинальних нестачі: 1) обумовлює експлуатацію праці капіталом; 2) призводить до стихійному ринковому регулюванню господарства, в той час як його суспільна природа вимагає безпосереднього планового управління ім з боку суспільства; 3) концентрує суспільне багатство у класу капіталістів, що народжує протиріччя між розширенням виробництва і вузьким платоспроможним попитом населення (останнє в поєднанні з ринковою стихією і кредитом, сприяючим розширенню виробництва, періодично призводить до жорстоких криз); 4) фетишизує суспільне життя, причому не тільки суб'єктивно, а й об'єктивно, приводячи до уречевлення суспільних відносин, коли люди не самі безпосередньо їх встановлюють, але підпорядковують свої відносини і свою долю руху товарів і грошей на ринку. Сам по собі товарний фетишизм виник одночасно з товарним виробництвом, але завершеного розвитку досяг при капіталізмі, коли робоча сила перетворилася на товар. Вихід з антагоністичного протиріччя капіталізму представлявся К. Марксу на шляху революційної заміни частнокапиталистической власності громадської, для чого дозріли, на його думку, передумови у вигляді великого машинного виробництва і пролетаріату, здатного взяти владу і методом диктатури забезпечити встановлення всеосяжного панування суспільної власності на засоби виробництва, планове ведення всього суспільного господарства, що заміняє ринкове регулювання економіки, у зв'язку з чим всі товарно-грошові відносини ліквідуються. Для цього в пролетаріат потрібно внести свідомість і організованість, що і є функцією партії марксистського типу. Всю сутність свого вчення К. Маркс, Ф. Енгельс і їх послідовник В.І. Ленін зводили до суспільної власності на засоби виробництва і головному знаряддю її забезпечення - диктатурі пролетаріату. В. І. Ленін у своїй діяльності, не змінюючи цієї доктрини в цілому, зробив основний акцент на партію і монополію її влади. "Партія - розум, честь і совість нашої епохи", - проголосив він. Але тільки не всі найрозумніші, чесні і совісні стали концентруватися в партії, а навпаки, всілякі шизофреніки на соціальному грунті, властолюбці, користолюбство, злочинці, а також маса чесних людей, або ошуканих, або вимушених служити суспільству на умовах формального дотримання установок партії, оскільки будь-яка активність, у тому числі професійна, дозволялася лише під егідою партії. З часів В.І. Леніна всякий негідник, який пробився на високий партійний пост, отримував статус розуму, честі і совісті всієї епохи.

Крім іншого, кардинальний недолік марксистської концепції власності в тому, що теза про встановлення суспільної власності на засоби виробництва носить декларативний характер і явно утопічний. Адже щоб його конкретизувати, потрібно показати, яким чином суспільство здатне організуватися саме без допомоги ринку, а значить, і капіталу , наявність якого неминуче в умовах ринку. Тільки самоорганізована суспільство здатне спільно володіти засобами виробництва. К. Маркс і Ф. Енгельс з цього утруднення вийшли дуже просто, заявивши, що деталі майбутнього суспільства конкретизують його безпосередні будівельники, що для визначення деталей потрібно почати будувати соціалізм, в іншому випадку всяка конкретизація буде не наукою, а прожектами. В.І. Ленін, що приступив до будівництва соціалізму, переадресувати проблему нащадкам вже не міг. І яку ж самоорганізацію суспільства він знайшов? Масовий терор проти імущих класів, духовенства і всіх незгодних з більшовизмом. Хлібну монополію держави, щоб тиском голоду подолати пасивний опір мас. Залізну, казармову дисципліну для всіх трудящих при забезпеченні їм натомість мізерно низького прожиткового мінімуму. Адже всі ресурси були потрібні для розпалювання полум'я світової революції, якщо не у формі прямої війни (до такої міри авантюризму Л.Д. Троцького В.І. Ленін не дійшов), то у формі підриву капіталістичного світу зсередини. Коли ця ленінська політика зазнала провал, під ногами більшовицької влади розверзлася прірву, вождь вирішив відступити, заявивши, що життя показало нашу помилку, необхідний перегляд всієї точки зору на соціалізм. Для порятунку влади та її ідей В. І. Ленін запропонував неп, т. Е. повернення до самоорганізації суспільства через ринок. Але при цьому геній революції закликав віддавати під суд і строго карати господарських керівників, що не зуміли забезпечити належний рівень економічної ефективності. Як тут не згадати вислів К. Маркса про те, що насильство - повитуха нового суспільного ладу.

Вся наступна практика застосування соціал-комуністичної доктрини в СРСР так і не забезпечила встановлення суспільної власності на засоби виробництва. Період перебудови, попри проголошення ряду прогресивних гасел у сфері власності, прийняття багатьох законів, які декларують ці гасла, але уражених під корінь своєї половинчастістю і непослідовністю, не зумів скільки-небудь істотно похитнути тоталітарну власність держави на левову частку засобів виробництва і суспільного багатства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >