РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Аналіз стану умов і охорони праці в Російській Федерації

Аналіз нещасних випадків на виробництві здійснюється з метою вироблення оптимальних профілактичних заходів. Для проведення аналізу роботодавець повинен мати кількісну інформацію про ступінь виробничого ризику у своїй організації з метою порівняння її з іншими організаціями (у тому числі з урахуванням середніх даних по групах споріднених організацій, галузей, в економіці в цілому), тобто здійснювати кількісні (статистичні) дослідження (аналіз), при проведенні яких необхідно:

  • а) встановити взаємозв'язок між частотою і тяжкістю нещасних випадків на виробництві та загальним обсягом виконаної роботи, кількістю працівників, які виконували її, і числом відпрацьованих людино-годин;
  • б) визначити ступінь реального виробничого ризику, достовірність оцінки якого досягається, лише якщо показники частоти і тяжкості нещасних випадків на виробництві отримані на основі досить великої кількості відпрацьованих людино-годин та інших оціночних показників обсягу виконуваних робіт;
  • в) порівнювати тільки порівнянні величини і факти, причому, як правило, в рамках однієї професії (або групи однорідних професій).

Не секрет, що стан умов і охорони праці в Російській Федерації залишається досить напруженим.

Виробничий травматизм і профзахворювання погіршують демографічну ситуацію в нашій країні, призводять до серйозних економічних втрат. Наявність численних робочих місць зі шкідливими умовами праці негативно впливає на стан ринку праці: з одного боку, тягне за собою скорочення чисельності трудових ресурсів, а з іншого - призводить до необхідності залучати іноземну робочу силу. Незадовільні умови праці визначають низька якість готових працювати в них трудових ресурсів, що виражається в зниженні кваліфікації та продуктивності праці, падінні престижу ряду професій та спеціальностей, зростанні дефіциту кадрів у першу чергу за робочими спеціальностями. В умовах кризи важке економічне становище для багатьох організацій мимоволі відсуває на другий план завдання поліпшення умов праці, дає формальний привід роботодавцям не витрачати кошти на забезпечення охорони праці та виконання державних нормативних вимог.

Однак, незважаючи на це, є і позитивні результати. В останні роки завдяки комплексу запобіжних заходів з охорони праці, здійснюваному на виробництві, зберігається тенденція зниження виробничого травматизму, що намітилася в 2002 р Загальна кількість постраждалих на виробництві за останні вісім років у розрахунку на 1 тис. Працюючих скоротилася більш ніж у два рази. Разом з тим в окремих видах (галузях) економічної діяльності, таких як організації сільського та лісового господарства, будівництва та видобутку корисних копалин, цей показник залишається високим. Повільніше, але все ж стійко знижується і травматизм зі смертельними наслідками: від 5870 осіб, загиблих на виробництві у 2002 р, до 3700 чоловік - в 2008 г. Високий рівень травматизму фіксується в організаціях, що здійснюють видобуток паливно-енергетичних корисних копалин, обробку деревини , проведення загальнобудівельних робіт, інших галузей і підгалузей економіки.

Аналіз типології нещасних випадків з тяжкими наслідками свідчить, що практично кожен третій працівник постраждав (отримав важку травму або загинув) в результаті падіння з висоти, а кожен четвертий - в результаті впливу рухомих, розлітаються, обертаються предметів, деталей, машин і т.п. Близько 15% працівників отримують важкі травми або гинуть в результаті транспортних пригод, понад 10% - в результаті падіння, обвалення, обвалів предметів, матеріалів. Більшість нещасних випадків з тяжкими наслідками (понад 70%) відбувається з організаційних причин, таким як порушення вимог безпеки, незадовільна організація виконання робіт, недоліки в навчанні працівників безпеки праці.

Багато невирішених проблем у сфері умов і охорони праці накопичилося в організаціях малого бізнесу. Високий рівень виробничого травматизму на малих підприємствах пов'язаний з повсюдним недотриманням нормативних вимог охорони праці та безвідповідальним ставленням роботодавців до створення безпечних умов праці працівників. Зокрема, на більшості малих підприємств відсутні служби та фахівці з охорони праці, не виділяються кошти на атестацію робочих місць за умовами праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; не проводяться періодичні медогляди, санаторно-курортне оздоровлення працівників і т.д. Керівники та спеціалісти малих підприємств не проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, в їх посадових обов'язках відсутні обов'язки з охорони праці. З одного боку, такий стан практично повсюдно пов'язано з відсутністю у роботодавця необхідних коштів на зазначені цілі. З іншого боку, це результат неефективності для малих підприємств тих механізмів, які передбачені законодавством Російської Федерації з метою здійснення запобіжних заходів за рахунок страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Профілактичні заходи реалізуються за дозволом Фонду соціального страхування Російської Федерації (ФСС Росії). За результатами атестації робочих місць в 2006 р за рахунок коштів Фонду страхувальники змогли профінансувати заходи щодо поліпшення умов праці на 140 тис. Робочих місць (0,35% від загальної кількості робочих місць), що зробило позитивний вплив на зниження рівня виробничого травматизму працівників. У цьому ж році органами з сертифікації підприємствам видано 900 сертифікатів безпеки (загальна кількість в цілому по Росії - 2388). За 2006 р ФСС Росії витратив на фінансування запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань більше 2,8 млрд руб., Що на 32,7% більше, ніж у 2005 р

Структура витрат на компенсації за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) в організаціях державної форми власності (включаючи муніципальну) в 2006 р така: оплата додаткової відпустки - 31,1%; оплата праці у підвищеному розмірі - 28,5%; лікувально- профілактичне харчування - 7,1%; видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів - 6,2%; спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ - 27,1%.

У світовій практиці в системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці та зниження професійних захворювань, засоби індивідуального захисту займають важливе місце. За наявними даними, ЗІЗ пользуют близько 30 млн працівників, зайнятих у промисловості, будівництві, на транспорті. На придбання ЗІЗ в 2006 р в середньому на одного працівника витрачено тисяча дев'ятсот шістьдесят три руб., Що становить 31,7% від загальної кількості фактичних витрат на компенсації та ЗІЗ (в 2005 г, - 1 672 руб.). Таким чином, можна відзначити стійку тенденцію зростання фінансових коштів, спрямованих роботодавцями на придбання засобів захисту. Можливість направити до 20% від суми внеску до ФСС Росії на запобіжні заходи, у тому числі покупку сертифікованих ЗІЗ, з кожним роком набуває все більшого значення. Якщо в 2005 р сума, виділена Фондом на закупівлю ЗІЗ, становила 0634000000 руб., То в 2006 р ця цифра зросла до 1,3 млрд руб.

Можливість позитивних зрушень у поліпшенні умов і охорони праці в нашій країні пов'язана з вдосконаленням роботи за різними напрямками державного регулювання у сфері охорони купа.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >