Обов'язки роботодавця при нещасному випадку на виробництві

Відповідно до правил ст. 227 ТК РФ розслідування і обліку підлягають нещасні випадки на виробництві, що сталися з працівниками та іншими особами, що у виробничій діяльності роботодавця (у тому числі з особами, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), при виконанні ними трудових обов'язків або виконанні якої-небудь роботи за дорученням роботодавця (його представника), а також при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах.

До осіб, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, зокрема, відносяться:

 • - Працівники, які виконують свої обов'язки за трудовим договором;
 • - Працівники та інші особи, які проходять професійне навчання або перенавчання відповідно до учнівським договором;
 • - Студенти та учні освітніх закладів усіх типів, які проходять виробничу практику;
 • - Особи, які страждають психічними розладами, що беруть участь у продуктивній праці на лечебнопроізводственних підприємствах в порядку трудової терапії відповідно до медичних рекомендацій;
 • - Особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці;
 • - Особи, які залучаються в установленому порядку до виконання суспільно-корисних робіт;
 • - Члени виробничих кооперативів і члени селянських (фермерських) господарств, що приймають особисту трудову участь у їх діяльності.

Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають події, в результаті яких постраждалими були отримані: тілесні ушкодження (травми), у тому числі нанесення іншою особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; ураження електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкодження внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних обставин, інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом зовнішніх факторів, які потягли за собою необхідність переведення постраждалих на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ними працездатності або смерть потерпілих, якщо зазначені події відбулися:

 • - Протягом робочого часу на території роботодавця або в іншому місці виконання роботи, в тому числі під час встановлених перерв, а також протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва і одягу, виконання інших передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку дій перед початком і після закінчення роботи, або при виконанні роботи за межами встановленої для працівника тривалості робочого часу, у вихідні й неробочі святкові дні;
 • - При проходженні до місця виконання роботи або з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем (його представником), або на особистому транспортному засобі в разі використання особистого транспортного засобу в виробничих (службових) цілях за розпорядженням роботодавця (його представника) або за згодою сторін трудового договору;
 • - При прямування до місця службового відрядження і назад, під час службових поїздок на громадському або службовому транспорті, а також при перевезенні за розпорядженням роботодавця (його представника) до місця виконання роботи (доручення) і назад, у тому числі пішки;
 • - При проходженні на транспортному засобі в якості наступника під час міжзмінного відпочинку (водитель- змінник на транспортному засобі, провідник або механік рефрижераторної секції в поїзді, член бригади поштового вагона та інші);
 • - При роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому) у вільний від вахти і суднових робіт час;
 • - При здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах, у тому числі дій, спрямованих на запобігання катастрофи, аварії або нещасного випадку.

Першочергові заходи, що приймаються роботодавцем у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, перераховані в ст. 228 ТК РФ. Відповідно до вимог даної статті при нещасних випадках на виробництві роботодавець (його представник) зобов'язаний:

 • - Негайно організувати першу допомогу потерпілому і при необхідності доставку його в медичну організацію;
 • - Вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб;
 • - Зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії чи виникнення інших надзвичайних обставин, а в разі неможливості її збереження - зафіксувати обстановку (скласти схеми, провести фотографування або відеозйомку, інші заходи);
 • - Негайно проінформувати про нещасний випадок органи та організації, зазначені в ТК РФ, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, а про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом - також родичів потерпілого;
 • - Прийняти інші необхідні заходи з організації та забезпечення належного і своєчасного розслідування нещасного випадку та оформлення матеріалів розслідування відповідно до вимог ТК РФ.

При груповому нещасному випадку на виробництві (дві особи і більше), важкий нещасний випадок на виробництві, нещасний випадок на виробництві зі смертельним результатом роботодавець (його представник) протягом доби зобов'язаний повідомити:

 • а) про нещасний випадок, що сталося в організації, - в відповідну державну інспекцію праці; в прокуратуру але місця події нещасного випадку; у федеральний орган виконавчої влади з відомчої належності; в орган виконавчої влади суб'єкта РФ; в організацію, яка направила працівника, з яким стався нещасний випадок; в територіальні об'єднання організацій профспілок; в територіальний орган державного нагляду, якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу; страховику з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • б) про нещасний випадок, що сталося у роботодавця - фізичної особи, - у відповідну державну інспекцію праці; в прокуратуру за місцем знаходження роботодавця - фізичної особи; в орган виконавчої влади суб'єкта РФ; в територіальний орган державного нагляду, якщо нещасний випадок стався на об'єкті, підконтрольному цьому органу; страховику з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • в) про нещасний випадок, що трапився на судні, - роботодавцю (судновласнику), а при знаходженні в закордонному плаванні - також у відповідне консульство Російської Федерації.

Про випадки гострого отруєння роботодавець (його представник) повідомляє також до відповідного органу санітарно-епідеміологічного нагляду.

У свою чергу, працівники організації зобов'язані негайно повідомляти свого безпосереднього або вищестоящого керівника про кожну подію нещасний випадок або про погіршення стану свого здоров'я у зв'язку з проявленим ознакою гострого захворювання (отруєння) при здійсненні дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем.

Схема визначення ступеня тяжкості нещасних випадків на виробництві затверджена наказом Мінздоровсоцрозвитку Росії від 24 лютого 2005 № 160 [1]. У згідно з вказаною схемою нещасні випадки на виробництві за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я підрозділяються на дві категорії: тяжкі і легкі.[1]

Кваліфікуючими ознаками тяжкості ушкодження здоров'я при нещасному випадку на виробництві є: а) характер отриманих ушкоджень здоров'я і ускладнення, пов'язані з цими ушкодженнями, а також розвиток і посилення наявних хронічних захворювань у зв'язку з отриманням пошкодження; б) наслідки отриманих ушкоджень здоров'я (стійка втрата працездатності). Наявність одного з кваліфікуючих ознак є достатнім для встановлення категорії важкості нещасного випадку на виробництві.

Ознаками важкого нещасного випадку на виробництві є також ушкодження здоров'я, що загрожують життю потерпілого. Запобігання смертельного результату в результаті надання медичної допомоги не впливає на оцінку тяжкості отриманої травми.

Відповідно до п. 3 зазначеної Схеми до важких нещасних випадків на виробництві відносяться:

 • 1) ушкодження здоров'я, гострий період яких супроводжується:
  • - Шоком;
  • - Комою;
  • - Крововтратою (обсягом понад 20%);
  • - Емболією;
  • - Гострою недостатністю функцій життєво важливих органів і систем (ЦНС, серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової і (або) їх поєднанням);
 • 2) ушкодження здоров'я, кваліфіковані при первинному огляді потерпілого лікарями стаціонару, травматологічного пункту або іншими організаціями охорони здоров'я як:
  • - Проникаючі поранення черепа,
  • - Перелом черепа і лицьових кісток;
  • - Забій головного мозку;
  • - Внутрішньочерепна травма;
  • - Поранення, проникаючі в просвіт глотки, трахеї, стравоходу, а також пошкодження щитовидної і вилочкової залози;
  • - Проникаючі поранення хребта;
  • - Переломовивіхі і переломи тіл чи двосторонні переломи дуг I і II шийних хребців, у тому числі і без порушення функції спинного мозку;
  • - Вивихи (у тому числі підвивихи) шийних хребців;
  • - Закриті ушкодження шийного відділу спинного мозку;
  • - Перелом або переломовивіх одного або декількох грудних чи поперекових хребців, у тому числі і без порушення функції спинного мозку;
  • - Поранення грудної клітки, проникаючі в плевральну порожнину, порожнину перикарда або клітковину середостіння, в тому числі без пошкодження внутрішніх органів;
  • - Поранення живота, проникаючі в порожнину очеревини; поранення, проникаючі в порожнину сечового міхура або кишечник;
  • - Відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози);
  • - Розрив внутрішнього органу грудної або черевної порожнини або порожнини таза, заочеревинного простору, розрив діафрагми, розрив передміхурової залози, розрив сечоводу, розрив перетинкової частини сечівника;
  • - Двосторонні переломи заднього півкільця таза з розривом клубово-крижового зчленування і порушенням безперервності тазового кільця або подвійні переломи тазового кільця в передній і задній частинах з порушенням його безперервності;
  • - Відкриті переломи довгих трубчастих кісток - плечової, стегнової і великогомілкової, відкриті пошкодження тазостегнового і колінного суглобів;
  • - Пошкодження магістрального кровоносної судини - аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової, підколінної артерій або супроводжуючих їх вен, нервів;
  • - Термічні (хімічні) опіки:
   • • III-IV ступеня з площею ураження понад 15% поверхні тіла;
   • • III ступеня з площею ураження понад 20% поверхні тіла;
   • • II ступеня з площею ураження понад 30% поверхні тіла;
   • • дихальних шляхів, обличчя і волосистої частини голови;
  • - Радіаційні ураження середньої (від 12 Гр) ступеня тяжкості і вище;
  • - Переривання вагітності;
 • 3) пошкодження, які безпосередньо не загрожують життю потерпілого, але є тяжкими за наслідками:
  • - Втрата зору, слуху, мови;
  • - Втрата будь-якого органу або повна втрата органом його функції (при цьому втрата найбільш важливою у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);
  • - психічні розлади;
  • - Втрата репродуктивної функції та здатності до дітородіння;
  • - Незабутнє спотворення обличчя.

До легких нещасним випадкам на виробництві відносяться ушкодження, що не входять в п. 3 Схеми.

 • [1] Див. Схему визначення ступеня тяжкості ушкодження здоров'я при нещасних випадках на виробництві, затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 24 лютого 2005 № 160.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >