Інформаційні технології в маркетингу

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваМАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩАЗагальні відомості про теорії інформації, інформаційних систем і технологійВнутрішня і зовнішня маркетингова середу організаціїМАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ, СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЦиклічна інформаційна модель маркетингової діяльності організаціїПідходи до визначення поняття "маркетингова інформаційна система"Структурно-функціональний аналіз існуючих моделей маркетингових інформаційних системМаркетингова інформація: класифікація видів, джерела і постачальникиМодель маркетингової та інформаційної системи на основі комплексу маркетингуМоделювання процесів інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на основі маркетингових інформаційних системСучасні напрямки розвитку інформаційних технологій в маркетингуІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ У МАРКЕТИНГУЕволюція інформаційних технологійМережеві технології для вирішення завдань маркетингуКласифікація телекомунікаційних обчислювальних мережЛокальні і глобальні мережіІнтернет і інтранетКорпоративні інформаційні системиПланування ресурсів організаціїКомплекс Oracle ERPУправління взаємовідносинами з клієнтамиЦентр взаємодій з клієнтами AltitudeCRMПерспективи розвитку інформаційних технологійПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІВизначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингуВиявлення постійних інформаційних потреб маркетингу організаціїЗатвердження внутрішнього "Стандарту інформаційно-аналітичної забезпеченості маркетингу організації"Визначення форм представлення необхідної інформаціїВизначення найбільш доступною форми подання необхідної інформаціїСкладання плану-графіка надання інформаціїМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИМетоди обробки даних маркетингових дослідженьПідготовка даних для маркетингової інформаціїТипи шкал в маркетингових дослідженняхЗведення й угруповання данихРяди розподілу маркетингової інформаціїТехнології визначення статистичних показників при аналізі маркетингової інформації із застосуванням Microsoft ExcelПобудова та графічне відображення інтервального варіаційного ряду розподілу (гістограма)Розрахунок описової статистикиМЕТОДИ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇОсновні методи аналізу ринкуМетоди вимірювання попитуМетоди економіко-математичного моделюванняМетоди обробки експертних данихМетоди вивчення фірм-конкурентівЯкісний аналіз на підставі SWOT-аналізуРанжування конкурентів але ключовим фактором успіхуМетоди визначення частки ринкуСтатистичний аналіз експертних оцінокМетоди кореляційного і регресійного аналізуМоделі прогнозування в аналізі маркетингових процесівТехнологія вирішення завдань кореляційного і регресійного аналізу із застосуванням Microsoft ExcelПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУРинок маркетингових інформаційних системРозвиток корпоративних маркетингових системЗавдання і структура логістичної інформаційної системиРЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВКласифікація програмних продуктів в галузі маркетингових інформаційних систем організацій різних галузейГрупи 1 і 2. Облікові програми і CRM-програмиГрупа 3. Програми для аналізу продажів і продуктівГрупа 4. Програми для моніторингу зовнішнього маркетингового середовищаГрупа 5. Програми для проведення маркетингових дослідженьГрупа 6. Програми для роботи з текстовими масивамиГрупа 7. Інформаційно-аналітичні онлайн-системиГрупа 8. Статистичні програмиГрупа 9. Геоінформаційні системиГрупа 10. Програми для підтримки рекламної діяльностіГрупа 11. Програми для стратегічного і тактичного плануванняГрупа 12. Маркетингові пакети "повного циклу"Аналітичні програми підтримки прийняття маркетингових рішень. Класифікація аналітичних систем-продуктиПрограма Meta StockExpertПрограми компанії "АЛЬТ"-системиЕлектронний бізнес та електронна комерціяПроблеми і бар'єри реалізації маркетингових інформаційних систем в різних галузяхВигоди від реалізації маркетингових інформаційних систем в організаціях різних галузейПриклади використання маркетингових інформаційних систем в різних галузяхМаркетингові інформаційні системи в туризміПрограмне забезпечення автоматизації роботи туроператора і турагентаПрограма V-PRICEПрограмні комплекси САМО-Тур, Майстер-Тур і КомтуриПрограмний комплекс САМО-ТурМаркетингові інформаційні системи на підприємствах сфери громадського харчуванняОгляд маркетингових інформаційних систем ресторанівStyle-Keeper"Експерт""Експерт-Лайт""В52 ™ Ресторан""1С: Делфис-Общепит"POS"РСТ': Ресторатор'""Штрих-М: Ресторан"Маркетингові інформаційні системи в роздрібній торгівліВзаємодія офісних і торгових програмСтратегія адаптації бізнес-процесів і інформаційної системиОсновні можливості МІСУгруповання товарів і управління товарними категоріямиСистеми безпекиВартість і ефективність інформаційної системи в роздрібній торгівліМаркетингові інформаційні системи в промисловостіСистема управління фінансово-господарською діяльністю System 21 (Business 400)Програмно-апаратний комплекс SAP R / 3Пакет Unigraphics корпорації Electronic Data SystemsПлатформа для управління виробництвом і розподілом електроенергії SPIDER SCADA
 
Наст >