Класифікація телекомунікаційних обчислювальних мереж

Класифікація телекомунікаційних обчислювальних мереж здійснюється по ряду ознак, що відображають властивості мережі, таким як територіальна поширеність, приналежність, швидкість передачі інформації, тип середовища передачі й ін.

По територіальній поширеності мережі можуть бути локальними, регіональними та глобальними. Локальні - мережі, що перекривають територію не більше 10 м2, регіональні - розташовані на території міста чи області, глобальні (wide area networks - WAN) - розташовані на території держави або групи держав, наприклад Всесвітня павутина.

Телекомунікаційні обчислювальні мережі, в яких засоби передачі даних належать одній компанії і використовуються тільки для потреб цієї компанії, прийнято називати мережею масштабу підприємства, або корпоративною мережею (enterprise network).

За Відомчі належать одній організації і розташовуються на її території.

За швидкістю передачі інформації комп'ютерні мережі підрозділяють на низько-, середньо і високошвидкісні.

За типом середовища передачі розрізняють мережі, виконані па базі коаксіального кабелю, витої пари, оптоволокна, з передачею інформації з радіоканалів і в інфрачервоному діапазоні електромагнітного випромінювання.

За топології мережі (способу організації фізичних зв'язків) виділяють мережі з полносвязанной топологією, коли кожен комп'ютер мережі пов'язаний з усіма іншими, і з неполносвязанной, при якій обмін даних між двома комп'ютерами здійснюється через інші вузли (комп'ютери) мережі. Неполносвязанная топологія реалізується на базі наступних конфігурацій мережі: "загальна шина", кільцева, зіркоподібна і чарункова.

При формі мережі типу "загальна шина" передача даних здійснюється послідовно від одного комп'ютера до іншого (рис. 3.8). Такі мережі прості в управлінні, проте схильні перевантажень.

Мережна топологія

Рис. 3.8. Мережева топологія "спільна шина"

Кільцева топологія (рис. 3.9) забезпечує зв'язок, за допомогою якої інформація від комп'ютера до комп'ютера передається тільки в одному напрямку, зазвичай проти годинникової стрілки. Величезна перевага кільцевій топології полягає в тому, що всі комп'ютери мають рівні можливості прийому і передачі інформації, проте в них утруднена локалізація несправностей.

Зіркоподібні (радіальні) мережі, в яких з'єднання комп'ютерів виходять з центральної точки - концентратора, відрізняє висока надійність (рис. 3.10).

Кільцева мережева топологія

Рис. 3.9. Кільцева мережева топологія

Зіркоподібна мережева топологія

Рис. 3.10. Зіркоподібна мережева топологія

Для регіональних і глобальних мереж найбільш поширеною є чарункова топологія, що використовує з'єднання тільки між тими комп'ютерами, для яких характерний інтенсивний обмін даних, а зв'язок інших комп'ютерів здійснюється через інші вузли мережі.

Локальні і глобальні мережі

Локальні обчислювальні мережі являють собою систему розподіленої обробки даних, що охоплює невелику територію підприємств та установ, банків, навчальних закладів та орієнтовану на колективне використання загальномережевого ресурсів. Найбільш поширеними областями застосування локальних мереж є:

  • • обмін інформацією між абонентами мережі;
  • • реалізація електронного документообігу на підприємствах і в організаціях;
  • • забезпечення розподіленої обробки інформації, організація інформаційних систем, що містять загальні або індивідуальні, локальні або розподілені бази даних;
  • • підтримка прийняття управлінських рішень на основі оперативної інформації про виробничо-господарської, комерційної та торговельної діяльності підрозділів.

При проектуванні локальних мереж найбільшого поширення набули три архітектури: Arcnet, Ethernet і Token Ring.

В основу цих архітектур покладені специфікації IEEE802.X, що апелюють насамперед до апаратної складової мереж і передачі даних (кодування, адресації і пересиланні). Ця специфікація визначає стандарти, які повинні дотримуватися при розробці та розгортанні таких пристроїв, як мережеві адаптери, кабелі та кабельні з'єднання.

ДОВІДКА

Мережа Ethernet (IEEE 802.3) використовує метод доступу до середовища передачі даних, званий методом колективного доступу з контролем несучої і виявленням колізій - CSMA / CD (carrier sense multiple access with collision detection). У стандарті Ethernet суворо зафіксована топологія електричних зв'язків - загальна шина. Всі комп'ютери мають доступ до цієї шини і можливість передачі інформації у випадку, якщо вона вільна. При виникненні ситуації, коли два комп'ютери почали передавати інформацію по каналу одночасно, спрацьовує механізм виявлення колізії, і комп'ютер, який визначив цей процес, має припинити передачу, зробити паузу в передачі повідомлення протягом випадкового інтервалу часу до наступної спроби.

Мережа Token Ring для визначення права на доступ до середовища використовує маркер, який передається циклічно від комп'ютера до комп'ютера по логічному кільцю. При цьому групи вузлів мережі з'єднуються по зіркоподібною схемою з концентратором - модулем множинного доступу (multistation access unit - MAU) в центрі. Кільце, по якому слід маркер, є логічним, оскільки існує тільки на рівні концентратора (рис. 3.11).

Мережа ARCNet (Attached Resource Computer Network) - комп'ютерна мережа з немодулированной передачею, що використовує маркер для відкриття вузлам доступу до ресурсів. У ARCNet застосовується одна з двох топологій: шинна або зіркоподібна.

Мережа Token Ring

Рис. 3.11. Мережа Token Ring

Програмне забезпечення в локальних обчислювальних мережах має ієрархічну структуру, відповідну семиуровневой моделі взаємодії мереж і протоколів. Реалізація основної задачі локальних обчислювальних мереж - забезпечення функціонування прикладних процесів - здійснюється прикладними програмами мережі під управлінням операційних систем. Вибір платформи і мережевого програмного забезпечення для вирішення завдань господарської діяльності, у тому числі і маркетингу - важливий крок у розвитку інфраструктури бізнесу. Однак ключовим питанням є вибір прикладного програмного забезпечення, щонайкраще відповідає вимогам компанії.

Прикладне програмне забезпечення в локальних мережах в більшості випадків зорієнтоване на вирішення таких завдань, як управління ресурсами підприємств і організацій, бізнес-процесами та корпоративними знаннями.

Управління ресурсами передбачає застосування широкого спектру прикладного програмного забезпечення, відповідного моделям бухгалтерського обліку, планування виробничих ресурсів (MRP II), планування ресурсів підприємства (ERP).

При управлінні бізнес-процесами па підприємстві або в організації використовуються такі методи, як управління якістю (TQM - стандарт ISO: 9000), управління процесами (Workflow - стандарти асоціації Workflow Management Coalition), управління проектами (сімейство стандартів PMI). Ці методи управління підтримуються прикладним програмним забезпеченням, яке відоме в Росії як системи управління проектами, документообігом, технологічними процесами.

Управління знаннями (knowledge management) спрямовано на забезпечення координації, комунікації і швидкого пошуку інформації для прийняття управлінських рішень. Ця група методів управління зараз переживає період бурхливого розвитку і підтримується програмним забезпеченням класу GroupWare (групове програмне забезпечення), інформаційно-пошуковими системами, а також інтранет-технологіями (web- технологією, електронною поштою, телеконференціями).

Яка б технологія не використовувалася при реалізації локальних мереж, дія їх завжди обмежена порівняно невеликою територією. Наступ ери високошвидкісного зв'язку дозволило об'єднати локальні мережі в регіональні і глобальні, поширивши діяльність підприємств, фірм та окремих людей на міста, країни і весь світ.

ПРИКЛАДИ

Зарубіжні телекомунікаційні мережі

ARPANET протягом багатьох років (1969-1984) була найбільш розвиненою глобальною комп'ютерною мережею. Зараз - одна з великих підмереж Інтернету. Орієнтована на дослідницькі завдання.

NASA Science Інтернет (NSI) об'єднує кілька комп'ютерних мереж з космічних досліджень, фізиці космосу та іншим науковим напрямкам в загальну интерсеть глобального поширення.

BITNET є так само, як Інтернет однією з найстаріших глобальних комп'ютерних мереж. Розпорядженні мережевим доступом до розподілених баз науково-дослідних даних.

EARN (Західна і Центральна Європа) - до складу мережі входять комп'ютери національних дослідницьких центрів Франції, Англії, Італії, Німеччини та інших країн.

EVnet - одна з найбільш великих європейських комп'ютерних мереж, діє з 1982 р, має регіональні частини практично у всіх європейських країнах, включаючи країни Балтії та Росію. Російську частину EVnet представляє АТ "Relcom", що має шлюзи, що з'єднують EVnet з Інтернет і NSFnet; високошвидкісні виділені лінії зв'язку; прикладні служби мережі - електронну пошту, списки розсилки, архівну службу EVnet.

FidoNet використовується серед молоді світу, в тому числі в Росії, для неформального спілкування.

За матеріалами сайту marketing.spb.ru

Глобальні мережі забезпечують зв'язок і надання сервісних послуг великій кількості абонентів, розташованих практично по всій території земної кулі. Типовими абонентами глобальної комп'ютерної мережі є локальні мережі підприємств та установ, розташовані в різних містах і країнах.

ПРИКЛАДИ

Російські телекомунікаційні мережі

Мережа Адміністрації Президента об'єднує суб'єкти РФ, всі міністерства і органи виконавчої та законодавчої (масті Росії.

Мережа "Атлас" об'єднує банківську мережу РФ та органи державної влади Росії.

Eunet / Релком - мережа документального обміну, створена І ВЦ Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова, СП "Діалог", МНИОПК "Демос", одна з найпоширеніших мереж Росії. У мережі широко поширені телеконференції, особливо на тему комерційних оголошень по різних групах товарів, відкритий доступ до баз даних практично по будь-якій тематиці.

Bizlink - мережа американської компанії Bizlink, що дозволяє проводити багатосторонні комп'ютерні конференції. Інформаційний обмін здійснюється через електронний банк інформації без адресації, шляхом сортування відповідно до тематики. Bizlink надає доступ до міжнародних наукових і комерційних баз даних, до бібліотек програмного забезпечення.

PIENet - відкрита територіальна інформаційна мережа корпорації PIE Systems International і товариства з обмеженою відповідальністю PIENet. Надані послуги: передача оцифрованої відео- і графічної інформації, фінансових документів із забезпеченням високого ступеня конфіденційності та достовірності із застосуванням цифрового підпису та ін. На базі PIENet реалізована система бірж (електронних торгів) з урахуванням усіх правил міжнародної біржової торгівлі.

Ремарт - комерційна інформаційна система акціонерного товариства "Руська комерційна ініціатива". Система забезпечує доступ до біржової інформації. У її рамках створено електронні магазини, електронна біржа, електронні аукціони, електронний торговий дім. У складі бібліотек є інформація про курс валют, біржова, комерційна, юридична інформація, повідомлення інформаційних агентств.

Ситек - система акціонерного товариства закритого типу фірми "Ма- скл-Інфо". Система надає різноманітну інформацію за законодавством, тексти нормативних актів, інформацію про учасників валютних торгів, про порядок придбання безготівкової валюти, про підсумки торгів за останні один-два місяці, про московських банках, що мають ліцензії на проведення операцій з готівковою валютою, інформацію про курс обміну готівкової валюти в банках.

За матеріалами сайту: marketing.spb.ru

Глобальні мережі створюються великими телекомунікаційними компаніями для надання платних послуг абонентам. Компанії, що підтримують працездатність мереж, прийнято називати операторами мережі, а постачальників мережевих послуг абонентам - провайдерами (service provider). Власник, оператор і провайдер можуть бути представлені як однією компанією, так і різними. Глобальна мережа може бути створена окремої великої компанією. Прикладом тому служать мережі компаній Dow Jones або "Транснефть", створені для внутрішніх потреб компаній.

У Росії на базі багатьох галузевих мереж сформовані комерційні організації, які взяли на себе забезпечення телекомунікаційних послуг. Це призвело до появи загальнодоступних комерційних спеціалізованих систем, що забезпечують вихід на міжнародні мережі: Sprint, BizLink, Infonet, PIENet, GTS Interline, "Инфотел". Дещо пізніше з'явилися загальнодоступні спеціалізовані телекомунікаційні мережі та системи: Relcom, Мережа Асоціації ділового співробітництва "Мир", Sedab, "Ремарт".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >