ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • етапи планування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності;
 • • функції і типовий перелік обов'язків відповідального за інформаційне забезпечення маркетингової діяльності;
 • • інформаційні потреби маркетингу;
 • • принципи і правила планування інформаційного забезпечення;
 • • переваги і недоліки використання внутрішнього і зовнішнього постачальників інформації;
 • • форми документів щодо надання інформації;
 • • форму плану-графіка надання інформації;

вміти

 • • планувати інформаційне забезпечення маркетингової діяльності;
 • • виявляти інформаційні потреби маркетингу;
 • • складати внутрішньоорганізаційний стандарт інформаційної забезпеченості маркетингу;
 • • визначати постачальника інформації;
 • • складати план-графік надання інформації;

володіти

 • • понятійним апаратом в області планування інформаційної забезпеченості маркетингу;
 • • основними технологіями планування в області маркетингової діяльності підприємства;
 • • навичками застосування стандартів інформаційної забезпеченості маркетингу;
 • • методами реалізації основних завдань відповідального за інформаційне забезпечення маркетингу.

Визначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу

Успіх будь-якої діяльності цілком залежить від повноцінного і своєчасного планування. Планування роботи вимагає певних кваліфікаційних і тимчасових витрат. Як показує практика, є прямий зв'язок між витратами на планування та ефективністю інформаційно-аналітичного забезпечення: слід затратити певний час на дану функцію, щоб потім менше витрачати час на допоміжні операції.

Одним з істотних факторів, що впливають на правильність виконання функції планування, є масштабність бізнесу: малий, середній, великий. Умови віднесення до суб'єктів малого та середнього підприємництва, встановлені Федеральним законом від 24 липня 2007 р № 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації", наведено на рис. 4.1.

При плануванні інформаційного забезпечення маркетингової діяльності цей фактор слід враховувати.

Функція планування реалізується в послідовності етапів:

 • 1) визначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу;
 • 2) виявлення постійних інформаційних потреб маркетингу організації;
 • 3) затвердження внутрішнього "Стандарту інформаційно-аналітичної забезпеченості маркетингу організації";
 • 4) вибір зовнішнього (аутсорсера) і внутрішнього постачальника інформації;
 • 5) визначення найбільш доступною форми подання необхідної інформації;
 • 6) складання плану-графіка надання інформації.

Кожен етап має бути задокументований (табл. 4.1). Якщо

немає інформації на "папері", то її немає ніде. Під документом в даному випадку будемо розуміти не тільки паперову версію, але й використання інших доступних організації носіїв.

На етапі визначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу має бути чітко прописано, хто буде відповідати за роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингу організації.

З урахуванням фактора масштабу бізнесу це може бути:

 • малий - керівник (або менеджер з відповідний додатковим навантаженням);
 • середній - маркетолог з функцією збору інформації та аналізу;
 • великий - маркетолог-аналітик в підрозділі маркетингу.

Умови віднесення до суб'єктів малого та середнього підприємництва

Рис. 4.1. Умови віднесення до суб'єктів малого та середнього підприємництва

Таблиця 4.1

Документація етапів планування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності

Етап

Документ

1

Наказ керівника "Про призначення відповідального за інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу" або відповідний пункт в посадовій інструкції

2

"Список постійних інформаційних потреб маркетингу організації"

3

"Стандарт інформаційно-аналітичної забезпеченості маркетингу організації"

4

Договір з аутсорсером або відповідний пункт в посадовій інструкції відповідального фахівця

5

Відповідний пункт в договорі з аутсорсером або посадової інструкції відповідального фахівця

6

План-графік надання інформації (як додаток до договору з аутсорсером)

Що повинен робити ця людина? Виходячи з спеціального дослідження вакансій, виявлено три великі функції і складений типовий перелік обов'язків відповідального за інформаційне забезпечення маркетингової діяльності.

 • 1. Функція пошуку, збору інформації, проведення досліджень. Організація і проведення різних маркетингових досліджень (розробка методик, контроль, обробка даних, підготовка звітів); пошук і збір маркетингової інформації у відкритих джерелах; організація моніторингів і їх обробка, розробка та ведення баз даних (конкуренти, сегменти, товарні категорії, ціни, канали); проведення експертних інтерв'ю, опитування; взаємодія з дослідницькими агентствами, відповідальними за збір даних; виконання за запитами підрозділів та керівництва разових завдань по збору та аналізу інформації (самостійно або із залученням підрядника); збір статистики; проведення онлайн-опитувань (від розробки анкети до написання звіту і підготовки матеріалів для публікації); проведення соціологічних опитувань; робота з базами зовнішньоекономічної діяльності за визначенням даних імпорту-експорту продукції; координація роботи інтерв'юерів; складання звітності з досліджень; робота з пошуковими системами.
 • 2. Функція аналізу та аналітичної обробки інформації. Аналіз ринків; обробка та аналіз вхідної інформації; аналіз інформації та самостійне ведення аналітичних проектів; прогнозування ринків; оцінка ефективності маркетингової активності; формулювання висновків; визначення позиції продукту щодо аналогічних або схожих продуктів конкурентів; побудова моделей розміру ринку; випуск регулярних оглядів для різних груп внутрішніх клієнтів; виявлення нових сегментів ринку і нових продуктів; керівництво аналітичної частиною дослідницьких проектів; адаптація та впровадження методик аналізу; здійснення розрахунків у статистичних пакетах SPSS (statistical package for the social sciences - статистичний пакет для соціальних павук) і Excel; аналіз економічних показників; сегментування; самостійний маркетинговий аналіз; підготовка інформаційних оглядів.
 • 3. Функція представлення інформації. Підготовка презентацій та аналітичних матеріалів; підготовка інформації для звіту, маркетингових обґрунтувань і рекомендацій з внутрішньої і зовнішньої інформації; підготовка звітів про виконану роботу; підготовка презентацій для виступу керівництва на різних заходах; написання аналітичних звітів і записок щодо стану ринку; підготовка презентацій за результатами проведеного аналізу; презентація результатів дослідження; аналітичні записки з рекомендаціями; уявлення підсумків роботи у вигляді графіків і діаграм.

Вищезазначені функції та обов'язки повинні бути зафіксовані в наказі (для організацій малого бізнесу) або посадової інструкції, якщо цим займається фахівець (для середнього та великого бізнесу).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >