-продукти

Основна ідея OLAP полягає в побудові багатовимірних таблиць, які будуть доступні для запитів користувачів. На сьогоднішній день у світі розроблено безліч продуктів, що реалізовують OLAP-технології. Щоб легше було орієнтуватися серед них, існує кілька класифікацій OLAP-продуктів: за способом зберігання даних, місцем знаходження OLAP-машини, ступеня готовності до застосування. Багатовимірні таблиці (багатовимірні куби) будуються на основі вихідних і агрегатних даних. І вихідні, і агрегатні дані для багатовимірних таблиць можуть зберігатися як в реляційних, гак і в багатовимірних базах даних. Тому в даний час застосовуються три способи зберігання даних: MOLAP (multidimensional OLAP), ROLAP (relational OLAP) і HOLAP (hybrid OLAP). Технологія OLAP використовується в додатках класу Analytical CRM. Вона дозволяє поглянути на дані з різних сторін, в основному надаючи можливість аналізу агрегованих даних.

SPSS - широко поширена марка комп'ютерного програмного забезпечення статистичного аналізу даних. Дуже популярний у соціологів завдяки "дружньому" користувача інтерфейсу і наявності великої кількості модулів, що дозволяють виконувати практично всі види статистичного аналізу не тільки кількісних, а й категоріальних даних. Розробляється з 1967 р Перша версія для персональних комп'ютерів з'явилася в 1983 р, для операційної системи Windows - в 1994 р SPSS є комплексною системою аналізу даних. Може використовувати дані майже з усіх типів файлів і генерувати табличні звіти, графіки, малюнки розподілів і трендів, описову статистику і проводити складні види статистичного аналізу.

Програма Meta Stock

Існує велика кількість спеціальних комп'ютерних програм, від простих до дуже складних, які дозволяють проводити технічний аналіз і прогнозування ситуації на ринку цінних паперів і в тому числі на валютному ринку. З найбільш відомих програм слід згадати пакети Meta Stock, Omega Research та ін. Основу аналітичних методик складають інтегральні і диференціальні індикатори, що дозволяють виявляти відмінності в поведінці специфічних характеристик ієни. Програма Meta Stock є однією з найдоступніших і кращих інформаційно-аналітичних систем і побудована з декількох спеціалізованих програм з надзвичайно широкими можливостями. При використанні поточної інформації, яку постачає відоме інформаційне агентство Reuter, програма може автоматично оновлювати дані кожні 10 хв. В результаті користувач має можливість оперативно будувати фігури технічного аналізу і здійснювати прогнози за допомогою різноманітних показників (осциляторів). При необхідності є можливість будувати відповідні фігури безпосередньо на екрані монітора. Зовнішній вигляд графіків можна за бажанням користувача змінювати: є можливість аналізувати гістограми, японські свічки, лінійні графіки і хрестики-нулики. Цікаво, що остання версія цієї програми дозволяє не тільки використовувати все різноманіття існуючих індикаторів ринку, але й створювати власні індикатори ринку з подальшою їх перевіркою за результатами торгів на ринку.

Expert

Аналітична система Project Expert - програма, що дозволяє "прожити" плановані інвестиційні рішення без втрати фінансових коштів, надати необхідну фінансову звітність потенційним інвесторам і кредиторам, обгрунтувати для них ефективність участі в проекті. Project Expert незамінний для створення і вибору оптимального плану розвитку бізнесу, опрацювання фінансової частини бізнес-плану, оцінки інвестиційних проектів. Project Expert дозволяє моделювати діяльність різних галузей і масштабів - від невеликих венчурних компаній до холдингових структур. Програма широко використовується для бізнес-планування виробництва та надання послуг в банківському бізнесі, телекомі, будівництві, ритейлі, переробної та легкої промисловості, машинобудуванні, аерокосмічній галузі, нафтовидобутку і нафтопереробці, хімії, транспорті, енергетиці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >