Проблеми і бар'єри реалізації маркетингових інформаційних систем в різних галузях

Будь-яка організація, проходячи через зміни, найчастіше реагує на них виставленням певних бар'єрів. Можливими бар'єрами при впровадженні нової інформаційної системи в роботу підприємства різних галузей і сфер діяльності можуть стати технологічні, організаційні та особисті бар'єри. Частина бар'єрів, які не підпадають пі під одну з цих категорій, віднесені до групи "інші" (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Бар'єри при впровадженні та використанні інформаційних систем організаціями

Бар'єри

Характеристика бар'єрів

Технологічні

Обмеження в наявності комп'ютерів і комп'ютерних програм.

Висока вартість комп'ютерів і комп'ютерних програм. Недостатня формалізація процесів управління маркетингом на підприємстві.

Необхідність зміни технології бізнес-процесу

Організаційні

Відсутність повного розуміння у керівників механізмів реалізації рішень і того, як працюють виконавці. Протидія організаційної культури впровадженню інформаційної системи.

Недолік прихильності вищого керівництва інформаційній системі.

Необхідність реорганізації підприємства в інформаційну систему.

Найменший пріоритет маркетингової функції при впровадженні інформаційної системи.

Необхідність формування кваліфікованої команди внедренцев

Особисті

Опір працівників та керівників (через страх перед невідомим, потреби в гарантіях, коли під загрозою опиняється власне робоче місце та ін.).

Брак знань по інформаційній системі серед маркетингового персоналу.

Відсутність у підлеглих навичок такого роду роботи. Небажання виконувати додаткову роботу. Протидія відділу маркетингу спільному використанню даних

Інші

Протидія клієнтів інформаційному забезпеченню. Швидкі зміни в маркетинговому оточенні.

Відсутність посадових інструкцій для підлеглих, в яких нічого не сказано про необхідність виконувати такі види робіт.

Недосконалі системи оплати та винагород, які не враховують бажання людей удосконалюватися і сприяти розвитку організації.

Минулий негативний досвід, пов'язаний з проектами змін

Всі проблеми, що виникають у користувачів інформаційної системи, призводять до зниження продуктивності праці і до постійних помилок при передачі та аналізі інформації.

Можливі зміни в маркетинговій діяльності, пов'язані з впровадженням інформаційних систем, наведено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Зміни в маркетинговій діяльності, пов'язані з впровадженням інформаційної системи

Зміни

Характеристика змін

Діяльності

Підвищення ефективності прийняття рішень.

Скорочення часу прийняття рішень.

Більш вдале позиціонування організації.

Фокус на частці певного клієнта / товару в загальній сумі прибутку.

Спрямованість реклами на цільові групи клієнтів. Введення електронної системи замовлень

Інформаційні

Збільшення обсягу інформації, використовуваного для прийняття рішень.

Поліпшення якості інформації.

Розвиток внутрішньої інфраструктури для різних модифікацій інформаційних систем і програм.

Зменшення кількості паперової роботи.

Зростання правдоподібності результатів аналізу.

Збільшення кількісної інформації в порівнянні з якісною.

Перевагу інформаційних технологій інтуїції

Організаційні

Зростання статусу / видимість маркетингової функції підвищення попиту на інформацію відділами підприємства.

Підвищення попиту на маркетинг іншими відділами підприємства.

Контроль маркетинговими службами діяльності інших відділів.

Зменшення кількості адміністративного персоналу. Зменшення кількості маркетингового персоналу.

Велика децентралізація діяльності.

Зменшення кількості годин обслуговування клієнтів. Зменшення використання послуг сторонніх агентств та ін.

Використання маркетингової інформації стає необхідною умовою підвищення гнучкості та ефективності системи управління підприємством. Будь-яке дослідження пов'язане з великою роботою з пошуку джерел даних високої достовірності та повноти відображення реальних ринкових процесів. Помилковий вибір джерела інформації призводить до невірної оцінки економічної ситуації, неправильної інтерпретації даних і, як наслідок, до прийняття помилкових управлінських рішень. Вивчення видів і джерел маркетингової інформації допоможе підприємцям орієнтуватися у світі інформаційних послуг, вирішувати питання комплектування інформаційної бази підприємства та підвищити ефективність використання інформаційних ресурсів у маркетинговій діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >