Міжгалузевий оборот капіталу, мезоекономіку

Кожному акту кругообігу капіталу у вигляді ТI - Дi (реалізація готової продукції) відповідають акти Д - Т (покупка цієї продукції), в тому числі в початкових актах кругооборотов капіталу інших підприємств (Д - Т - Сп). У результаті кругообороти, а через них і обороти капіталів всіх підприємств переплітаються в надзвичайно складну мережу зворотних зв'язків, єдність яких утворює відтворення в масштабі всього суспільства (макроекономіку). К. Маркс не міг не побачити цього процесу. Відповідно поряд з теорією кругообігу і обороту капіталу він представив теорію відтворення сукупного капіталу суспільства. При цьому він пропустив одне дуже важливе ланка - проміжне рух капіталу між мікрорівнем (підприємством) і макроуровнем. Мова йде про мезоекономіку, міжгалузевому обороті капіталу, в якому утворюються ланцюжки підприємств, пов'язаних один з одним купівлею-продажем засобів виробництва таким чином, що можуть виникати міжгалузеві комплекси підприємств. Вони якісно відрізняються від галузей господарства - цих комплексів однорідних підприємств.

Щоб швидко, чітко і злагоджено функціонували міжгалузеві зв'язки, існують два способи: 1) створення найбільших міжгалузевих і багатогалузевих фірм, коли їх загальне керівництво організовує взаємні поставки між спеціалізованими підприємствами різних галузей; 2) високий рівень організації ринку і його потужна матеріальна та інформаційна інфраструктура, що дозволяє швидко і злагоджено забезпечувати будь міжгалузеві поставки.

Західна ринкова економіка широко використовує обидва способи одночасно. Тоталітарна планова економіка практично не застосовує ні того, ні іншого. Останнє не випадково. Адже обидва ці способи припускають ринкове встановлення зв'язків між підприємствами та формування надбудовних управлінських структур (правління концерну) на основі цих же ринкових зв'язків. У тоталітарній плановій економіці діє принцип загального казана як для грошей, так і для матеріальних цінностей, причому знаходиться в абсолютній владі єдиного центру. У тоталітарній плановій економіці всі виробничі поставки монополізовані державою, і воно не хоче від цього відмовлятися. Крім того, тут виникає колосальна можливість потужного збагачення чиновницького апарату.

Централізований розподіл виробничих ресурсів на базі їх тотальної монополізації пов'язано з теоретичної ідеалізацією та практичної абсолютизацією загального державного планування. Державне планування в умовах існування урізаних і вихолощених за своїм змістом товарно-грошових відносин не може піти від неминучого триєдиного процесу: 1) виробництво продукції; 2) її грошова оцінка у формі ціни; 3) поставка продукції споживачеві. У нормальній економіці, наприклад, кожен з цих процесів активно впливає на інші. Ціни впливають і на виробника, стимулюючи його активність, і на споживача, впливаючи на вибір товару, що купується. У свою чергу, на рівень ціни впливає взаємодія виробника і споживача на ринку у формі попиту та пропозиції.

Інакше відбувається в системі тоталітарного планування. Виходячи з марксистського принципу примату сфери виробництва над сферами обміну та розподілу, планування передусім концентрується на виробництві продукції та послуг. Тоталітарний план являє собою ієрархічно організовану сукупність наказів виробити ті чи інші види продукції або послуги в натурі або у вартісному обсязі, останнє - унаслідок фізичної неможливості охопити абсолютно всі види продукції та послуг, незважаючи на бажаність цього для тоталітарного управління.

Поряд з тоталітарним розподілом виробничих матеріальних ресурсів, державний апарат (через Міністерство фінансів та його органи) розподіляє між підприємствами масу псевдогрошей (у безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках і в готівковій формі для виплати зарплати). З метою досягнення хоча б приблизного відповідності між розподілом товарної і грошової маси, державний апарат адміністративним шляхом затверджує ціни, що ігнорують ринковий механізм ціноутворення.

Таким чином, псевдоринок у формі виробничих поставок, псевдоцени є наслідком тотального загальнодержавного планування. Псевдогроші, як і вся сукупність нібито товарно-грошових відносин, служать лише другорядним придатком системи тотального планування.

По суті, безриночние виробничі поставки, лише приймають оболонку товарно-грошових відносин і будучи прив'язані до тоталітарного планування, принципово не можуть бути організовані на скільки-небудь прийнятному рівні з двох основних причин: відстала і обмежена, незважаючи на розбухання апарату, тоталітарна система управління поставками не спроможна осягнути неосяжне - найскладніший комплекс міжгалузевих зв'язків, так як корисливі інтереси чиновників завжди відхиляють реальні напрямки поставок від оптимальних.

У підсумку для тоталітарної планової економіки характерна загальна дезорганізація виробничих поставок у формі їх всеохоплюючої бюрократизації. Це має ряд наслідків, які негативно позначаються на ефективності економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >