Визначення місії структури

Для багатьох структур їхня місія задане споконвічно. Наприклад, місія більшості структур, що господарюють в ринковій економіці, - це максимізація прибутку при мінімізації витрат і ризиків в довгостроковому плані.

Місія держави - всіляко сприяти процвітанню свого народу, як живуть так і майбутніх поколінь.

У разі об'єктивної заданості місії структури, цю місію слід лише усвідомити і визначити. Однак при цьому можливий розвиток місії, її переорієнтація, у ряді випадків - збочення або підміна.

Розвиток місії відбувається на основі її трансформації на більш глибокий рівень життєдіяльності, уточнення, розширення проявів.

Наприклад, місія держави, яка полягає в служінні народу, може переходити на більш глибокий рівень у міру того, як само жізнедействованіе народу розкриває в собі більш глибокі рівні життєдіяльності, зокрема пов'язані з його натхненням високими ідеями, розкриттям його глибинного творчо-творчого потенціалу.

Переорієнтація місії структури відбувається під впливом структури більш високого порядку. Прикладом може служити місія паливно-енергетичного комплексу Росії. За роки радикальних ринкових реформ місія ПЕКу була переорієнтована зі служіння інтересам народу і держави на отримання прибутку, з присвоєнням її переважної частини жменькою олігархів. Це було зроблено під прикриттям пропагандистської компанії на користь приватного підприємництва. Однак для масового розвитку останнього необхідно, крім правового захисту та розумної державної підтримки, наявність двох умов: а) служіння ПЕКу, поряд з сировинними галузями, системою зв'язку та загальнодержавного транспорту, вітчизняним товаровиробникам і населенню в якості місії, що дозволяє забезпечити низькі витрати виробництва в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві країни, роблячи їх конкурентно спроможними; б) високий рівень грошових доходів у основної маси населення країни, що створює високий рівень платоспроможності попиту на продукцію вітчизняного виробників. Між цими полюсами мало б розташовуватися вітчизняне підприємництво, створюючи високооплачувані робочі місця і насичуючи внутрішній ринок товарами та послугами. Проте приватизація галузей ПЕК та інших інфраструктурних і сировинних галузей олігархами в корені знищують ці два полюси, у підсумку масове продуктивне підприємництво в Росії чахне. Що стосується підприємництва в спекулятивно-посередницької сфері, то після його короткочасного сплеску в 90-х рр., Воно здебільшого східчасто витіснялося великими спекулятивними структурами, з переорієнтування зі спекуляції товарами на спекуляцію цінними паперами. Питання стоїть так: або підприємництво жменьки олігархів і в'янення масового вітчизняного підприємництва; або переорієнтація місії інфраструктурних і сировинних галузей з наживи грошей на створення сприятливих умов для розвитку вітчизняних виробників, чому відповідає масовий розвиток виробничого підприємництва.

Переорієнтація місії структури пов'язана з принципом ієрархічності, коли структура більш високого ієрархічного рівня, у відповідності зі своєю місією, її зміною переорієнтує місію структури нижчих рівнів ієрархії. Такий принциповий підхід вимагає коректування на елемент соціальності. Справа в тому, що в техногенних системах і багатьох социотехнических системах всі нижчестоящі структури в ідеалі повинні служити, повністю підкорятися вищестоящим структурам, відповідно місія всіх структур визначається зверху вниз. Інакше йде справа в соціальних структурах і в соціотехнічних структурах з істотним переважанням в них соціального начала. Всі такі структури покликані служити людині, а кожна людина, будучи мікроелементом соціуму, маючи над собою безліч структур більш високих рівнів ієрархії, в той же час, на відміну від них, володіє самоцінністю. Тому, якщо всі структури, безпосередньо не пов'язані з доленосною діяльністю людей, можуть повністю приноситися в жертву місії структур вищого ієрархічного рівня, то до соціальним структурам (і социотехническими з переважанням соціального начала) такий підхід принципово непридатний у гуманістичних варіантах управління. Місія таких структур повинна визначаться з урахуванням життєвоважливих інтересів людей, задіяних в них. У той же час необхідність такого обліку можна абсолютизувати. Завжди необхідний компроміс між місією структури більш високого і менш високого порядку.

Такий компроміс може досягатися на основі наступних принципів:

Принцип 1: Місія структури нижчого порядку має самодостатнє перевагу над тими цілями структури більш високого порядку, які не носять для неї життєво важливий характер.

Принцип 2: Місія структури нижчого порядку узгоджується у формі компромісу з життєво важливими цілями структури більш високого порядку, превалюванням в ту чи іншу сторону в залежності від конкретної ситуації.

Принцип 3: Місія структури нижчого порядку повністю підпорядковується меті збереження (виживання) структури більш високого порядку.

Збочення місії структури має місце в усіх тих випадках, коли її керівництво, натомість служіння місії структури, переслідують свої власні егоїстичні інтереси, фактично змінюють місію структури, змушуючи її служити собі. При цьому зовні, формально місія структури залишається колишньою.

Масовим прикладом збочення місії структури служить поведінка багатьох керівників радянського періоду, коли вони зовні, формально служили дорученої їм справі, а на ділі реалізовували свої власні інтереси на шкоду йому. Саме таке масове збочення місій структур радянського суспільства підготувало грунт для трансформації владних повноважень у приватну власність на підприємства, а також використання останніх для особистої наживи, що підготувало грунт для тотальної продажності, а вже через неї країні був нав'язаний економічний курс в інтересах США і на шкоду власним національно-державним інтересам.

Підміна місії структури відбувається через впровадження в її керівництво завербованих агентів або агентів впливу з метою переорієнтувати діяльність цієї структури з її власних інтересів на інтереси тих, хто засилає своїх агентів або створює їх з підходящих кандидатур у формі вербування або непрямого впливу. Наївно думати, що якщо в США в масовому масштабі поширений науковий і промисловий шпигунство, то саме керівництво цієї країни утримується від застосування аналогічних методів відносно інших країн, особливо конкурентів. Не менш наївно думати, що Росія не є конкурентом США. По-перше, підприємства російського ВПК, у разі їх конверсії, а не економічного удушення, як це має місце в ході монетарних реформ за американськими рецептами, здатні потіснити на світовому ринку багато американських наукомісткі компанії. По-друге, ядерний потенціал Росії та її здатність генерувати нові види озброєння перешкоджають прямому військовому диктату США над усім людством. По-третє, в Росії, як країні, що з'єднує в собі Європу та Азію, здатної перейти від з'єднання гірших європейських і азійських рис до синтезу кращих рис, ймовірно виникнення і розповсюдження способу життя, який здасться народам багатьох країн більш привабливим, ніж американський спосіб життя (тим часом саме через поширення на планеті американського способу життя США створює в інших країнах колони агентів впливу і формує соціально-психологічний фундамент для свого панування над світом).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >