Моніторинг та контроль

Якість стратегічного плану і програм багато в чому зумовлює успішність їх втілення в життя. Адже в них повинні бути досить чітко визначені цілі і завдання, передбачено їх ресурсне забезпечення, враховані інтереси, мотиви і стимули керівників і виконавців стратегічних дій, самі ці дії повинні бути досить послідовно сплановані, з урахуванням послідовності етапів.

Навпаки, неякісний стратегічний план і розгортають його програми, взаємна суперечливість цільових установок, їх недостатнє ресурсне забезпечення, неузгодженість інтересів, мотивів і стимулів свідомо можуть приректи на провал такі плани і програми.

У здійсненні навіть самих обгрунтованих і ретельно розрахованих стратегічних планів і програм завжди виникають непередбачені обставини, причому іноді досить істотні, що ускладнює їх реалізацію або, навпаки, полегшує її.

Крім вищевикладеного, стратегічний план і конкретизує його пакет програм в дуже значній мірі здійснюється в міру організації дій з їх реалізації і пропорційно ефективності управління ними.

Для успішної реалізації стратегічного плану і програм необхідно здійснювати їх моніторинг і контроль.

Моніторинг плану і програм являє собою постійний збір і аналіз інформації про їх здійснення протягом усього періоду їх дії, тобто до моменту їх завершення або відмови від них у разі їх нереалістичність.

Комп'ютеризація моніторингу досить значно підвищує його якість, дозволяючи:

 • - Збирати відомості по більш великому колу показників;
 • - На порядок підвищувати оперативність і інтенсивність представляється інформації;
 • - Перетворити інформаційну взаємодію прямих і зворотних зв'язків в постійний процес;
 • - Реалізувати в якості постійно діючої системи розгалужену мережу інформаційних зв'язків;
 • - Забезпечити інтенсивне інформаційну взаємодію керівників і виконавців;
 • - Різко прискорити і зробити гранично чітким проходження інформації між рівнями ієрархії, як знизу вгору, так і зверху вниз;
 • - Накопичувати скільки завгодно великі масиви інформації у впорядкованому вигляді і гранично швидко зістиковувати її з поточною інформацією.

При всій важливості комп'ютеризації інформаційних потоків, їх все ж організовують люди, які визначають:

 • - Коло збираних показників;
 • - Методи збору первинної інформації та розрахунку показників;
 • - Алгоритми взаємодії показників;
 • - Приведення сукупності показників та інформаційних потоків на їх базі в єдину систему;
 • - Алгоритми реагування різних ланок керованої системи на всіх її рівнях на задані в моніторингу конкретні показники.

Організація моніторингу зумовлена характером стратегічного плану і конкретизують його програм і рівнем компетентності фахівців, які розробляють цей моніторинг.

Моніторинг є нейтральною системою, забезпечуючи потоки необхідної інформації з приводу реалізації стратегічних управлінських рішень між керівниками і виконавцями, по горизонталі і вертикалі системи, всередині неї і у зв'язку з її взаємодією з навколишнім середовищем.

На відміну від моніторингу, контроль вже не носить нейтрального характеру.

Контроль пов'язаний з мотивацією поведінки, зацікавленими відносинами між керівниками і підлеглими.

Контроль покликаний фіксувати увагу як керівників, так і виконавців на досягненні ключових показниках планування та програмування в певні моменти і періоди часу.

Таке фіксування уваги у підлеглих:

 • - Мобілізує активність в результаті очікування контролю;
 • - Підтримує в стані постійної мобілізаційної активності в умовах можливості проконтролювати їхню діяльність у будь-який момент часу, несподіваний для них (ефективно в тих випадках, коли від працівника вимагається неухильне дотримання технологичной дисципліни);
 • - Націлює виконавця на досягнення кінцевого результату в намічений момент часу, заздалегідь відомий підлеглим (ефективно в умовах управління за кінцевим результатом при наданні виконавцям самим вибирати шляхи і методи його досягнення).

Фіксування уваги на контролі у керівників дозволяє їм здійснювати вплив на керований ними процес не взагалі, не хаотично, а за його ключовим (нейтральним) точкам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >