Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Лідерство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Лідерство - одне з тих явищ, які цікаві практично кожній людині. Вчені вивчають закономірності, що визначають процеси розвитку та здійснення лідерства, а також умови і фактори підвищення його ефективності. Фахівці в області підбору персоналу та психологи-практики розробляють інструменти для виявлення потенційних лідерів і технології для розвитку лідерських якостей і умінь. Люди, які прагнуть до лідерства, намагаються знайти способи, що дозволяють їм максимально швидко домогтися успіху і зап'ять лідерські позиції. Люди, що йдуть за лідером, хочуть зрозуміти не тільки, що змушує їх підкорятися його владі, але і як вони самі можуть впливати на його дії. При цьому будь-яка людина виявляється так чи інакше залучений у відносини "лідер - послідовники" у всіх сферах свого життя: у професійній діяльності, сім'ї, дружбу, саморозвитку. Включаючись в політичні, економічні, культурні процеси, людина неодмінно стикається з проблемами лідерства.

Дослідження лідерства зберігають свою актуальність і тому, що зміни, які відбуваються в суспільстві на всіх рівнях (наприклад, на технологічному рівні -Розробка нових комп'ютерних пристроїв і розвиток інтернет-простору; на економічному - виникнення постіндустріального суспільства; на соціальному - поступове формування громадянського суспільства та тощо), не зачіпаючи основ лідерства, викликають необхідність пошуку інших форм його прояву, нових способів його розвитку.

У вивченні лідерства можна назвати два основних па-правління: дослідження так званих індивідуальних історій успіху, характерне насамперед для теорії та історії менеджменту; теоретико-емпіричні дослідження внутрішньої сутності лідерства, які проводяться в області соціальної психології, психології управління, акмеології.

Вивчення індивідуальних історій успіху дозволяє познайомитися з особистим досвідом того чи іншого лідера і в тій чи іншій мірі зрозуміти механізми, за допомогою яких він вирішує виникаючі завдання. Однак перенести досвід одного лідера в практику іншого безпосередньо виявляється найчастіше неможливо; способи вирішення завдань, які приводили до успіху першого, можуть виявитися згубними для другого. Неможливість такого прямого перенесення пов'язана з тим, що ситуації, в яких діють лідери, при всьому їх зовнішній схожості неповторні, як унікальні і особистості лідерів і їх послідовників.

Психологічні дослідження лідерства дозволяють виявити закономірності його функціонування та розвитку. Однак результати експериментів, що проводяться в рамках спеціально створених лабораторних груп, найчастіше неможливо перенести на реальні групи, дослідження лідерства в яких утруднено через багатьох, насамперед організаційних, причин.

При вивченні проблеми лідерства доцільно поєднувати ці два напрямки. У цьому випадку можна буде, з одного боку, за фактами біографії того чи іншого лідера виявляти закономірності, які визначають його успіх чи невдачу, а з іншого - теоретичні положення, отримані в результаті інтерпретації емпіричного матеріалу, підтверджувати реальними прикладами.

Важливо також, що більшість сучасних досліджень лідерства мають чітко виражену практичну орієнтацію: їхні автори не тільки фіксують ті чи інші суттєві взаємозв'язки, що виникають у процесі взаємодії лідера і його послідовників або в ході його розвитку, а й пропонують технології вдосконалення цих взаємодій і оптимізації розвитку лідера .

Знання фактів і закономірностей розвитку лідера, ролі лідерства у вирішенні завдань, що виникають на різних рівнях соціуму, проблем лідерства та шляхів їх дозволу необхідно не тільки фахівцям у галузі менеджменту, управління персоналом, соціальної психології та педагогіки, психології управління та організаційної психології, але і представникам інших професій.

Пропонований підручник являє собою інтегративний навчальний курс, який охоплює основне коло питань, пов'язаних з проблемами лідерства. При цьому поряд з традиційними темами (влада, спілкування, мотивація, стиль діяльності лідерів і т.п.) розглядаються теми, не розкриваються до теперішнього часу глибоко, але мають істотне значення для розуміння такого явища, як лідерство (це, насамперед, ціннісно -смисловие аспекти лідерської активності).

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

  • • понятійно-термінологічний апарат досліджуваного предмета;
  • • основні вітчизняні та зарубіжні концепції лідерства, їх достоїнства і обмеження;
  • • закономірності, механізми, умови і фактори здійснення і розвитку лідерства;
  • • проблеми та напрями розвитку сучасного лідерства;

вміти

  • • використовувати психологічні методи для оцінки діяльності лідерів і дослідження особистісних і діяльнісних чинників ефективності лідерства;
  • • розробляти індивідуальні траєкторії розвитку і саморозвитку лідерів;
  • • надавати допомогу лідеру в подоланні виникаючих проблем;

володіти навичками

  • • самопізнання як основи безперервного лідерського розвитку;
  • • психологічного дослідження: процесів і станів, характерних для системи "лідер - послідовники" і визначають ефективність досягнення загальногрупових цілей; особистісних властивостей, що забезпечують лідер} 'якість реалізації його функцій; труднощів, які виникають при вирішенні лідером завдань в області мотивації послідовників, командоутворення, формування груповий культури, а також самореалізації лідера;
  • • організації психологічного супроводу діяльності та саморозвитку лідерів.

Підручник складається з дев'яти розділів.

У розділах 1 і 2 ("Сутнісні характеристики лідерства" і "Типологія лідерства") розкриваються основні теоретико-методологічні питання, пов'язані з лідерством.

У розділі 3 "Внутрішні джерела та орієнтири лідерської активності" досліджується роль ціннісно-смислових і нормативних утворень у регуляції діяльності і процесів розвитку лідера.

У розділах 4-6 ("Механізми реалізації влади лідера", "Фактори ефективного лідерства", "Спілкування як основний інструмент лідера") аналізуються основні внутрішні і зовнішні, особистісні та діяльнісні, індивідуальні та групові характеристики, що визначають ефективність лідерства.

Глава 7 "Основні напрямки роботи лідера в групі" присвячена ролі, яку відіграє лідер у процесах мотивації, командоутворення і формування групової культури.

У главі 8 "Розвиток лідера" розглядаються питання, пов'язані з процесом безперервного самовдосконалення лідера.

Глава 9 "Проблеми лідерства" включає аналіз деяких найбільш складних аспектів лідерства.

Кожна з глав завершується питаннями і завданнями для обговорення. У додатках до підручника наводяться матеріали (методики та тексти) для виконання завдань.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук