Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Лідерство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Група як простір лідерської активності

Загальні характеристики групи

У логіці поняття, що відображають предмети чи явища, існування одного з яких не мислиться поза його ставлення до іншого, називаються співвідносними. Саме такими є поняття "лідер" і "група". З одного боку, людина не може стати лідером, якщо немає людей, які поділяють його ідеї і готових слідувати за ним. З іншого - будь-яка, навіть найменша, група "породжує" лідера. І нарешті, саме в просторі групи, у взаємодіях з іншими її членами лідер проявляє свою активність.

У найширшому розумінні група - це безліч індивідів, пов'язаних певними відносинами [1], або відносно стійка сукупність людей, яка пов'язана спільністю цінностей, цілей, засобів або умов соціальної життєдіяльності [2].[2]

Перша і основна характеристика будь-якої групи - існування між її членами певних більш-менш тісних взаємозв'язків.

Так, членів однієї родини пов'язують родинні стосунки; фанатів якогось футбольного (хокейного тощо) клубу - пристрасна любов до "своєї" команді; колектив промислового підприємства - необхідність випускати певну продукцію і отримувати прибуток.

Друга характеристика .побоі групи - її просторово-тимчасове єдність, яке створює можливості для обміну інформацією, спільної діяльності, формування внутрішньогрупових відносин.

Третя характеристика групи - її соціальне становище, тобто її місце в більш широкому соціальному контексті. Соціальне становище групи багато в чому визначає групове самопочуття, групові настрої, групову активність, характер відносин з іншими групами і т.п.

Четвертої, динамічної, характеристикою групи служить се цілеспрямована активність. По суті, група тільки тоді й виникає, коли перед людьми свідомо чи несвідомо встає якась мета, досягти якої можна лише спільними зусиллями.

П'ятої, змістовною, характеристикою будь-якої групи є її цілісність, тобто соціальна та психологічна спільність входять в дану групу людей. Коли мова йде про цілісність групи, мається на увазі, що члени групи відчувають, усвідомлюють і переживають відносини один з одним як певну більш-менш тісний зв'язок і залучені в спільну діяльність, а сторонні спостерігачі сприймають людей, які входять у певну групу, як єдине ціле [3].[3]

Цілісність групи виявляється, з одного боку, результатом спільної діяльності її членів, а з іншого в чому забезпечує ефективність цієї діяльності. Найбільш яскраво цілісність групи виражається у високому рівні згуртованості її членів і формуванні у них почуття "Ми". При цьому і для зовнішніх спостерігачів група постає як єдине ціле.

Перераховані характеристики притаманні будь-якій соціальній групі незалежно від її:

 • • розміру (великі, середні та малі групи);
 • • фази розвитку (що стають, розвинені і розпадаються групи);
 • • провідної діяльності (сімейні, навчальні, спортивні, управлінські, виробничі групи);
 • • спрямованості її активності (групи, орієнтовані на завдання; групи, орієнтовані на відносини);
 • • тривалості існування (довготривалі і короткочасні групи);
 • • ступенем регламентації відносин та діяльності (організовані і неорганізовані групи);
 • • характеру відносин між членами групи (формальні і неформальні групи);
 • • рівня розвитку (високорозвинені і слаборозвинені групи).

 • [1] Див .: Соціологія: енциклопедія / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькін, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. Мн .: Книжковий Будинок. 2 003.
 • [2] Див .: Донцов Л. І. Про поняття "група" у соціальній психології // Вісник Моск. ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1997. № 4. С. 149-164.
 • [3] Недарма італійське слово, з якого і утворився термін "група", означало "вузол" і використовувалося не тільки в своєму прямому значенні, але і в живописі та скульптурі для позначення декількох фігур, складових композицію. Цим словом підкреслювали, що фігури пов'язані в єдине ціле і глядачем сприймаються як ціле (див .: Донцов Л. І. Група: психологія і етимологія // Питання психології. 1983. №4. С. 132-137).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук