Сталий прогресивне соціально-економічний розвиток регіону на основі його перетворення в єдину багатогалузеву корпорацію, розміщену на єдиній території

Корпоративне будівництво на регіональному рівні, поряд з типовими рисами, має суттєві особливості стосовно конкретно взятих регіонах Росії. У даній зв'язку проблема корпоративного будівництва на регіональному рівні розглянута на прикладі Красноярського краю.

У Красноярському краї є найбільш важливі умови для швидкого розвитку промисловості, будівництва та сільського господарства, причому на рівні, що забезпечує добробут всім чесним трудівникам. Край розкинувся від берегів Північного Льодовитого океану до гір Південного Сибіру. Різні кліматичні зони, Єнісей, гігантські простори тайги, колосальні поклади природних копалин (кам'яне вугілля, залізна руда, руди кольорових і рідкісних металів, золото, графіт, нафта, газ та ін.). Край виключно багатий гідроенергоресурсамі.

Розвинені багато галузей промисловості: кольорова металургія, машинобудування, металообробка, гірничо-видобувна, хімічна, лісова, деревообробна, харчова, легка. Сформовано промислові центри: Красноярськ, Абакан, Черногорск, Мінусинськ. Сільськогосподарське виробництво представлено зерновими, льонарством, коноплями, тваринництвом, оленярством, звірівництво, хутровим промислом.

Економіка краю відрізняється рідкісним поєднанням взаємодоповнюючих один одного крайнощів: а) величезні природні ресурси і наукоємні виробництва, що поєднуються з наявністю висококваліфікованої робочої сили і значних виробничих потужностей, особливо в сфері ВПК (це тільки реформатори-радикали, навчені експертами МФВ, перетворили підприємства ВПК з опорних центрів економічного розвитку, які при розумній конверсії могли б забезпечити технічне переоснащення всіх галузей господарства, у вогнища економічного занепаду і гнітючою бідності зайнятих на оборонних підприємствах працівників); б) можливість майже повного самозабезпечення високого життєвого рівня населення за рахунок внутрішнього виробництва доповнюється можливістю масштабного розвитку експортних виробництв, що дозволяє при належної ефективності підняти рівень життя пересічного мешканця краю до світових стандартів (наприклад, експортувати не тільки кольорові й рідкі метали, а й електроенергію, особливо в Китай, причому так, щоб вся природна рента ділилася між краєм і федеральним центром, а не присвоювалась жменькою приватизаторів найбільш ласих шматків держвласності). Єнісей, що перетинає всю територію краю, є не тільки джерелом колосальних енергоресурсів, але і прекрасною транспортною артерією (транспортування по воді в 5 разів дешевше, ніж по суші). У Качинським-Ачинском паливно-енергетичному комплексі запаси бурого вугілля становлять сотні мільярдів тонн, вельми дешевого у видобутку, так як вона здійснюється відкритим способом (однак замість розширення видобутку власних вельми економічних покладів вугілля в край імпортується вугілля з Казахстану).

Перелік винятково багатих виробничих ресурсів краю можна було б продовжити. Але і вже відзначеного цілком достатньо для висновку: якщо всі наявні в краї виробничі ресурси ввести в ефективну взаємодію один з одним, то в краї починається бурхливе економічне зростання. Що ж заважає здійснити таку взаємодію і тим самим створити феномен Красноярського економічного дива?

Заважає відсутність грошей для фінансування розвитку виробництва. Відсутність грошей - це елемент економічної політики МВФ. Її мета - збанкрутувати всі підприємства, щоб потім скупити їх за викидними цінами, заодно з усією землею і природними ресурсами. І до тих пір, поки в Росії буде проводитися колишній економічний курс, грошей не буде вистачати ні на що, підприємства як і раніше будуть животіти між збитковістю і банкрутством, а люди будуть місяцями очікувати заробітної плати, рівень якої схожа допомозі по бідності, але ніяк Не платіть за сумлінну працю.

Коли в Росії остаточно розвіється ілюзія перетворення на подобу США за рахунок західних інвестицій і поміняється економічний курс, а федеральна влада націляться на розвиток країни, насамперед за рахунок внутрішніх джерел зростання, буде випускатися достатню кількість грошей, забезпечених наявними факторами виробництва, але в даний час омертвлення через відсутність грошей, тоді економіка Красноярського краю, спільно з усією країною, зможе розвиватися швидко і ефективно, використовуючи апробовані рекомендації справжньої економічної науки (добре відоме росіянам шарлатанство шокотерапії під гаслами монетаризму, а також бюрократизм і догматика в економіці радянського минулого до такої науці ніякого відношення не мають). Але ще до настання цього моменту, вже зараз, необхідно робити все можливе для того, щоб забезпечити крутий підйом економіки краю. І при рішенні цієї задачі стандартні рекомендації навіть справжньої економічної науки недостатні. Необхідний нестандартний підхід до вирішення нестандартної задачі: як забезпечити інтенсивна взаємодія виробничих-ресурсів краю у вигляді їх ефективного комбінування в умовах крайньої недостатності грошової маси.

Дане завдання може вирішуватися тільки шляхом безпосереднього обміну товарами, роботами, послугами, без допомоги грошей. PI таке рішення цієї задачі російська економіка знайшла стихійно, хоча і в мало ефективному вигляді, що неминуче в умовах переважання стихії над організованістю. ЗМІ ополчилися проти бартеру, взаємозаліку, взаємного наростання боргів, випуску та обігу безлічі векселів та різних сурогатів грошей, даючи односторонню оцінку всім цим явищам, настільки потворним з позицій класичної економічної науки. Російська економіка ще досі жива і не добита остаточно економічним курсом, нав'язаним МВФ. Якщо в цей спосіб самовиживання, вже знайдений російськими господарниками (краще працювати і постачати один одному продукцію в борг за векселі, за бартером тощо, ніж припинити виробництво через відсутність грошей у покупців), внести потужну організаційно-управлінську струмінь, то з стихійної реакції самозахисту вітчизняної економіки виникне принципово новий, вельми ефективний механізм господарювання, що дозволить підприємствам запускати інвестиційні проекти з однієї десятої грошових коштів по відношенню до стандартних способів фінансування, а жителям краю дає можливість, крім зарплати в грошах, безпосередньо обмінювати свою працю на житло і продовольство, а також на послуги з виховання та освіти своїх дітей. Все це можливо тому, що в новому господарському механізмі, пропонованому для впровадження в економіку краю, більша частина грошового капіталу замінюється організаційно-управлінським капіталом. Іншими словами, фактори виробництва можна ввести в активну взаємодію один з одним не тільки за допомогою грошей, але і за допомогою організаційно-управлінської діяльності

Пропонований задум підйому промисловості, будівництва, сільського господарства краю виражається в цільної системі нижченаведених заходів.

 • 1. У краї створюється крайової плановий комітет, на який покладаються такі функції:
  • а) вивчення продуктивних сил краю і можливостей кооперації його економіки з іншими регіонами Росії та іноземними державами, насамперед Китаєм;
  • б) розробка соціально-економічної стратегії розвитку краю на 15 років, з конкретизацією найважливіших заходів та показників на найближчі п'ять років з розбивкою по роках;
  • в) складання пакету інвестиційних програм, що включають в себе не тільки сферу матеріального виробництва, але й освіту, науку, культуру, охорону здоров'я, а також сферу соціального захисту населення;
  • г) розробка заходів, з наступним затвердженням владою краю, регулювання економіки та стимулювання інвестиційних програм, прийнятих до виконання;
  • д) організація інвестиційних конкурсів щодо програм і команд управлінців-спеціалістів, які претендують на їх здійснення;
  • е) методична та консультативна допомога підприємствам і корпораціям краю у здійсненні інвестиційних проектів;
  • ж) уявлення владі краю обґрунтованих пропозицій щодо організації кооперованих зв'язків з регіонами Росії і в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
 • 2. У краї розгортається масове житлове будівництво, спільно з будівництвом хороших доріг та об'єктів культурно-побутового призначення. Таке будівництво здійснюється на основі масових громадських робіт, особливо за участю молоді, на умовах одержання кожним учасником таких робіт, крім заробітної плати, окремої упорядкованої квартири (або котеджу на сім'ю) протягом 2-4 років (залежно від розміру і якості одержуваного житла і ступеня особистої участі). Будівельні роботи здійснюються з мінімальним грошовим фінансуванням, головним чином на основі пайової участі в будівництві тими чи іншими факторами виробництва (у складчину): а) робоча сила, втягують у будівництво, крім зарплати винагороджується житлом і забезпечується безкоштовним продовольством; б) будівельні організації, що забезпечили будівництво машинами і механізмами, в якості плати отримають частину побудованого житла, яке можуть безкоштовно надати своїм працівникам або продати; в) село поставить продовольство учасникам будівництва в обмін на будівельні роботи, житло, побудовані виробничі об'єкти, а також будівлі культурно-побутової сфери; г) промислові підприємства, що виробляють будівельну техніку, будматеріали, необхідні види сировини і матеріалів тощо, отримають за свою роботу комфортабельне житло, а також продовольство, яке надходить з села в обмін на масове сільське будівництво; д) працівники охорони здоров'я, освіти, культури, науки, які надають професійні безкоштовні послуги всім залученим в масове будівництво (не тільки будівельникам безпосередньо, але також машинобудівникам, хімікам та ін. і селянам), також будуть винагороджені комфортабельним житлом. Участь у будівельних роботах вимірюється і оформляється трьома видами векселів: а) будівельними (дають право на отримання певного метражу побудованих об'єктів різного типу); б) продовольчими (забезпеченими точно обговореними кількостями основних продуктів харчування); в) паливно-енергетичними, погашаються певною кількістю палива або електроенергії. При цьому всі три види векселів гарантуються повною мірою владою краю. З урахуванням того, що населення величезного за територією і природних ресурсів краю украй невелике за його масштабами (всього 3500000 чоловік), у масові будівельні роботи з подальшим наданням житла доцільно залучати біженців з колишніх союзних республік і палаючих точок Росії, але попередньо роблячи серед них конкурсний відбір на предмет залучення в край сумлінних працівників, а не осіб з сумнівною репутацією. При неможливості забезпечити масове будівництво тими чи іншими необхідними компонентами на основі пайової участі і при недоліку власних грошових коштів для закупівлі (або оренди) відсутніх коштів виробництва, виконавча влада краю повинна забезпечити інвестиційні будівельні проекти необхідними засобами, зазвичай як пільгового кредиту в межах 2% річних, який може погашатися житлом, а також об'єктами виробничого та культурно-побутового призначення. Крайовий плановий комітет повинен підготувати і видати методичні рекомендації щодо здійснення інвестиційних будівельних проектів з ініціативи підприємств і громадян, організувати при цьому мережа консультаційних пунктів, а також розробити довгострокову будівельну програму краю, з її конкретизацією за його містам і районам.
 • 3. У краї в порядку експерименту (бажано закріпленого законодавчо Федеральними Зборами РФ) вводиться податок на споживані промисловими підприємствами поклади корисних копалин і гідроенергоресурси в повному обсязі їх вартості, що обчислюється за світовими цінами. За приватизованим підприємствам, раніше перебували у федеральній власності, і по підприємствах, що залишаються в ній, цей податок ділиться порівну (50:50) між федеральним бюджетом і бюджетом краю. По решті підприємствам даний податок цілком надходить до крайового бюджету. Податок обчислюється в повному обсязі на всю продукцію, що експортується за кордон. На продукцію, споживану всередині країни, даний податок скорочується прямо пропорційно різниці між зовнішньоторговельною і внутрішньою ціною. У рахунок сплати податку зараховується: а) сплачується мито (в рамках 50% частки федерального бюджету в даному податок); б) здійснення виробничих і соціальних програм в інтересах соціально-економічного розвитку краю з дозволу його влади, причому в рамках вартості таких програм, за умови їх включення до плану соціально-економічного розвитку краю. Збирати податки концентрується в крайовому Фонді соціально-економічного розвитку. Цей Фонд, який повинен поповнюватися також і за рахунок інших джерел, покликаний забезпечити фінансування і кредитування виробничих і соціальних програм в інтересах соціально-економічного розвитку краю.
 • 4. На Плановий комітет краю необхідно покласти виконання особливого завдання: організаційно, методично і консультаційно сприяти створенню великих багатогалузевих корпорацій (ФПГ) двох типів: а) концентрирующих свою діяльність на розробці і виробництві наукоємної продукції; б) спеціалізуються на виробництві сировини і матеріалів (особливо кольорових металів) і паливно-енергетичних ресурсах. У таких багатогалузевих корпораціях, а діяльність їх необхідно розширювати також шляхом виробничого кооперування з підприємствами та організаціями інших регіонів Росії та іноземних держав, доцільно в максимально широкої ступеня використовувати принцип безгрошового запуску інвестиційних проектів на основі пайової участі у виробленій продукції (в натурі або у виручці від реалізації). При цьому частка в кінцевої продукції визначається пропорційно частці вкладається в проект виробничого ресурсу у сукупних витратах на його здійснення, із застосуванням внутрішньокорпоративних векселів, цін і оцінок. Використання схеми запуску інвестиційних проектів за "принципом складчини" (аналогічно освітленому дещо раніше запуску будівельних проектів) дозволить з невеликими фінансовими ресурсами запускати масштабні інвестиційні проекти, здійснювані великими багатогалузевими корпораціями. Такий підхід дозволить активізувати використовувані виробничі потужності промисловості краю (згідно зі статистикою простоює 47% потужностей).
 • 5. Методом "складчини", а також за допомогою крайового Фонду соціально-економічного розвитку здійснюється розумна конверсія оборонних підприємств краю, з паралельним відродженням і розвитком (особливо якісним) технологій подвійного призначення (з виробництвом продукції військового і цивільного призначення).
 • 6. Частина ресурсів, одержуваних у результаті підйому економіки краю, концентрується у Фонді підтримки малого та середнього підприємництва, з метою надання з нього всебічної допомоги малим і середнім підприємствам, особливо в промисловості, будівництві, сільському господарстві. Крім того, в краї необхідно проводити політику виділення приміщень для малих і середніх підприємств за помірну орендну плату (не відноситься до казино і т.п.).
 • 7. У краї засновується Фонд інновацій та інвестиційних проектів, фінансований з крайового бюджету, з функціями: а) здійснення збору всіх ініціатив та пропозицій, спрямованих на розтин техніко-технологічних та організаційно-економічних резервів підвищення ефективності виробництва у всіх галузях виробничої та невиробничої сфери, в тому числі і у вигляді інвестиційних проектів і програм; б) проведення професійної експертизи ініціатив і пропозицій; в) вельми вагоме матеріальну винагороду авторів найбільш цінних ідей і розробок; г) попередня підготовка до впровадження тих ініціатив і пропозицій (у тому числі проектів, розробок, програм), які прийняті до виконання владою краю.

Викладені вище заходи дозволяють забезпечити швидкий підйом економіки краю не тільки в результаті ефективного комбінування наявних виробничих ресурсів, а й завдяки залученню як потужних матеріальних стимулів щодо трудівників (оплата праці, крім зарплати, житловою площею та продовольством), так і духовних, моральних, психологічних стимулів до праці, чому сприяє також підключення до економічного розвитку промисловості, будівництва і сільського господарства осіб, зайнятих у сфері науки, освіти, культури, охорони здоров'я.


 
< Попер   ЗМІСТ