Від авторів

Особливістю сучасного етапу розвитку Росії є формування стабільного ефективного ринкового господарства. Ринок - це не тільки нова форма економічних відносин, нові зв'язки у виробництві, а й нові економічна свідомість, мислення і психологія. Основою такого мислення служать знання тенденцій розвитку економіки, сутності та механізмів дії економічних законів, вміння використовувати ці знання на практиці. Необхідні знання й уміння можна придбати в процесі вивчення економічної теорії, яка не тільки служить базою для розробки сучасної економічної політики, але й допомагає кожному суб'єкту ринкових відносин зрозуміти суть процесів.

Уміння мислити по-новому необхідно будь-якому фахівцеві, що працює в умовах ринку, але в першу чергу - економісту, в якій би галузі він не працював. Ринок докорінно змінює вимоги до змісту і характеру праці спеціаліста. Головне полягає в тому, що в ринкових відносинах економіст перестає бути простим механічним виконавцем. Його робота успішна лише в тому випадку, якщо він здатний самостійно аналізувати ситуацію, приймати рішення і нести за них відповідальність, проявляти ініціативу.

Необхідність вивчення економічної теорії обумовлена також тим, що вона є теоретичною та методологічною основою всіх конкретних економічних дисциплін. Тому освоєння конкретних наук, методів управління економікою на різних рівнях господарювання і в різних сферах діяльності неможливе без знання основ економічної теорії. Оволодівши цією наукою, фахівець зможе мислити масштабно, бачити не окрему економічну проблему, а її місце і взаємозв'язку з іншими економічними системами.

Підручник написаний відповідно до вимог, пропонованими новими стандартами до підготовки економістів вищої кваліфікації. У роботі використані досягнення передової економічної думки, праці представників різних економічних шкіл, а також деякі авторські концепції, що змушує читача думати і самостійно осмислювати досліджувані питання.

Підручник підготовлений наступними авторами:

проф. І.П. Миколаєва - введення, гл. 2, п. 4.1, 4.5, 4.6, 5.4, 10.1, 10.3, 12.2, 12.4. 17.3;

проф. ХТРЕІУ В.Ф. Протас - гол. 1;

доц. Р.В. Бубликова - гл. 3;

доц. Т.Л. Сойнікова - п. 4.1-4.4;

проф. В.В. Клочков - п. 5.1-5.3, гл. 6;

проф. Касьянова Л.К. - гол. 7;

доц. О.В. Taлacuлa - гол. 8;

доц. Н.Е. Білоусова - гол. 9;

преп. Г.Ю. Артемова - п. 10.2;

доц. С.Ю. Дьомін - п. 10.4;

проф. л.c. Падалкіна - гол. 11;

проф. В.І. Антипина,

доц. С.А. Васіна - п. 12.1. 12,3;

проф. л.c. Шаховська,

проф. Є.Г. Попкова. Канд. екон. наук, доц. Т.Н. Митрахович, В.Е. Ульченкова - гол. 13;

проф. л.c. Шаховська, проф. Є.Г. Попкова - гл. 14;

доц. М.Є. Сорокіна, доц. С.І. Цвєткова - гол. 15;

доц. В.Г. Єфімов - і. 16.1-16.3;

канд. екон. наук О.Ю. Пономаренко - п. 16.4;

проф. Н.П. Фігурнова - п. 17.1.17.2. 17.4;

доц. В. Р. Сали - і. 18.1;

доц. Т.В. Семенова - п. 18.2, 18.3;

канд. екон. наук О.А. Абелем - п. 18.4, 18.5;

доц. Ш.Ж. Джамбулова - п. 18.6;

проф. І.Ю. Бєляєва, проф. Л.A. Плотіцина - гл. 19.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >