Правові висновки для третіх осіб і щодо третіх осіб

Із запитом про підготовку юридичного висновку, як правило, звертається клієнт. Він може також попросити адресувати висновок третім особам, формально не є клієнтами юридичної фірми. У таких випадках юридичний висновок називають правовим висновком для третіх осіб, що дозволяє показати його специфіку. У російській юридичній практиці ця назва використовується, однак, нечасто.

Словосполучення "треті особи" в даному випадку вживається у вузькому сенсі, оскільки маються на увазі не взагалі будь-які фізичні або юридичні особи, а конкретні контрагенти клієнта по бізнесу.

Таке висновок складається, наприклад, коли клієнт юридичної фірми планує укласти договір позики, в якому він буде позичальником. Йому потрібно підготувати висновок для свого майбутнього кредитора за певними правових питань (наприклад, з питань банкрутства або цесії). "Висновку для третіх осіб" також готуються при реорганізації юридичних осіб: наприклад, при злитті, коли обидві сторони по угоді надають укладення один для одного [1].[1]

Таким чином, укладення для третіх осіб складається щодо клієнта і для клієнта, але на його прохання адресується третій стороні.

Необхідно розрізняти висновок для третіх осіб і висновок для клієнта, в якому аналізується третя особа, тобто висновок відносно третьої особи, або висновок про контрагента. Іноді такі документи неофіційно називають "довідкою на фірму".

Такі висновки складаються, наприклад, якщо клієнт юридичної фірми планує укласти угоду з третьою стороною. З метою перевірки кредитної історії третьої сторони і її репутації він звертається до свого юриста з проханням провести відповідне дослідження (аналіз або перевірку) і оцінити ризики, пов'язані з укладанням цієї угоди з даним третьою особою. Результати перевірки оформляються як юридичний висновок і іноді за відповідним запитом передаються третій стороні [2].[2]

На закінчення Висновку

Юридичний висновок часто завершують фразою про те, що даний висновок було підготовлено для певної організації і лише у зв'язку з угодами, які вчиняються даною організацією. Крім того, уточнюють, що даний висновок не може бути використане ніякими іншими особами. Приклад такого положення наводиться нижче:

Справжнє висновок призначено винятково для Банку та складено у зв'язку з угодами, передбаченими Договорами. Воно не може використовуватися іншими особами, надаватися іншим особам, та інші особи не вправі посилатися на нього або користуватися його даними; воно не може цитироваться або вказуватися в будь-яких відкритих документах або передаватися в будь-які державні органи без нашого попереднього письмового дозволу.

"Щодо питання про будівництво будинку в Лісовому районі" - варіант юридичного висновку

Пропонований нижче варіант юридичного висновку, складений на основі наведеного вище меморандуму "Про правові питаннях будівництва будинку в Лісовому районі" [3], демонструє відмінність між цими видами юридичного письма.

Юридична фірма "Адвокатів та Партнерів" м Среднерусский

ЮРИДИЧНЕ ВИСНОВОК

З питання про будівництво будинку в Лісовому районі 1 квітня 2014

Юридичний висновок підготовлено за запитом А. Ануфрієва, Б. Натана і В. Ніфонтова - товаришів Товариства на вірі "Лісові жителі" (далі - Товариші).

Товариші планують приступити до будівництва кам'яного будинку в селищі "Казка" Лісового району 1 травня 2014, де припускають розмістити Правління свого Товариства. Вони хотіли б закінчити будівництво будинку та оформлення документів про введення будинку в експлуатацію на початку вересня 2014 р оскільки термін оренди приміщення, в якому розташовується

правління Товариства в даний час, закінчується 15 вересня 2014

I. Допущення

При підготовці Юридичного висновку ми виходили з того, що:

 • 1) А. Ануфрієв, Б. Нафанею і В. Ніфонтов є повнолітніми громадянами, що володіють повною дієздатністю;
 • 2) всі заяви, зроблені А. Ануфрієвим, Б. Натана і В. Ніфонтовим щодо фактичних обставин, є достовірними і відповідають дійсності;
 • 3) Товариство на вірі "Лісові жителі" є юридичною особою, яка належним чином зареєстрованим відповідно до чинного законодавства.

II. Висновок

 • 1. Будівництво цегляного будинку - єдиний спосіб вирішити питання про розміщення органів управління Товариства в позначені ними терміни з дотриманням законодавства.
 • 2. Посилки "Казка", в якому передбачається будівництво будинку, розташована в охоронній зоні Лісового району, прилеглої до лісового масиву "Сосновий Бор". Цей масив є природним парком, що обумовлює додаткові вимоги, що пред'являються до будівництва будинків на даній території. Зокрема, вимоги стосуються вигляду будинку, а також використання опалювальних приладів і засобів захисту від диких тварин.
 • 3. Закон про будівництво будинків 2000 (ст. 20) дозволяє будувати три види будинків в охоронній зоні Лісового району: а) садові будиночки; б) одноповерхові дерев'яні котеджі; в) цегляні будинки. Незалежно від виду будинку Закон вимагає реєстрації будови та отримання дозволу на введення будинку в експлуатацію. Вселення в будинок, введення в експлуатацію якого не був оформлений в належному порядку, заборонено ст. 50 Закону про будівництво будинків.
 • 4. Тільки дерев'яні котеджі та цегляні будинки забезпечені опалювальними системами. Використання додаткових обігрівальних приладів у всіх будинках, розташованих в охоронних зонах, заборонено Інструкцією про протипожежної безпеки № 25. Таким чином, дерев'яні котеджі і цегляні будинки є придатними для цілорічного використання.
 • 5. В якості захисту від диких тварин можуть бути використані металеві двері і капкани. Установка металевих дверей допускається тільки в цегляних будинках (ст. 72 Закону про будівництво будинків). Для установки капканів потрібен дозвіл Товариства із захисту прав тварин, оскільки в Сосновому Бору водяться сріблясті вовки, які занесені до Червоної книги Среднерусского краю (див. Перелік об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги Среднерусского краю, затверджений наказом Головного державного комітету Росії з охорони навколишнього середовища від 1 березня 1995 № 125).
 • 6. Закон про охорону диких тварин 2005 забороняє "дії, які можуть заподіяти шкоду об'єктам тваринного світу, занесеним до Червоної книги РФ або Червоні книги суб'єктів РФ, або привести до їх загибелі або скорочення їх чисельності" (ст. 18). Згідно цього Закону капкани і пастки можна використовувати лише у виняткових ситуаціях, передбачених у Законі, після отримання дозволу Товариства з охорони диких тварин на їх установку. Зокрема, до таких ситуацій відноситься використання капканів "для охорони житлових приміщень від нападу диких тварин, у тому числі рідкісних і перебувають під загрозою зникнення" (п. 5 ст. 21).
 • 7. За усталеною практикою, Товариство захисту прав тварин приймає заяви на установку капканів після того, як будинок введений в експлуатацію і заявник вже почав користуватися даним приміщенням. Позитивні рішення Товариство приймає, як правило, тільки в тих випадках, коли приміщення або його основна частина використовуються для проживання.
 • 8. Таким чином, тільки будівництво цегельного будинку дозволяє Товаришам вирішити питання з розміщенням правління до 15 вересня. Тільки цегляний будинок може бути використаний цілий і може служити захистом від диких звірів.

III. Застереження

 • 1. Застереження, наведені в цьому розділі, поширюються на всі висновки, зроблені в розділі П, якщо тільки нижче не вказано інше.
 • 2. При підготовці даного Висновку ми виходили з того, що Товариші використовуватимуть свій будинок цілий рік, а не тільки в літній час.
 • 3. Судова практика у спорах, пов'язаних з відмовою Товариства з охорони диких тварин приймати заяви на установку капканів і пасток до того, як будинок введений в експлуатацію, а також з відмовою Товариства видати дозвіл на установку таких механізмів, якщо тільки частина будинку (а не будинок повністю) використовувалася для проживання, ще не усталилася. У різних регіонах суди підчас займають прямо протилежні позиції, і є судові рішення, які суперечать зробленому нами висновку в п. 7 розділу II. Офіційні роз'яснення вищих судових інстанцій з даного питання на даний момент відсутні.
 • 4. У сьогоденні Висновку ми не стосувалися питань оподаткування, зокрема, пов'язаних зі сплатою податку на власність та земельного податку.
 • 5. Зроблені нами висновки та висловлені думки і обмежуються зазначеними питаннями і не повинні тлумачитися як ширяться (за змістом) на будь-які інші питання.
 • 6. Ця Висновок відображає законодавство станом на 1 квітня 2014 Ми не маємо будь-яких зобов'язань по оновленню в майбутньому висновків і думок, наведених у цьому ув'язненні.

IV. Додаток

Ми проаналізували наступні документи:

 • 1);
 • 2);
 • 3)

Підпис

8. Лист

Нагадаю, що одне зі значень слова "лист" - це папір з написаним на ній текстом, що посилається кому-небудь з метою повідомити про що-небудь, а також сам текст.

Написання ділових листів займає в роботі юриста значно більше місця, ніж, можливо, багато випускників юридичних вузів припускають, коли починають свою трудову діяльність. При цьому юристи-початківці схильні недооцінювати значення і специфіку ділового листа як різновиду юридичного тексту.

По-перше, обсяг і значення ділової переписки останнім часом різко зросли. Ми спостерігаємо свого роду відродження епістолярного жанру. Причина цього - поява Інтернету і такого засобу спілкування як електронний лист. При всій зручності цього способу спілкування його негативною стороною є зрослий обсяг листів, які ми повинні прочитувати і писати. Цим пояснюються ще більш суворі вимоги до того, як ми формулюємо наші думки в звичайному і в електронному діловому листі.

По-друге, діловий лист - це документ, за допомогою якого ми часто вперше звертаємося до адресата і встановлюємо з ним ділові відносини. Особа, до якої ми звертаємося, становить про нас свою думку саме на підставі нашого листа. Якщо перше враження - негативне, надалі його буває важко виправити.

Існує безліч різновидів ділових листів: листи-клопотання, заяви, прохання; листи, в яких ми інформуємо когось про щось, або листи, написані у відповідь на запит або прохання. Ми пишемо листи нашим клієнтам і нашим колегам-юристам, ми пишемо листи в державні структури, ми пишемо листи від свого імені або готуємо проекти листів, які будуть відправлені від імені організації, в якій ми працюємо.

Вимоги до манері письма та її оформленню можуть бути різні. У кожного різновиду листи є свій стиль і свої правила оформлення. Дана робота не ставить за мету описати у всіх деталях вимоги, пропоновані до оформлення офіційного листування. Існують збірники та довідники з діловодства, в яких можна знайти необхідні відомості. Зверну увагу читача лише на найбільш принципові моменти.

 • [1] Філд А. Н. Правові ув'язнення в діловому обороті / пер. з англ. М.: Альпіна Бізнес Букс, 2005. Прил. С. 5.
 • [2] Див. докладніше: Філд А. Н. Указ, соч .; Dent М. Op. Cit. Part 2. Chapter 2. Р. 28 et seq.
 • [3] Див. текст меморандуму, наведений на с. 90-92. Нормативні акти, на які даються посилання в даному юридичному висновку, є вигаданими.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >