Тональність юридичного письма: кілька порад

Від того, які слова ми використовуємо для вираження наших думок, залежить не тільки зміст нашого тексту, його ясність і доступність. Вибір слова визначає також і те, як "звучить" наш текст, його тональність. Наш лист може бути бездоганним з точки зору змісту, логіки, аргументованості й чіткості викладу. Однак, іноді маленька, здавалося б, незначна деталь може зіпсувати все враження від нашої роботи. Нагадаю, що в юридичному листі важливо все і, в тому числі, його звучання. Про тональності юридичного письма можна говорити в кількох ракурсах.

Не виставляйте своє "я". "Ми" або "я"?

Намагайтеся не відволікати увагу читача на себе. Утримуйтеся від виразів, що демонструють вашу освіченість, вишуканість чи іншу особливість. Навпаки, тримайтеся в тіні. Дозвольте читачеві сконцентруватися на змісті істоти розглянутого питання. Якщо ваша робота хороша, ваше авторство не залишиться непоміченим і буде оцінений по достоїнству.

Не підкреслюйте свою точку зору. Швидше за все, це буде тільки дратувати читача. Як правило, його не цікавить, що особисто ви думаєте з того чи іншого питання; його цікавить об'єктивний аналіз ситуації, відповідь кваліфікованого юриста на конкретне запитання. Тому утримуйтеся від вживання зворотів типу "я вважаю", "на мою думку". Намагайтеся використовувати нейтральні вирази. Замість "я вважаю, що" напишіть: "наша доктрина і практика стоять на тому, що". Виняток становлять ситуації, коли вас просять висловити вашу особисту думку, вашу власну точку зору з якогось питання, або якщо це виправдано іншими обставинами. Тоді вживання займенника "я" доречно.

У зв'язку з цим часто виникає питання: яке займенник краще вживати: "я" або "ми". У юридичних текстах, авторство яких належить одній людині, можна зустріти використання особистого займенника першої особи у множині. Таким чином автор, мабуть, намагається піти від вживання займенника "я". Значною мірою це питання смаку, і ніяких строгих правил з цього приводу не існує. Однак у читача може створитися враження, що ви себе настільки високо цінуєте, що навіть називаєте на "ви". Тому бажаніше там, де це не продиктовано обставинами, по можливості уникати використання займенника "ми".

Займенник "ми" слід вживати, по-перше, якщо під документом стоїть підпис кількох людей. По-друге, вживання займенника "ми" виправдано, якщо документ представляється від юридичної фірми, навіть якщо він підписується однією особою і в дійсності над ним працювала одна людина. У такому випадку "ми" означає, що в документі виражене не особиста думка його автора, а позиція фірми:

Ми відзначаємо відсутність сформованої судової практики щодо присудження виконання негрошових зобов'язань в натурі у випадках, коли можливість такого примусового виконання обов'язку прямо не передбачена законодавством.

З меморандуму

"Він" або "вона"?

У вітчизняній юридичній літературі традиційно прийнято використовувати займенник третьої особи однини в чоловічому роді - "він", коли мова йде про абстрактну людину, суб'єкті відносин, безвідносно до того, чи є цей суб'єкт чоловіком чи жінкою [1]. Причини такої гендерної "дискримінації" криються в специфіці російської мови та своєрідності еволюції руху жінок за права людини в нашій країні. Це самостійне питання, який не є принциповим у даній роботі [2]. Зазначу лише, що в англо-американських юридичних текстах в останні два десятиліття все більшого поширення набуває використання займенника "вона" ("she") замість займенника "він" ("he"), коли йдеться про гендернонейтральном контексті [3]. У нас такої практики не існує, принаймні, поки що.[1][2][3]

У вітчизняних юридичних текстах іноді пропонується використовувати обидва займенники (тобто і чоловічого, і жіночого роду), роз'єднуючи їх або значком "/" ("слеш") або дужками: "він / вона", "він (вона)". Однак такий спосіб, вирішуючи одну проблему, створює іншу, оскільки змушує узгоджувати займенники чоловічого і жіночого роду з іншими членами речення. У результаті текст стає громіздким і важко сприймаються, а іноді і взагалі важкотравним, як, наприклад, у реченні: "він / вона міг / могла послідовно одружитися / виходити заміж на / за своїх партнерах / партнерів". У таких випадках слід відмовитися від вживання займенника і сформулювати фразу інакше: "особа могла послідовно одружуватися зі своїми партнерами".

Піти від проблеми, пов'язаної з необхідністю вибору між "він" або "вона", можна також, замінивши в тих випадках, коли це можливо, займенники на імена власні або, якщо мова йде про договірні відносини, на назви сторін відповідних видів договорів, наприклад : боржник і кредитор, продавець і покупець, орендар і орендодавець, агент і принципал. У російській мові слова чоловічого роду вважаються немаркованими по підлозі, і тому в юридичних текстах чоловічий рід зазвичай використовується як "узагальнюючий", тобто охоплює не тільки чоловіків, але також і жінок.

Коли належність особи до тієї чи іншої статі є принциповою, це однозначно слід або повинна слідувати з того, як відповідний юридичний текст сформульований [4]. Іноді в юридичних документах щоб уникнути непорозумінь, спеціально обмовляється, що терміни чоловічого роду можуть бути використані як терміни жіночого роду. Це, однак, з урахуванням зазначеної специфіки російської мови, представляється зайвим, якщо тільки для такого застереження, дійсно, немає особливих підстав.[4]

Впевненість

Намагайтеся будувати фрази таким чином, щоб ви звучали впевнено. Якщо ви про щось пишете в стверджувальній формі, не супроводжуйте це словами, які свідчать про ваш сумніві. З цією метою менше використовуйте умовний спосіб ("якби ... то"), якщо для цього немає підстав: воно створює у читача відчуття невпевненості, сумніву, і це мимоволі переноситься на особистість автора тексту.

Бажано також виключати вирази типу: "мені здається", "представляється", "можна припустити". Такі вирази доречні, якщо ви розмірковуєте по якомусь спірного або неясного питання, аналізуєте різні точки зору, схиляючись до однієї з них. Однак, якщо ви не впевнені в тому, що ви збираєтеся написати, подумайте ще раз, чи варто взагалі про це писати, і, якщо ви вирішите, що варто, подумайте, чи не слід пояснити причини вашої невпевненості [5].[5]

Не слід забувати і про те, що слова і словосполучення, які ви вводите в пропозицію для позначення ваших сумнівів, як правило, роблять фразу більш громіздкою.

Сказане, зрозуміло, не відноситься до ситуацій, коли для вашої невпевненості є підстави.

Позитивний настрій

На сприятливе сприйняття читачем вашого тексту також впливає ваш позитивний настрій. Він може передаватися не тільки вашою впевненістю в правильності того, про що ви пишете, але і позитивною тональністю ваших фраз. Тому намагайтеся будувати фразу в позитивних виразах і уникати заперечень. Заперечення, як уже зазначалося, утяжеляют фразу і ускладнюють розуміння написаного вами.

Погодьтеся, що фраза "дане рішення було правильним" звучить більш виразно, ніж фраза "дане рішення не було помилковим".

Уникайте зайвої категоричності

Виявляючи в юридичному листі свою впевненість і позитивний настрій, намагайтеся в той же час уникати зайвої категоричності і перебільшень. Тому без вагомих причин не вживайте такі слова, як "все", "завжди", "усюди", "ніколи", "повсюдно", "дуже" [6]. У більшості випадків вони змістовно нічого не додають, а тільки подовжують фразу.[6]

  • [1] Детальніше про позначення осіб жіночої та чоловічої статі в юридичних текстах див .: Довідник з нормотворчої техніці. С. 47-52.
  • [2] Про деякі гендерних аспектах специфіки російської мови див., Зокрема: Пальвелева Л. Жіноча стать - чоловічий рід // URL: svobodanews.ru/Article/2006/ll/21/20061121124904427.html>.
  • [3] Див. докладніше про правила використання займенників чоловічого і жіночого роду в американському юридичному листі: Garner В. The Elements of Legal Style. Op. cit. P. 199-200.
  • [4] Так, з тексту статті 131 Кримінального кодексу РФ, що передбачає відповідальність за згвалтування, абсолютно очевидно, що це злочинне діяння може бути вчинено тільки відносно особи, що належить до жіночої статі: "згвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням насильства або із загрози його застосування до потерпілої або до інших осіб або з використанням безпорадного стану потерпілої, - карається ... "[виділено мною - О. X.]. Для інших насильницьких дій сексуального характеру існує інша стаття КК. Детальніше про гендерну специфіці кримінального законодавства, що відбилася, зокрема, в тексті статей КК РФ, див .: Гендерна експертиза російського законодавства / відп. ред. Л. Н. Завадська. - М .: БЕК, 2001, с. 190 і слід.
  • [5] Stark S. D. Op. cit. Р. 31-32.
  • [6] Розенталь Д. Е. Указ. соч. С. 189.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >