Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності

Еволюція інформатики

Історичний шлях розвитку інформатики тісно пов'язаний з еволюцією знань про інформацію. При описі історії інформації слід звернути увагу на пізнавальне і комунікативний початок людської діяльності в якості головних умов розвитку суспільства (4, 104-105).

Дійсно, прагнення людини до пізнання навколишньої дійсності є головним засобом розвитку культури. Homo sapiens (людина розумна) не може існувати без знань і спілкування (комунікацій), оскільки вони є внутрішній його потребою і умовою існування. Основою знань і комунікацій є інформація та її структурні елементи (відомості і повідомлення).

З моменту появи писемності (у древніх шумерів близько 7000 років тому) бере свій початок не тільки історія інформації, а й історія розвитку способів її обробки, зберігання та передачі. Спочатку були створені прості символьні і образотворчі форми подання інформації, які відображалися переважно на камені, глиняних табличках, папірусі і пергаменті. Символьна і графічна форма інформації ранніх цивілізацій дійшла до наших днів у вигляді ієрогліфічного письма (Єгипет) і клинопису (Шумер, Вавилон). Перші алфавітні знаки-букви з'явилися близько п'яти тисяч років тому в стародавньому Єгипті (5, 15-17).

У результаті вдосконалення текстової інформації були створені семітичний і фінікійський алфавіт, тобто літерні вираження з постійним складом знаків, на основі яких створені грецька і латинська алфавіти. (6, 34). Перший алфавіт був створений в середині другого тисячоліття до н.е. (7, 37). Незважаючи на удосконалення в написанні текстів, носії інформації залишалися колишніми. Незручність оформлення інформації на камені і навіть на папірусі чи пергаменті не дозволяло активно розвивати інформаційну сферу людської діяльності.

Перший етап розвитку інформатики

Початок періодизації розвитку інформаційних знань (або знань про інформацію) як ресурсної основи розвитку суспільства пов'язане зі створенням якісно нового носія і засоби виробництва інформації (паперу і друкарського верстата), що призвело до появи першого колективних (масових) джерел інформації. Винахід паперу відноситься до II ст. н.е. Видавничий верстат на основі дерев'яних матриць винайдений в Китаї (VIII ст.), А на металевих кліше - в Німеччині (XV ст.).

Створення друкарського верстата створило умови існування першого революційного процесу в історії інформації, оскільки вони дали можливість отримувати багатотиражну інформаційну продукцію. З названим відкриттям зазвичай пов'язують початковий етап науково-технічної революції і поява наукової термінології.

Можливість випуску багатотиражних книг, географічних карт, технічних креслень, енциклопедій дала поштовх до створення перших пошукових систем на алфавітній основі. Невипадково розквіт епохи Відродження збігся за часом з початком виробництва друкованої книги, в цей час стали якісно змінюватися багато параметрів організації та самоорганізації суспільства і людини. Багато дослідників між рукописної та друкованої культурою проводять точно такий же вододіл, як між друкованої та медійно-комп'ютерної в наш час.

Аналізуючи революційні перетворення в розвитку суспільства, що відбулися після створення друкарського верстата, відомий соціолог електронної епохи Маршал Маклюен у своїй книзі "Галактика Гутенберга" підкреслив, що розвиток друкарства не тільки змінило технологію створення книг і наклало відбиток на мову і форми людського сприйняття дійсності, а й якісно перетворило систему людської діяльності і суспільних цінностей (8, 288-295).

З початком друкарства активно стали поширюватися наукові знання. У цей час була створена система галузей наукових знань, що дійшла до наших часів. Саме з XVII-XVIII ст. бере свій початок сучасна наука як система структурованих знань.

В цей же час був сконструйований перший механічні обчислювальні засоби виконання арифметичних дій (калькулятори). Одне з перших механічних обчислювальних пристроїв сконструював в 1642 р Блез Паскаль, допомагаючи своєму батькові, чиновнику казначейства, при бухгалтерських розрахунках. Надалі Готфрід Лейбніц удосконалив конструкцію Паскаля і створив 1673 р машину, яка дозволяла виконувати операції множення і ділення. У калькуляторі Лейбніца для подання чисел у двійковому коді використовувалися рухливі кульки. Принцип роботи калькулятора Лейбніца зберігся практично в усіх наступних механічних обчислювальних пристроях (7, 126-127). Можна погодитися з думкою деяких авторів про те, що Лейбніц є засновником інформатики як науки (3, 75-76).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук