Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності

Електронне повідомлення

Одним з видів електронної інформації є електронне повідомлення.

Поняття "повідомлення" включає дві суттєві ознаки. Перший з них відображає комунікативний компонент інформаційної сфери людської діяльності або спілкування між користувачами. Друга ознака відображає момент обміну відомостями, момент передачі змістовної частини інформаційного інтересу.

Інакше кажучи, в поняття "повідомлення" включені два компоненти: спілкування і передача відомостей (змісту). Причому, обидва названі компонента мають строго цільове призначення. Спілкування спрямована переважно на реалізацію комунікативного інтересу, а передача відомостей спрямована на задоволення строго інформаційного (змістовного) інтересу учасника (користувача), доведення до нього конкретного змісту якийсь новини, знань і т.д.

Двокомпонентне початок поняття "повідомлення" має строго наукове обгрунтування. Комунікативний початок тісно пов'язане з такими поняттями, як "сигнал", "кодований сигнал", які використовуються в теорії радіозв'язку, наприклад. Технічні аспекти теорії інформації, про які згадується в наукових працях одного з її засновників Клода Шеннона, розкривають комунікативну сутність інформації. На її основі створені сучасні технології передачі інформації в глобальній мережі Інтернет, однією з яких є технологія передачі пакетів інформації, за допомогою яких різні форми й обсяги відомостей перетворюються і передаються з великою швидкістю і без втрат.

За допомогою "пакетних" технологій передачі інформації змістовна її частина (відомості) "упаковується" спільно з комунікативної частиною (сигналом) виключно тільки для зручності користування і таким чином передається зацікавленим особам. Для кожного з названих компонентів існує свій технологічний режим: для відомостей використовуються одні технології перетворення в пакет, а для сигналів - інші.

Відповідно і в практичній телекомунікаційної діяльності (діяльності з передачі та використання інформації за допомогою телекомунікаційних засобів і технологій) існують строго розділені за функціями технічні та технологічні регламенти, тобто правила формування пакетів передачі інформації.

Технічні та технологічні аспекти передачі електронного повідомлення мають термінологічні особливості.

Для телефонної форми телекомунікаційної діяльності, коли використовується переважно голосовий зв'язок між людьми, прийняті "Правша надання послуг місцевого, внутрізонового, міжміського та міжнародного телефонного зв'язку" (21), відповідно до якими регулюються суспільні відносини, пов'язані з прямим спілкуванням між користувачами послуг телефонного зв'язку (абонентами).

Названі правила (як, втім, і інші джерела правового регулювання телекомунікаційних правовідносин) мають багато особливостей технічного характеру, оскільки передача сигналу пов'язана із застосуванням технічних засобів зв'язку, які іменуються користувальницькою обладнанням.

Наприклад, початок передачі електронного повідомлення у вигляді сигналу пов'язано з терміном "виклик" - дії, що здійснюються абонентом або користувачем послугами телефонного зв'язку в цілях встановлення з'єднання свого користувацького (кінцевого) обладнання з користувальницькою (крайовим) обладнанням іншого абонента або користувача послугами телефонного зв'язку, і сукупність операцій, породжуваних цими діями в мережі електрозв'язку.

Встановлення взаємодії між користувачами (абонентами) іменується терміном "телефонне з'єднання" - встановлене в результаті виклику взаємодія між засобами зв'язку, що дозволяє абоненту і (або) користувачу послугами телефонного зв'язку передавати і (або) приймати голосову та (або) неголосових інформацію.

Інакше кажучи, правила надання телефонних послуг регулюють дії, пов'язані з передачею сигналу, на основі якого відбувається спілкування між людьми.

Для передачі електронного повідомлення у вигляді відомостей існують "Правила надання телематичних послуг зв'язку" (22), відповідно до якими регулюється діяльність в області документального електрозв'язку:

  • • діяльність у галузі телеграфного зв'язку;
  • • діяльність у галузі телематичних служб: факсимільного служби, служби обробки повідомлень та електронної пошти, служби телеконференцій, інформаційної служби, включаючи довідкові служби та служби доступу до інформаційних ресурсів, служби голосового зв'язку, служби передачі мовної інформації з використанням пакетної комунікації;
  • • діяльність у галузі передачі даних та обміну інформацією між персональними комп'ютерами, надання доступу до глобальних комп'ютерних мереж і місця для розміщення інформації в них.

У правилах надання телематичних послуг використовується поняття "електронне повідомлення", яке поєднується з терміном "телематичне електронне повідомлення" для того, щоб підкреслити поєднання передавальних відомостей з наявністю технологічних правил (протоколів), призначених для передачі не просто сигналу (телефонного з'єднання), але й змісту переданого документа, тобто відомостей.

Телематичне електронне повідомлення - одне або кілька повідомлень електрозв'язку, що містять інформацію, структуровану відповідно до протоколу обміну, підтримуваним взаємодіючими інформаційною системою і абонентським терміналом.

Як бачимо, у визначенні поняття "телематичне електронне повідомлення" об'єднано два начала: повідомлення, що містить інформацію (відомості) і абонентський термінал, що забезпечує взаємодію відомостей з передавальним сигналом.

Для більшої переконливості двокомпонентної структури електронного повідомлення наведемо ще кілька визначень термінів, що містяться в Правилах надання телематичних послуг зв'язку, які підкреслюють наявність технічних і технологічних засобів, що забезпечують передачу і прийом електронних повідомлень у вигляді відомостей.

Протокол обміну - формалізований набір вимог до структури телематичного електронного повідомлення та алгоритму обміну телематичними електронними повідомленнями.

Абонентський термінал - сукупність технічних і програмних засобів, що застосовуються абонентом і (або) користувачем при користуванні телематичними послугами зв'язку для передачі, прийому і відображення електронних повідомлень і (або) формування, зберігання та обробки інформації, що міститься в інформаційній системі.

Передавальний і приймаючий повідомлення абонентський термінал забезпечує відображення, формування, зберігання і обробку змісту інформації (відомостей).

У Правилах надання телематичних послуг містяться визначення понять "вірус" і "спам", уживаних у практиці використання глобальної телекомунікаційної мережі Інтернет.

Спам - телематичне електронне повідомлення, призначене невизначеному колу осіб, доставлене абонентові і (або) користувачу без їх попередньої згоди і не дозволяє визначити відправника цього повідомлення, у тому числі з огляду зазначення в ньому неіснуючого або фальсифікованого адреси відправника.

У визначенні поняття "спам" виділяються кілька істотних ознак:

  • • спам - це телематичне електронне повідомлення;
  • • спам направляється невизначеному колу осіб без попереднього їх згоди;
  • • учасника спаму неможливо визначити (ідентифікувати) в силу відсутності або вказівки вигаданого адреси.

Шкідливе програмне забезпечення (вірус) - програмне забезпечення, цілеспрямовано приводить до порушення законних прав абонента і (або) користувача, у тому числі до збору, обробці або передачі з абонентського терміналу інформації без згоди абонента і (або) користувача, або до погіршення параметрів функціонування абонентського терміналу або мережі зв'язку.

Курсивом виділимо характерні ознаки поняття "шкідливе програмне забезпечення" або "вірусу".

Вірус - це передане без згоди абонента (користувача) по мережі зв'язку електронне повідомлення, що несе спеціальні відомості - програмне забезпечення (комп'ютерну програму), направлено на порушення прав абонента (користувача), або погіршення роботи абонентського терміналу або функціонування мережі зв'язку.

Передача електронного повідомлення як сукупності відомостей в практиці телекомунікаційної діяльності іноді має термінологічне позначення "передача даних". Для них передбачений також спеціальний правовий режим, який визначається "Правилами надання послуг зв'язку по передачі даних" (23).

Названі правила використовують цілий ряд термінів, за допомогою яких позначаються технічні та технологічні особливості передачі електронних повідомлень у вигляді сигналу і відомостей.

До них відносяться такі поняття, як "пакет інформації" і "протокол передачі даних", які також характеризують подвійну природу поняття "електронне повідомлення".

Пакет інформації - повідомлення електрозв'язку, яке передається по мережі передачі даних і в складі якого присутні дані, необхідні для його комутації вузлом зв'язку.

Протокол передачі даних - формалізований набір вимог до структури пакетів інформації та алгоритму обміну пакетами інформації між пристроями мережі передачі даних.

Протокол передачі даних (різновид протоколу обміну) як набір технологічних вимог передавальної телекомунікаційної системи забезпечує структурування (об'єднання) двох компонентів електронного повідомлення (сигналу і відомостей) в один технологічний "пакет".

Надалі при розгляді поняття "мережа Інтернет" ми повернемося до розгляду значення термінів "пакет інформації" і "протокол передачі даних".

У сучасному обмін електронними документами чи інакше званому електронний документообіг центральне місце займає обмін електронними повідомленнями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук