Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційні ресурси

Як ми вже відзначали, інформаційний інтерес традиційно розуміється як реальна потреба людини шукати, одержувати, обробляти, передавати і використовувати інформацію з метою вирішення різних завдань в реальному житті.

Фахівці в галузі інформатики підкреслюють, що стрижневим питанням процесу інформаційного забезпечення сучасної діяльності є питання про інформаційні ресурси (ІР).

Існує навіть поняття "життєво важливий інтерес" в інформаційній сфері. Воно концентрує в собі найбільш важливі відносини в тій системі суспільних відносин, які складаються з приводу інформації. Такі відносини з реалізації потреб суб'єктів в інформаційній сфері прийнято називати об'єктом інформаційної безпеки (39).

Вся система сучасної інформатизації зосереджена навколо інформаційного ресурсу. Саме він є головним, стрижневим інтересом будь-якого суб'єкта інформаційної діяльності. У колишній редакції Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" давалося визначення поняття ІР: окремі документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних тощо.).

На жаль, в новій редакції Закону "Про інформацію", який прийнятий 27 липня 2006, наведене визначення зникло, як і згадка PIP взагалі, хоча це не зовсім коректно, оскільки громадськість вже звикла до термінології законодавчих актів, в яких не тільки згадується названий термін, але й містяться норми, що регулюють суспільні відносини з приводу використання ІР.

ІР можна характеризувати за формою і змістом.

Виділяються окремі змістовні властивості та ознаки інформаційних ресурсів.

1. Масивність ІР.

Інформаційні ресурси - це завжди масиви або сукупність інформації, а не окрема інформаційна одиниця. Наприклад, архіви, фонди бібліотек, бази і банки даних. Однак це не конгломерати інформації, не хаотично зібрані інформаційні матеріали.

2. Системність або структурованість ІР.

Як правило, інформаційні ресурси завжди систематизовані, тобто розподілені але окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей. ІР завжди являють собою упорядковану сукупність залежно від якої-небудь мети. Причому, вони повинні бути логічно пов'язані між собою. Наприклад, база даних дисертацій, тобто наукових рукописних праць. Або, наприклад, історичні архівні матеріали.

Таким чином, ІР є систематизованим масивом інформації.

3. Фундаментальна цінність ІР.

Ця властивість ІР виділяє їх як благо з незамінними якостями.

Фундаментальна цінність проявляється, як мінімум, у чотирьох складових:

  • • наукової та освітньої діяльності (ІР як знання);
  • • економічної та виробничої діяльності (ІР як нематеріальні активи підприємств, інтегрований елемент приросту доходу);
  • • управлінської діяльності (ІР як підстава і забезпечення прийняття рішень);
  • • духовно-культурній сфері (ІР як бібліотечні, архівні, музейні інформаційні цінності).

Цінність для управлінської людської діяльності ставить ІР в один ряд з іншими ресурсними підставами (енергією, природними копалинами, кадрами, фінансами, культурою та ін.).

Одним словом, фундаментальність ІР проявляється в їх важливості для соціально-економічного розвитку суспільства та його інститутів.

4. Матеріальна (економічна) цінність ІР проявляється в економічному або вартісному вимірі (тобто можливості матеріальної оцінки з точки зору кількості та якості інформації). Вартісна характеристика ІР проявляється в додаванні (value adding) вартості різного роду людської діяльності, особливо пов'язаної з інтелектуальними (творчими) її різновидами (1, 242). Особливо це проявляється в сучасний період розвитку суспільства, коли інформаційні технології проникли в реальний сектор економіки, рекламний ринок і особливо в сферу послуг. Значне застосування ІР мають в новій галузі людської діяльності - індустрії знань (1, 265-304).

Формальні (атрибутивні) ознаки ІР також відрізняють їх від іншої, окремо взятій інформації. Існують як мінімум три таких відмітних формальних ознаки, які виділяють ресурсомісткість інформації:

  • • документованість, тобто такий стан інформації, при якому вона має реквізити, які її ідентифікують;
  • • розподіленість за рівнем доступу в залежності від важливості та цільового їх використання, а також правового статусу користувача;
  • • стан правового захисту (тобто наявність правової норми, відповідно до якої суб'єкт інформаційної сфери може захистити своє право на володіння інформації).

Відзначені властивості та ознаки ІР надають їм такі якості, які є важливими умовами формування режиму ІР. Саме вони висуваються сьогодні до числа основних при розмежуванні повноважень або при визначенні статусу інформаційних масивів в інтересах користувачів.

Таким чином, інформаційні ресурси - це масиви документованої інформації, що мають фундаментальну соціально-економічну цінність, систематизовані за окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей та розподілені за рівнем доступу.

Відзначимо, що ІР є головним елементом у процесі забезпечення інформаційних потреб суб'єктів суспільних відносин. Інакше кажучи, заради нього і за його приводу складаються багато інформаційні відносини.

У складі ІР можна виділити інформаційні продукти (товари) та інформаційні послуги (40, 79).

Інформаційний продукт - інформація, що представляє собою результат діяльності або забезпечує інформаційну діяльність, створена і представлена у формі, придатній для споживання.

Інформаційний товар - інформація, створена і представлена у формі, придатній для обміну, продажу або споживання.

Інформаційні продукти і товари включають:

  • • інформацію (знання, дані, інформаційні матеріали);
  • • носії інформації;
  • • інформаційні засоби (технічні та технологічні).

Інформаційні продукти (товари) як ресурси можуть бути створені у формі баз даних, спеціально створених за замовленням споживача знань (наприклад, науково обгрунтованих оглядів, проектів та ін.), Серійних мультимедійних видань і т.д. Інформаційним продуктом (товаром) можуть бути матеріали з фондів, сховищ і колекцій інформаційного характеру.

Інформаційна послуга - область людської діяльності, спрямована на надання інформаційних продуктів в користування споживачам.

Типовою інформаційною послугою є надання доступу до інформаційно-телекомунікаційних мереж, а також діяльність з прийому, передачі, доставку повідомлень по лініях електрозв'язку або поштових відправлень (Закон "Про зв'язок").

Таким чином, продуктом, товаром або послугою є не інформація в її образному сутнісному розумінні, а окремі різновиди інформаційних ресурсів, які завжди мають яку-небудь соціально-економічну цінність.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук