Високорозвинена інформаційна інфраструктура і масова (глобальна) інформатизація

Інфраструктура включає в себе такі компоненти, як комп'ютери, цифрові системи передачі даних і засоби зв'язку, системи доступу до засобів зв'язку, високі інформаційні технології та ін.

Інформатизація як організований і науково обгрунтований процес створення базових умов задоволення інформаційних потреб за допомогою засобів обчислювальної техніки, електрозв'язку та комп'ютерних технологій почалася з середини 1990-х рр. Цьому сприяло насамперед масове виробництво зручною для персональної роботи комп'ютерної техніки. Незважаючи на те, що перші персональні комп'ютери були створені ще в середині 1970-х рр., Їх масове використання гальмувалося не тільки економічними причинами (високою вартістю), але і відносно малими їх можливостями.

Цифрові системи передачі інформації, а також створення нових способів перетворення, обробки та використання комп'ютерної інформації, тобто інформаційних технологій, сприяли більш широкому поширенню комп'ютерної техніки.

Каталізатором масової інформатизації стало створення технологічних можливостей функціонування глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. На рубежі 1980-х і 1990-х рр. стала впроваджуватися нова система стандартів передачі даних, тобто інформації, обробленої на комп'ютері. Такі стандарти були розроблені на новому поколінні мережевих технологій і протоколів, які дозволяли з високою швидкістю виробляти, передавати і відтворювати комп'ютерну інформацію. Ці можливості були високо оцінені користувачами і відразу ж стали впроваджуватися в передових галузях людської діяльності (державному управлінні, промисловості та фінансово-кредитній сфері, в науці та освіті, а також в окремих сферах юридичної діяльності).

З цього моменту інтерес до інформації значно зріс. Риси масової інформатизації як ознаки інформаційного суспільства в даний час спостерігаються в усьому світі, у тому числі і в Росії. Це проявляється нс тільки в тому, що процеси комп'ютеризації та впровадження І КТ йдуть у всіх галузях економіки та державного управління, а й в масовому використанні населенням інформаційної інфраструктури.

Широкий доступ до інформаційних ресурсів

Технічні та технологічні можливості суспільства у використанні інформації залишаються всього лише можливостями. Для реалізації інформаційних потреб необхідно створювати умови доступності до інформаційних ресурсів. Стан доступу визначається відповідними умовами (можливістю) отримання інформації або ознайомлення з нею. Такі умови визначаються режимом доступу або сукупністю умов організаційного, правового і технічного характеру. Організаційні умови доступу визначаються діями адміністративно-управлінського характеру. Правові умови доступу встановлюються нормативно-правовими актами, технічні - діями за вибором технічних і технологічних засобів надання та отримання інформації.

Найважливіші для людини і суспільства масиви інформації зосереджені у держави, в його організованих структурах (базах даних, реєстрової інформації, бібліотеках, архівах, сховищах і т.д.). Багато інформації персонального характеру створюється, фіксується і зберігається різними організаціями у зв'язку з їх діяльністю. Нерідко така інформація обробляється і зберігається мимо волі і бажання людини, в силу суспільних потреб. Процес надання можливості ознайомлення (доступу) і отримання такої інформації поки на належному рівні не організований. В даний час ведуться роботи із забезпечення доступу до офіційної та персональної інформації, проте справа йде дуже повільно.

Доступ до так званої "корпоративної інформації", тобто інформації про діяльність господарських організацій, взагалі не організований. З боку керівників корпорацій руху в бік створення організаційних і правових умов доступу до такої інформації не спостерігається, причому навіть у тих випадках, коли надання такої інформації за законом обов'язково (у випадках забруднення навколишнього середовища, наприклад).

Справа ускладнюється ще й тим, що сучасні (електронні) форми і технології взаємодії між організаціями і людиною в інтересах задоволення його інформаційних потреб важко поки впровадити масово. На це існують і економічні, і організаційні, і технологічні причини.

Одним словом, громадський доступ до інформації як ознака інформаційного суспільства поки існує тільки потенційно, хоча вже в даний час проводиться чимало організаційних та правових заходів, спрямованих на забезпечення загальної доступності інформації про діяльність державних органів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >