Ринки факторів виробництва. Розподіл ресурсів і доходів

Будь-який економічний ресурс є товаром, тобто об'єктом купівлі-продажу. Ціна на будь-який з факторів виробництва встановлюється відповідно до ринкових законів ціноутворення і визначається співвідношенням між попитом і пропозицією. Так само як ринки товарів і послуг, ринки факторів виробництва можуть бути абсолютно конкурентними і недосконало конкурентними. Тим не менш, маючи спільні з ринком товарів і послуг структуру і закони, ринок факторів виробництва відрізняється від нього.

Відмінності ринку факторів виробництва від ринку товарів і послуг

Ринок факторів виробництва відрізняється насамперед тим, що на ньому виробники, які раніше були продавцями товарів, функціонують як покупці, забезпечуючи виробничий процес необхідними ресурсами. Відповідно до цього розрізняються і товари, що продаються на цих ринках. На ринку товарів і послуг реалізується готова продукція, тобто фактично результати виробництва. Ринок факторів виробництва торгує умовами цього виробництва, без чого саме виробництво неможливо. Витрати, які несуть в даному випадку виробники, які купують фактори виробництва, суть доходи для продавців ресурсів, тому рівень доходу в суспільстві залежить від рівня розвитку виробництва, від його потреб в ресурсах.

Як і будь-який ринок, ринок ресурсів через попит і пропозицію регулює розподіл наявних у суспільства обмежених ресурсів між окремими споживачами (тобто виробниками товарів). Для фірми-виробника велике значення мають ціни на ресурси, тому що саме від них залежатиме рівень витрат виробництва, і при наявному технічному базисі ціни будуть визначати кількість ресурсів, яке може бути використане.

Припустимо, фірма купує свої ресурси на конкурентному ринку. У цьому випадку вона набуває таку незначну частку

ресурсів, що це не може ніяк вплинути на ціни. Попит на ресурси завжди залежить від кількості товарів і послуг, які виробляють на фірмі. Тому стійкість попиту буде залежати від продуктивності кожного ресурсу в даному виробництві та ціпи на нього. В умовах чистої конкуренції попит на ресурс можна проілюструвати за допомогою табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Число одиниць ресурсів

Кількість продукту, всього

Кількість граничного продукту

Ціна продукту

Загальний дохід

Граничний продукт в грошовому виразі (граничний дохід)

0

0

-

2

0

-

1

7

7

2

14

14

2

13

6

2

26

12

3

18

5

2

36

10

4

22

4

2

44

8

5

25

3

2

50

6

6

27

2

2

54

4

7

28

1

2

56

2

У даних умовах продовжує діяти закон спадної віддачі, тому кожна наступна одиниця ресурсу менш ефективна, ніж попередня. Ціна для продукту, що випускається не змінюється. Порівнюючи отриманий загальний дохід від використання кожної нової одиниці ресурсів з попередньою виручкою, ми отримаємо граничний дохід, виражений у грошах. До якого моменту буде вигідно використовувати додаткові ресурси? Щоб відповісти на це питання, ймовірно, потрібно порівняти отриманий граничний дохід у грошовому виразі з додатковими витратами на кожну наступну одиницю ресурсів. Остання величина називається граничними витратами на ресурси. Отже, можна зробити висновок, що для фірми буде вигідним застосовувати додаткові одиниці ресурсів до тих пір, поки граничний дохід від продажу додаткової одиниці продукції не зрівняється з граничними витратами на ресурси. По суті, це є правило максимізації прибутку стосовно до використовуваних ресурсів.

Якщо фірма продає свою продукцію на ринку з недосконалою конкуренцією, це позначається і на ринку ресурсів. Подивимося, що відбувається в цьому випадку, проаналізувавши табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Число одиниць ресурсів

Кількість продукту, всього

Кількість граничного продукту

Ціна продукту

Загальний дохід

Граничний продукт в грошовому виразі (граничний дохід)

0

0

-

2,8

0

-

1

7

7

2,6

18,2

18,2

2

13

6

2,4

31,2

13,0

3

18

5

2,2

39,6

8,4

4

22

4

2,0

44,0

4,4

5

25

3

1,85

46,25

2,25

6

27

2

1,75

47,25

1,0

7

28

1

1,65

46,2

-1,05

Ціна на продукцію знижується так, щоб можна було продати кожну додатково вироблену одиницю. Таким чином, граничний продукт в грошовому вираженні знижується під впливом двох факторів: зменшення граничного продукту і зниження його ціпи. У підсумку крива попиту на ресурс виробника, що діє в недосконалої конкуренції, менш еластична, ніж у конкурентного виробника.

Крива попиту на ресурс на ринку будується так само, як і криві попиту на звичайному товарному ринку. Її зміна буде залежати від двох чинників: продуктивності цього ресурсу і ціни на продукт, який виробляється за допомогою цього ресурсу. За інших рівних умов зміни в попиті на продукт приведуть до змін попиту на ресурс, з якого він виготовляється, в тому ж напрямку. Зміна в продуктивності ресурсу змінює грошове вираження граничного продукту прямо пропорційно, відповідно змінюється і попит на ресурс.

Обсяг пропозиції ресурсу залежить в першу чергу від його цепи і, отже, від того доходу, який може отримати його власник.

Правило оптимізації використання ресурсів (або правило найменших витрат) аналогічно правилу оптимізації споживання: найменші витрати забезпечуються тоді, коли останній рубль, витрачений на кожен ресурс, дає однаковий граничний продукт. Якщо кожен вводиться фактор виробництва використовується до тих пір, поки його ціна не стане рівною граничному продукту в грошовому вираженні, фірма зможе максимізувати свій прибуток.

Так як ціни на ресурси формуються з урахуванням тієї продукції, на виробництво якої вони призначені, а ціна дорівнює пре

ремого продукту в грошовому вираженні, отриманому від додаткової одиниці, то, отже, доходи, які отримують власники ресурсів від їх реалізації, формуються на основі принципу (або закону) граничної продуктивності. Цей закон передбачає розподіл доходу відповідно до тим, що створює кожен ресурс . Він застосуємо як до речових, так і до особистих факторам виробництва.

Вважається, що це один з найбільш справедливих принципів розподілу доходів. Але у нього теж є слабкі сторони. Він не може забезпечити рівність у розподілі доходів, так як існує нерівність у розподілі виробничих ресурсів. Власники власності, отриманої у спадщину, отримують дохід від неї, не вкладаючи нічого у виробничий процес, тобто принцип справедливості розподілу доходів порушується.

Розподіл доходів відбувається на різних ринках. Ми почнемо розгляд з ринку праці, визначимо, як формується на цьому ринку ціна за ресурс, який продається, - робочу силу людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >