Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • актуальні проблеми стан розвитку інформатизації в органах державної влади;
 • • основні положення державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • загальні положення Державної автоматизованої системи "Управління";
 • • основні положення державної політики у сфері регіональної інформатизації;

вміти

 • • використовувати методи визначення проблем забезпечення єдності державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • розробляти умови використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • аналізувати умови державної політики регіональної інформатизації;
 • • використовувати засоби інформаційної інфраструктури регіональної інформатизації;

володіти

 • • навичками аналізу основних заходів щодо реалізації державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • навичками і методами реалізації використання умов регіональної інформатизації.

Актуалізація використання інформаційних технологій в органах державної влади

За свідченням міжнародних експертів, щодо ефективності державного управління та якістю публічних послуг Російська Федерація знаходиться на одному рівні з країнами, набагато поступаються їй в економічному розвитку. По ряду інтегральних показників, що використовуються в міжнародній практиці, Росія значно поступається не лише розвиненим країнам, але і більшості країн Східної Європи.

Згідно з індексом GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), який визначається один раз на два роки Світовим Банком та оцінює ефективність державного управління в 209 країнах, Росія за такими показниками, як ефективність роботи уряду, якість законодавства, верховенство закону і контроль за корупцією, знаходиться в нижній частині рейтингу.

Система виконавчої влади є досить закритою для громадян і бізнесу. За даними міжнародних досліджень, за індексом непрозорості Росія серед 48 найбільших держав займає 40-е місце. У той же час, за даними експертів, скорочення рівня непрозорості в середньому на один пункт корелює зі збільшенням середньорічного валового внутрішнього продукту на душу населення на 986 дол., Прямих іноземних інвестицій по відношенню до валового внутрішнього продукту на 1% і скороченням інфляції на 0, 46% (86).

Впровадження інформаційних технологій в діяльність органів державної влади здійснюється інтенсивними темпами. У ряді державних органів створені основи інформаційно-технологічної інфраструктури, формується організаційно-методичне та кадрове забезпечення ефективного використання інформаційних технологій.

Зростає чисельність співробітників органів державної влади, забезпечених персональними комп'ютерами, що відповідають сучасним вимогам. У більшості органів державної влади створені територіально розподілені комп'ютерні мережі, в тому числі мають доступ в мережу Інтернет.

Частка витрат на закупівлю програмного забезпечення і послуги системної інтеграції в структурі бюджетних витрат на використання інформаційних технологій у діяльності федеральних органів державної влади збільшується, що в цілому відображає розвиток інформаційних систем і ресурсів, використовуваних у діяльності органів державної влади.

У структурі державної влади функціонують органи, відповідальні за реалізацію державної політики у сфері використання інформаційних технологій, формується система міжвідомчої координації державних програм і проектів використання інформаційних технологій.

Підвищується якість управління процесами використання інформаційних технологій. Значне число органів державної влади має кваліфікований персонал, на який покладена відповідальність за створення і впровадження відомчих інформаційних систем.

Успішно реалізуються проекти та програми впровадження автоматизованих інформаційних систем у сфері електронного документообігу та інформаційної взаємодії, управління інформаційними, матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами, а також надання державних послуг.

Успішно реалізуються проекти впровадження автоматизованих інформаційних систем у сфері електронного документообігу, управління матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами, а також проекти інтеграції державних інформаційних ресурсів між собою в рамках впровадження електронних адміністративних регламентів надання державних послуг.

Органи державної влади створюють і використовують інтернет-сайти для розміщення інформації про свою діяльність, а також для надання послуг та забезпечення інтерактивного інформаційного обслуговування громадян і організацій.

Проведені моніторинг та оцінка ефективності використання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади є основою для уточнення напрямів реалізації державної політики та коригування державних програм і проектів у цій сфері.

Важливим етапом у галузі забезпечення відкритості органів державної влади стало прийняття Закону "Про доступ до офіційної інформації", який регулює правовідносини, пов'язані з доступом до інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечуючи тим самим їх прозорість і реалізацію конституційного права громадян вільно шукати і отримувати інформацію.

Незважаючи на вжиті заходи, рівень використання ІКТ та сучасних інформаційних систем в системі державного управління в органах державної влади залишається недостатнім для кардинального підвищення ефективності діяльності органів державної влади.

Тому державою прийнято рішення реформувати адміністративну систему з метою значного підвищення ефективності державного управління та кардинального поліпшення діяльності органів виконавчої влади на основі переходу на масове використання ІКТ.

У зв'язку з цим розроблено концептуальні офіційні документи (87-92), в яких визначені основні положення державної політики в галузі інформатизації органів державної влади в Російській Федерації.

У названих концептуальних документах сформульовані базові положення державної політики в галузі вдосконалення діяльності органів державної влади та підвищення її ефективності на основі використання автоматизованих систем та інформаційних комунікаційних технологій: цілі та завдання, принципи та основні напрями.

В даний час склалися сприятливі умови для вдосконалення системи державного управління, підвищення якості надання державних послуг населенню і організаціям, підвищення результативності та прозорості роботи державного апарату, послідовного викорінення корупції на основі широкого застосування інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

Реалізовані програми модернізації системи державного управління на основі впровадження і використання ІКТ передбачають заходи, спрямовані на:

 • • забезпечення інформаційної відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття державних рішень, реалізації прав громадян на доступ до інформації про діяльність органів державної влади;
 • • формування сучасної телекомунікаційної інфраструктури на території країни;
 • • забезпечення зростання обсягів фінансування державних програм і проектів, які передбачають використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади;
 • • підвищення кваліфікації державних службовців і рівня технічної оснащеності державної служби;
 • • поширення досвіду успішного використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

Впровадження названих заходів створюють необхідні передумови для широкого впровадження та використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук