Основні положення державної політики у сфері використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади

Основною метою державної політики в галузі використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади є підвищення ефективності державного управління на основі загальної інформаційно-технологічної інфраструктури, що забезпечує їх функціонування, взаємодія між собою, населенням та організаціями в рамках надання державних послуг.

Підвищення ефективності державного управління проявляється в багатьох факторах:

 • • оптимізації державних функцій;
 • • підвищенні рівня прозорості органів виконавчої влади;
 • • протидію корупції;
 • • формуванні ефективної системи надання державних послуг;
 • • зниженні адміністративних бар'єрів, тобто обмеженні втручання держави в економічну діяльність суб'єктів підприємництва, в тому числі надмірного державного регулювання.

Названі фактори визначають зміст адміністративної реформи, тому визначальне значення в її результативності має якість впровадження ІКТ в діяльності органів державної влади.

Державна політика у сфері використання інформаційних технологій спрямована на вирішення наступних основних завдань.

 • 1. Реалізація стратегічних пріоритетів у використанні інформаційних технологій в державному управлінні:
  • • розробці та реалізації державних програм і проектів;
  • • формуванні механізму міжвідомчої координації в області створення інформаційних систем у відповідності з цілями соціально-економічного розвитку.
 • 2. Розвиток єдиної захищеної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури:
  • • централізоване створення державних інформаційних ресурсів (регістрів, кадастрів, реєстрів, класифікаторів), що містять повну, несуперечливу, достовірну, актуальну інформацію, необхідну для виконання основних функцій державного управління;
  • • забезпечення громадянам і організаціям доступу до відкритої інформації про діяльність органів державної влади, відповідним державним інформаційних ресурсів, у тому числі через мережу Інтернет;
  • • організація інтерактивного інформаційної взаємодії та обслуговування громадян і організацій.
 • 3. Розробка і вдосконалення інформаційного законодавства та практики його застосування:
  • • вдосконалення нормативної правової бази з метою підвищення ефективності використання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади з урахуванням міжнародної практики;
  • • правовий захист інтелектуальної власності, недопущення використання у діяльності органів державної влади програмного забезпечення, що не має відповідної ліцензійної підтримки;
  • • розробка стандартів у сфері використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади, створення державних інформаційних систем, їх інтеграції та спільного використання в рамках створення спільного інформаційного простору органів державної влади.
 • 4. Створення умов реалізації державної інформаційної політики у сфері використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади:
  • • забезпечення інформаційної безпеки діяльності федеральних органів державної влади та елементів інформаційно-технологічної інфраструктури;
  • • створення єдиної системи управління, моніторингу та контролю ефективності використання інформаційних технологій у діяльності федеральних органів державної влади, що забезпечує ефективну міжвідомчу координацію реалізованих державних програм і проектів, їх узгоджене і взаємопов'язане виконання відповідно з основними пріоритетами соціально-економічного розвитку;
  • • реалізація комплексних програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в частині використання інформаційних технологій, розвиток необхідної освітньої інфраструктури та методичного забезпечення.

Державна політика в галузі використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади заснована на наступних основних принципах:

 • 1) пріоритетність вирішення завдань соціально-економічного розвитку та модернізації системи державного управління;
 • 2) оптимізація бюджетних витрат у галузі використання інформаційних технологій на основі конкретних результатів і показників ефективності діяльності органів державної влади;
 • 3) консолідація бюджетних коштів на створенні державних інформаційних систем, що мають важливе соціально-економічне і політичне значення;
 • 4) забезпечення організаційного, технологічного, нормативно-правового та методичного єдності створення та функціонування державних інформаційних систем на всіх рівнях управління;
 • 5) відкритість і прозорість використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади;
 • 6) уніфікація елементів інформаційно-технологічної інфраструктури, використання типових рішень при створенні державних інформаційних систем.
 • 5.3. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері використання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади

Визначення пріоритетів у використанні інформаційних технологій в діяльності органів державної влади здійснюється на основі оцінки можливості отримання значимого соціально-економічного результату і обсягу відповідних ресурсів.

Пріоритети у використанні інформаційних технологій у сфері державного управління уточнюються па регулярній основі відповідно до актуальними завданнями на різних етапах інформатизації.

На середньострокову перспективу пріоритетними напрямками в галузі використання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади є комплекси планованих заходів у конкретних областях модернізації розвитку країни:

 • • у сфері державного управління;
 • • щодо забезпечення інформаційної відкритості;
 • • в галузі забезпечення інформаційної безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >