Пріоритети у сфері державного управління

У відповідності з основними напрямками адміністративної реформи пріоритетами використання інформаційних технологій у сфері державного управління є:

  • 1) підвищення ефективності реалізації правовстановлюючих функцій держави та вдосконалення механізмів державного регулювання на основі створення та розвитку: систем інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади; ситуаційних центрів і систем прогнозування та моделювання загроз соціально-економічному розвитку Російської Федерації; єдиної системи реєстрації та розповсюдження нормативних правових актів, системи забезпечення законодавчої діяльності, що забезпечує розміщення електронних версій документів;
  • 2) підвищення ефективності правозастосовчої діяльності органів державної влади на основі створення та розвитку: систем, що забезпечують розміщення в мережі Інтернет інформації та доступу громадян і організацій до відкритих відомчим інформаційних ресурсів, інтерактивне інформаційне обслуговування громадян і організацій; пунктів громадського доступу до інформаційних ресурсів та ін .;
  • 3) підвищення ефективності виконання контрольних і наглядових функцій на основі створення і розвитку систем: моніторингу ефективності правозастосовчої діяльності; інформаційної підтримки слідчих дій, визначення характеру і аналізу причин правопорушень; інформаційного забезпечення діяльності судів, обліку звернень громадян і організацій, судових справ і судових рішень, підтримки судового діловодства;
  • 4) підвищення ефективності управління ресурсами органів державної влади на основі створення і розвитку систем: аналізу ключових показників ефективності та результативності діяльності органів державної влади, в т.ч. документаційного забезпечення їх діяльності, електронного документообігу на основі електронних адміністративних регламентів і ін .;
  • 5) зростання кваліфікації державних службовців на основі створення та розвитку інформаційної системи підтримки неперервної професійної освіти державних службовців, системи управління знаннями.

Пріоритети щодо забезпечення інформаційної відкритості

Підвищення інформаційної відкритості діяльності органів державної влади, доступності відповідної інформації для громадян і організацій, а також створення механізмів громадського контролю їх діяльності забезпечується шляхом створення:

  • загальнодержавних інформаційних ресурсів з наданням доступу до них громадян і організацій, у тому числі через мережу Інтернет;
  • інфраструктури пунктів громадського доступу до інформації про діяльність органів державної влади та державних інформаційних ресурсів;
  • єдиної системи навігації в мережі Інтернет за загальнодержавними інформаційних ресурсів;
  • • системи підтвердження передачі інформації в електронному вигляді, її достовірності в процесі міжвідомчої взаємодії, а також взаємодії органів державної влади з населенням та організаціями;
  • • механізмів навчання громадян в області їх прав та можливостей використання інформаційних технологій при взаємодії з органами державної влади.

Пріоритети в галузі забезпечення інформаційної безпеки

Забезпечення необхідного рівня безпеки державних інформаційних систем і ресурсів, їх цілісності та конфіденційності засноване на застосуванні: єдиних вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу або зміни, впливу комп'ютерних атак і вірусів; сертифікованих вітчизняних засобів попередження і виявлення комп'ютерних атак і захисту інформації; криптографічних засобів захисту інформації, систем і ресурсів, що містять відомості, що становлять державну таємницю.

Діяльність органів державної влади в галузі забезпечення безпеки інформації, що підлягає обов'язковому захисту, регулюється нормативними правовими актами, що видаються у встановленому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >