Умови надання юридичної сили документам, підготовленим з використанням ГАС "Вибори"

Система ГАС "Вибори" являє собою досить складну систему і для забезпечення її ефективності використання, стійкості і надійності введений цілий ряд формальностей організаційного та технологічного характеру. Виборчий процес і процес проведення референдумів обумовлений використанням безлічі документів на паперовому та електронному носіях. Такі документи повинні мати однакову юридичну силу. Якщо до документів на паперовому носії пред'являються традиційні вимоги, то до електронних документів пред'являються спеціальні вимоги. Невипадково в Законі "Про ГАС" Вибори "" обумовлюються умови надання юридичної сили документам, підготовленим з використанням ГАС "Вибори", оскільки підсумки проведення виборчого процесу та процесу проведення референдумів має важливе політичне значення.

Перерахуємо умови забезпечення достовірності документів, підготовлених з використанням ГАС "Вибори":

  • 1. Документ на паперовому носії, підготовлений з використанням ГАС "Вибори" у відповідності з федеральними законами, набуває юридичної чинності після його підписання відповідними посадовими особами.
  • 2. Електронний документ, підготовлений з використанням ГАС "Вибори", набуває юридичну силу після його підписання електронними підписами відповідних посадових осіб.
  • 3. Протокол, зведена таблиця про підсумки голосування, інші зведені документи, підготовлені в електронному вигляді з використанням ГАС "Вибори", набувають юридичну силу в порядку після обов'язкової перевірки в установленому порядку за допомогою відкритих ключів електронних підписів автентичності всіх вихідних електронних документів, на основі яких готується зведений електронний документ.
  • 4. У процесі введення в систему ГАС "Вибори" даних документа на паперовому носії формується електронний документ, який підписується електронними підписами відповідних посадових осіб.
  • 5. Відповідність даних електронного документа даними документа на паперовому носії підтверджується комп'ютерної роздруківкою, яка підписується відповідними посадовими особами і долучається до звітної документації. Факт введення даних в ГАС "Вибори" і формування електронного документа, підписаного електронними підписами, фіксуються в спеціальному журналі.
  • 6. Передача електронних документів у вищестоящу виборчу комісію, комісію референдуму з використанням ГАС "Вибори" здійснюється виключно після перевірки достовірності та достовірності електронних підписів, проставлених на кожному переданій документі, за допомогою відкритих ключів електронних підписів.
  • 7. Результати перевірки підтверджуються комп'ютерної роздруківкою протоколу перевірки. Цей видрук підписується посадовими особами в установленому порядку та долучається до звітної документації. Факт передачі даних у вищестоящу виборчу комісію, комісію референдуму фіксується в спеціальному журналі нижчестоящої виборчої комісії, комісії референдуму.
  • 8. Справжність електронних підписів, проставлених на кожному електронному документі, отриманому вищестоящої виборчої комісією, комісією референдуму від нижчестоящої виборчої комісії, комісії референдуму, перевіряється за допомогою ключів електронних підписів. Факт перевірки достовірності отриманих електронних документів підтверджується комп'ютерної роздруківкою протоколу перевірки. Цей видрук підписується відповідними посадовими особами в установленому порядку та долучається до звітної документації. Факт такої перевірки фіксується також у спеціальному журналі.

Розбіжності між попередніми і остаточними результатами виборів можуть обчислюватися тисячними частками відсотка і пояснюються не якимись недоліками електронною або "паперової" методики, а запізненням передачі даних з деяких особливо віддалених точок країни. Ці розбіжності ніяк не відбиваються на реальному результаті виборів.

При проведенні виборів і референдумів в якості кінцевого периферійного обладнання системи в виборчих дільницях можуть використовуватися комплекси обробки виборчих бюлетенів, що інтегруються в мережу ГЛЗ "Вибори". У дослідному порядку вони вже застосовувалися на виборах у низці регіонів країни. У ході цих заходів були перевірені різні інженерно-технічні рішення задачі автоматичного підрахунку голосів і передачі інформації, а також дають можливість в автоматичному режимі підбивати підсумки різних типів голосування всього за 20-25 хвилин після моменту закінчення голосування.

Поряд з економією часу система дозволяє синхронно з голосуванням проводити перевірку автентичності бюлетенів, технічно гарантувати захист результатів голосування від фальсифікації, забезпечувати наочну демонстрацію процесу проведення виборів по всіх регіонах країни в динаміці реального часу. У день виборів проміжні підсумки голосування за графіком надходять до ЦВК Росії у вигляді статистичної, схематичною, текстової, звукової та візуальної інформації і після обробки оперативно передаються засобам масової інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >