Розділ II. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРАВОВИЙ СФЕРІ

ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

  • • поняття, предмет і місце правової інформатики як системи знань у галузі розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • місце правової інформатики в системі знань;

вміти

  • • виявляти проблеми інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • застосовувати комплексні знання про інформаційні процесах у правовій сфері;
  • • визначати перспективи розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;

володіти

• методами інформаційної діяльності у правовій сфері.

Поняття і предмет правової інформатики

Сучасне життя все більше ускладнюється і багато в чому залежить не тільки від стану економіки, а й від науково-технічного прогресу (НТП). Причому якщо раніше від наукового відкриття до його побутового застосування проходили багато років, то сьогодні терміни значно скоротилися. Це обумовлено факторами експонентного розвитку сучасного суспільства, коли багато його тенденції набувають нелінійну траєкторію. Досягнення НТП все більше проникають і в професійну юридичну діяльність, у тому числі в її наукову область - юриспруденцію.

Починаючи зі студентської лави, юрист уже занурюється в нові інформаційні та комп'ютерні реалії, осягає навички використання комп'ютерних технологій у професійній юридичній діяльності. Професійна інформація сьогодні занесена в пам'ять комп'ютерів і для її використання потрібні спеціальні знання. Майбутнім юристам необхідно добре освоїти знання та навички про застосування комп'ютерної техніки для пошуку і використання потрібних текстів законів, кодексів та інших нормативних правових актів. Для того, щоб швидко знайти потрібний правовий текст і обробити його для використання, потрібні спеціальні знання. Такі знання нерозривно пов'язані з розумінням найбільш загальних закономірностей про природу правової інформації та її формах, інформаційних процесах, пов'язаних з її створенням, використанням і застосуванням державними органами та організаціями.

Отже, необхідно розібратися в тому, що ж таке правова інформатика, оскільки це поняття визначає не тільки назва, а й зміст нашого курсу. Насамперед, відзначимо, що правова інформатика є частиною інформатики як науки, предметним початком якої є проблеми існування інформації та інформаційних процесів у всіх сферах життя (див. Параграф 1.1).

Стосовно до правової сфері можна зробити припущення про те, що основними проблемами і змістом правової інформатики є відповідно правова інформація і інформаційні процеси в правовій системі. Отже, предметом правової інформатики є дві групи питань. Перша з них полягає у вивченні, розгляді та вирішенні проблем, стрижнем яких є правова інформація і пов'язані з нею інші види інформації. Друга група питань знаходиться в центрі вирішення проблем інформаційного процесу - діяльності з виробництва, пошуку, обробці, передачі, зберігання і використання правової інформації, оброблюваної за допомогою обчислювальної техніки і високих інформаційних технологій. Таким чином, можна сформулювати предметні галузі правової інформатики.

Першою предметної групою правової інформатики є питання сутності (природи, структури та змісту) правової інформації, її розвитку та взаємодії з іншими видами інформації. У цю групу входять питання використання міждисциплінарної сфери знань у галузі інформатики для вирішення проблем природи правової інформації. Наприклад, використання знань у галузі кібернетики та закономірностей природи інформації дає можливість досліджувати проблеми існування правової інформації як різновиду інформації та системоутворюючого об'єкта правової системи.

Другий предметної групою правової інформатики є питання створення і використання сучасних інформаційних засобів (комп'ютерів, телекомунікацій та інших технологій) для пошуку, створення, обробки, зберігання, передачі, розповсюдження та використання правової інформації (тобто питання обігу правової інформації). У дану групу предмета правової інформатики включені відповідно два предметних елемента:

  • 1) питання створення інформаційних засобів та умов їх використання;
  • 2) питання безпосереднього застосування і використання інформаційних засобів.

Розглянемо їх докладніше. Питання створення умов використання інформаційних засобів прийнято називати організаційними інформаційними процесами, а питання безпосереднього застосування та використання названих засобів - змістовним інформаційним процесом чи процесом інформаційного забезпечення юридичної діяльності. У сучасній юридичній діяльності розширюється сфера використання коштів інформаційної інфраструктури: обчислювальна техніка, засоби створення і використання комп'ютерної правової інформації (тобто інформації про нормативні акти, що пройшли обробку на комп'ютері) і електронний документообіг, електронні регламенти процесуальної правозастосовчої діяльності та електронних форм діяльності судових органів тощо

Названі предмети утворюють специфічну групу знань в частині інформаційного забезпечення юридичної діяльності. Таке забезпечення пов'язано не тільки з процесами обороту правової інформації, обробленої за допомогою обчислювальної техніки, але і з застосуванням інших елементів інформаційної інфраструктури, зокрема сучасних інформаційних технологій аналізу правової інформації. Тому дана група відноситься до інформаційно-технологічних та інформаційно-аналітичним процесам, що відбуваються в правовій сфері, у тому числі в юридичній діяльності.

Розглянута область знань про природу правової інформації та сутності інформаційних процесів в юридичній діяльності включає в себе знання в галузі інформатики та юриспруденції, тому вона носить міждисциплінарний характер. Фундаментальною її основою є такі природні і гуманітарні науки, як математика, фізика, мовознавство, логіка і філософія, біологія та психологія. Яким же чином здійснюється взаємозв'язок названих наук з інформатикою?

Загальна інформатика і правова інформатика активно використовують такі поняття, як мова, слово, символ, текст. Вивчення структури та змісту тексту є однією з найважливіших завдань лінгвістики, а сучасний комп'ютер - потужний засіб для автоматизації роботи з текстами. В даний час як самостійна галузь знання активно розвивається комп'ютерна семантика, що дозволяє застосовувати програмні засоби для семантичного аналізу.

В інформатиці використовуються такі поняття фізіології, як пам'ять, мислення, сприйняття, впізнавання та інші властивості свідомості людини, основного суб'єкта правової інформації.

У розвитку правової інформатики, особливо проблем використання високих технологій обробки правової інформації, теорії штучного інтелекту величезне значення мають досягнення психології, які тісно пов'язані з дослідженнями та аналізом основоположних начал людського інтелекту.

Зв'язок правової інформатики з математикою проявляється не тільки в дослідженні природи інформації, але і при вивченні кількісних показників правової інформації, дослідженні проблем комп'ютерної інформації як об'єкта злочинної діяльності та електронно цифрового підпису.

Таким чином, можна дати остаточне визначення правової інформатики.

Правова інформатика - міждисциплінарна галузь знань про закономірності природи правової інформації та інформаційно-технологічних процесів (формування та реалізації правової інформації) в правовій системі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >