Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ У ПРАВОВИЙ СФЕРІ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

  • • поняття і предмет правової інформатизації;
  • • основні положення державної політики у сфері правової інформатизації;
  • • поняття та зміст правового моніторингу;
  • • роль і значення інформаційних систем Міністерства юстиції Російської Федерації;

вміти

  • • виявляти проблеми формування і розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • аналізувати тенденції розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • застосовувати знання про інформаційні системи Міністерства юстиції Російської Федерації;

володіти

• методами аналізу правової інформації в рамках автоматизованої інформаційної системи "Правовий моніторинг".

Поняття правової інформатизації

Нагадаємо, що другий предметної групою правової інформатики є питання використання та застосування сучасних інформаційних засобів пошуку, обробки використання правової інформації.

Питання застосування електронно-обчислювальних засобів, високих комп'ютерних технологій і цифрових засобів телекомунікацій (зв'язку) при обробці правової інформації є предметом інформаційно-технологічного забезпечення юридичної діяльності.

При цьому під юридичною діяльністю розуміється професійна діяльність юристів, пов'язана зі створенням і реалізацією норм права (правової інформації). Поняття "юридична діяльність" відрізняється від поняття "правова діяльність", під якою розуміється сукупність всіх дій, що виникають але приводу права як системи, а також всі явища правової системи в макросмисле - позитивного права (сукупності норм і нормативних актів), юриспруденції (юридичної науки ) і правової свідомості (правової оцінки навколишньої дійсності), у тому числі правової культури. Інакше кажучи, під юридичною діяльністю в літературі розуміється "діяльність, здійснювана юристами лише на професійній основі, оскільки вона пов'язана зі спеціальними операціями з приводу правових явищ, вимагає особливих навичок і вмінь" (129).

Організовані процеси створення оптимальних умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян па основі організації ефективного використання правових інформаційних ресурсів за допомогою обчислювальної техніки (ЕОМ), телекомунікаційних засобів та інформаційних технологій прийнято називати правової інформатизацією.

Розглянемо окремі ознаки наведеного визначення правової інформатизації.

  • 1. Створення оптимальних умов задоволення інформаційних потреб складається із сукупності дій, спрямованих на раціональне використання правової інформації в умовах застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Оптимальні умови складаються з раціонального співвідношення мінімально допустимих матеріальних витрат, спрямованих на інформаційне забезпечення юридичної людської діяльності, і отримання максимально позитивного ефекту в результаті такого забезпечення.
  • 2. Процеси створення умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян являють собою складну і багаторівневу систему дій, пов'язаних з реалізацією інформаційних інтересів держави, суспільства і особистості. Такі інтереси пов'язані з пошуком, виробництвом, обробкою, зберіганням, передачею, захистом і використанням правової інформації, яка дозволяє орієнтуватися в життєвих ситуаціях, безпосередньо пов'язаних із застосуванням та використанням прав і обов'язків, закріплених у нормативних правових актах. Суттєвим моментом правової інформатизації є не просто задоволення інтересів названих суб'єктів в одержанні і споживанні правової інформації, а задоволення таких потреб за допомогою сучасної обчислювальної техніки та інших засобів інформаційної інфраструктури (засобів зв'язку, інформаційних технологій, технологічних систем доступу до інформації та ін.).

Володіння інформацією про норми права і про вміння її ефективно використовувати додає нове правове якість життя громадян і діяльності організацій. Нове правове якість життя створює відчуття її комфортності. Це стосується не тільки конкретної людини, обізнаного про свої права та обов'язки, про межі дозволеного поведінки, а й колективів громадян, спільнот і корпорацій. У зв'язку з цим правове навчання громадян та правове просвітництво якомога більшої їх числа в нашій країні дозволить поліпшити стан правової культури в цілому. Це стосується і підприємців у їх практичній діяльності, і службовців державних органів при реалізації публічних функцій і повноважень.

Володіння правовою якістю робить життя громадян і діяльність організацій, наповненою інформаційними правовими ресурсами, які складаються із сукупності нормативних правових актів та інших інформаційних матеріалів правового характеру, систематизованих в певному порядку для зручності використання. При цьому державні органи, організації реального сектора економіки, громадські структури, громадяни у своєму житті і діяльності стають володарями не окремо взятої правової інформації, а інформаційних правових ресурсів, які дозволяють краще орієнтуватися в житті і приймати правильні рішення. Таким чином, головною відмітною ознакою правової інформатизації є організований процес створення умов і основ для задоволення інформаційних потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян при здійсненні ними діяльності, пов'язаної із здійсненням прав і обов'язків.

3. Велике значення в розумінні сутності правової інформатизації має такий її ознака, як технічна і технологічна основа задоволення інформаційних правових потреб. Така основа складається із сукупності дій, спрямованих на проектування та ефективне застосування зручних для експлуатації інформаційних систем.

Названі системи найбільш ефективні в тому випадку, коли з їх допомогою забезпечується автоматизація процесу задоволення інформаційних правових інтересів, яка стає можливою в результаті застосування сучасних обчислювальних засобів, цифрових телефонних каналів (телекомунікацій), а також високоефективних інформаційних технологій. Проектування і використання АІС становить головний зміст сучасної правової інформатизації.

Процес задоволення правових потреб в літературі прийнято називати інформаційним забезпеченням юридичної діяльності (130). Діяльність по безпосередньому задоволенню інформаційних потреб особи, суспільства і держави в інформаційній сфері в літературі нерідко позначається терміном "інформаційне забезпечення", тому надалі термін "процеси по задоволенню інформаційних потреб в юридичній діяльності" і термін "інформаційне забезпечення юридичної діяльності" можуть використовуватися як синоніми .

Задоволення інформаційних правових інтересів (потреб) - процес складний і досить тривалий. Він включає в себе не тільки дії з планування та створення оптимальних організаційно-технічних передумов задоволення інформаційних інтересів (перша стадія інформатизації), але і створенню умов але безпосереднього здійснення таких потреб, тобто безпосереднього споживання інформаційних правових ресурсів (друга і основна стадія інформатизації).

Незважаючи на те, що названі дії є самостійними областями професійної юридичної діяльності, тобто частинами єдиного процесу щодо задоволення інформаційних потреб, все ж такі стадії важко відокремити один від одного - одна з них є сходинкою інший. Тому їх необхідно розглядати разом, як би ми не називали другу частину задоволення інформаційних потреб - інформаційним забезпеченням юридичної діяльності або безпосереднім задоволенням інформаційних потреб юридичної діяльності.

Наприклад, планування, проектування та облаштування інформаційної інфраструктури судової діяльності є першою стадією інформатизації судової діяльності. Після того, як названа інфраструктура створена і прийнята до експлуатації, настає стадія безпосереднього задоволення інформаційних потреб судових органів при здійсненні ним правосуддя. При цьому дії з підтримки інформаційних систем і засобів в експлуатаційному режимі можуть продовжуватися. Крім того, через певний проміжок часу окремі елементи інформаційної інфраструктури можуть застарівати (морально чи фізично) і потребують їх знову оновлювати, тобто стадія облаштування інформаційного забезпечення судової діяльності знову може бути задіяна.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук