Інформатизація правотворчої діяльності Ради Федерації

У відповідності з основними завданнями інформаційного забезпечення верхньої палати парламенту (забезпечення інформаційними ресурсами, використання інформаційних технологій планування, діловодства, аналітичної діяльності, процедур обговорення закону на засідання Ради Федерації та ін.) Розроблені відповідні інформаційні системи:

 • • інформаційний фонд Ради Федерації;
 • • система електронного документообігу;
 • • ситуаційний центр Ради Федерації.

Основу інформаційного забезпечення Інформаційного фонду Ради Федерації складають бази даних, електронні довідники, архіви і гіпертексти в сукупності утворюють інформаційний фонд Ради Федерації. У структурі фонду виділяються три рівні обробки інформації;

 • • верхній - інформаційний фонд Ради Федерації, що включає централізовані і регіональні інформаційні ресурси загального призначення, щоб забезпечити вирішення завдань верхньої палати парламенту в цілому і його окремих підрозділів;
 • • середній - локальні інформаційні фонди, що забезпечують виконання функцій структурних підрозділів Ради Федерації, тобто комітетів, комісій, апарату Ради Федерації;
 • • нижній - індивідуальні інформаційні фонди членів Ради Федерації і співробітників апарату.

За змістом інформації бази даних підрозділяються на правові, економіко-статистичні, довідково-аналітичні.

Правові БД формуються у відповідних підрозділах Ради Федерації та його апарату, а також в результаті інформаційної взаємодії з Державною Думою, адміністрацією Президента РФ і апаратом Уряду РФ, Мін'юстом Росії та іншими державними органами.

Бази даних економіко-статистичної інформації формуються і оновлюються з встановленою періодичністю Росстатом, органами СНД, ФСО Росії, Банком Росії та ін.

Бази даних довідково-аналітичного характеру містять інформаційні матеріали користувачів і дані, що надходять з інформаційно-аналітичних служб адміністрації Президента РФ, Уряду РФ, федеральних міністерств, агентств, наукових організацій, періодичної преси, а також з регіональних центрів.

Такі бази даних представлені двома групами - інформаційними та службовими. Перші містять відомості про документи, розроблювальних і прийнятих Радою Федерації, стенографічний інформацію про хід обговорення питань у комітетах, комісіях, на засіданнях, відомості про склади і планах робіт комітетів, комісій, кадрові дані, довідники та ін. Службові бази даних включають різні види інформації спискового характеру (словники, класифікатори, рубрикатори та ін.).

Автоматизована інформаційна система документообігу знижує витрати на ведення паперового документообігу, підвищує ефективність і прозорість управління, централізованого контролю за виконанням доручень за документами, оперативність проходження і узгодження документів, забезпечує створення інформаційних ресурсів і знижує час на пошук інформації.

З метою впровадження електронного документообігу в Раді Федерації введено в експлуатацію комплекс засобів автоматизації різних процесів:

 • • засоби створення текстових файлів і електронних документів, модифікації документів на паперових носіях до електронних (текстові процесори, графічні редактори, засоби сканування і розпізнавання документів, засоби потокового перекладу паперових документів в електронні та ін.);
 • • засоби автоматизації діловодства, забезпечують оформлення та реєстрацію документів, контроль за їх проходженням, підготовку до відправки вихідних документів;
 • • засоби формування та зберігання архівного електронного фонду Ради Федерації;
 • • засоби відображення інформації: віртуальний читальний зал, автоматизовані робочі місця в залах засідань Ради Федерації та інших робочих приміщеннях;
 • • кошти пошуку інформації в електронному вигляді.

Важливу роль в інформаційному забезпеченні законодавчої діяльності Ради Федерації грають збір і відображення інформації, здійснювані комплексами технологічних електронних систем. Дані системи здійснюють збір інформації під час проведення заходів з подальшим архівуванням в установленому порядку, відображення інформації, підготовленої для конкретного заходу, в приміщеннях Ради Федерації і забезпечення внутрішніх процедур законодавчого процесу.

Розпорядженням голови Ради Федерації від 06.05.2005 № 205рп-СФ затверджено Порядок використання комплексів технологічних електронних систем при проведенні заходів Ради Федерації, що визначає склад і порядок використання кожного елемента комплексів технологічних електронних систем, що використовуються при проведенні заходів Ради Федерації (151). До заходів Ради Федерації належать засідання Ради Федерації і Ради палати, засідання комітетів і комісій Ради Федерації, парламентські слухання, наради, протокольні заходи та ін.

В даний час завершується введення в експлуатацію останнього програмно-технічного комплексу, що забезпечує підписання і перевірку автентичності електронних цифрових підписів у документах, поданих в електронному вигляді.

Порядок організації електронного документообігу в Раді Федерації визначає:

 • • правила документування інформації на машинних носіях, документообігу текстових файлів, електронних образів документів та електронних документів в підсистемі автоматизованого документообігу і діловодства "Справа-ТСФ";
 • • правила створення електронного підпису в електронних документах Ради Федерації;
 • • правила роботи з текстовими файлами, електронними образами документів та електронними документами в комітетах і комісіях Ради Федерації, структурних підрозділах апарату Ради Федерації з використанням комплексів, технологічних і прикладних інформаційних систем інформаційно-комунікаційної системи Ради Федерації (152).

Всі документи з питань, включених до порядку денного засідання Ради Федерації, доступні в електронному вигляді па комп'ютерах, встановлених на робочих місцях членів Ради Федерації в залі засідань Ради Федерації і кабінетах. Це дозволяє економити тонни паперу, а економія фінансових коштів, враховуючи витрати на папір, витратні матеріали та технічне обслуговування, становить кілька мільйонів рублів на рік (152).

Надалі передбачається відмова від використання паперових носіїв при підготовці та проведенні засідань Ради палати, внутрішній документообіг буде повністю переведений в електронний вигляд, що дозволить скоротити на 50% кількість документів на паперових носіях, що використовувалися раніше.

Основними цілями Ситуаційного центру Ради Федерації є:

 • • забезпечення безперервного моніторингу інформації в законодавчій області, з актуальних соціально-економічним і суспільно-політичних проблем Російської Федерації і суб'єктів РФ, міжнародної проблематики;
 • • забезпечення інформаційної підтримки системного і ситуаційного аналізу правового, політичного, соціального, економічного, екологічного та інших положень в країні, вироблення варіантів рішень, що забезпечують досягнення поставлених цілей з оцінкою необхідних сил, засобів і ресурсів, на основі аналізу і моделювання сценаріїв ситуацій;
 • • забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та прогнозування розвитку ситуації на основі аналізу та обробки інформації, візуалізація матеріалів;
 • • проведення порівняльної оцінки варіантів правових рішень, обгрунтування стратегічних планів і програм;
 • • скорочення часу, необхідного для оцінки й розуміння правової ситуації;
 • • моделювання наслідків прийнятих правових рішень, їх експертна оцінка та оптимізація за заданими критеріями;
 • • організація накопичення, обробки та аналізу правової інформації та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів органів законодавчої та виконавчої влади.

В якості підсистеми візуалізації результатів аналітичної обробки інформаційних масивів, у тому числі мультимедійної інформації, виступають комплекси технологічних електронних систем при проведенні заходів Ради Федерації. Ситуаційний центр, інтегрований з створеними комплексами технологічних електронних систем і інформаційними ресурсами, дозволить візуалізувати (демонструвати) прогнози по розглянутих законам і законопроектам. Наприклад, при прийнятті рішень про схвалення відповідних законів у залі засідання Ради Федерації або Ради палати можна відображати результати аналізу та прогнозування на відповідні монітори (153).

Інтернет-сайт Ради Федерації як важливий технологічний інструмент підтримки законодавчої діяльності використовується не тільки для зовнішнього представлення інформації, але і в якості майданчика для обговорення законопроектів з нагальних проблем життя країни.

Зокрема, важливим є та обставина, що з лютого 2007 р в мережі Інтернет йдуть прямі трансляції засідань Ради Федерації. Створено спеціальний відеоархів засідань.

Єдина система "Календар заходів" на інтернет-сайті Ради Федерації дозволяє бути в курсі подій палати навіть під час роботи в регіонах.

Процес інформатизації Ради Федерації організовується Управлінням інформаційного та документаційного забезпечення апарату Ради Федерації. В даний час їм завершена розробка проекту Концепції розвитку інформаційно-комунікаційної системи Ради Федерації до 2015 р Цим документом передбачаються впровадження системи цифрового телебачення, подальша модернізація технологічних систем забезпечення інформаційної та документаційною підтримки засідань Ради Федерації, системи відеоконференцзв'язку та ін. (154).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >