Інформаційні системи світових судів

Якщо у федеральних судах процес інформатизації судової діяльності активно йде майже два десятки років, накопичено певний досвід його системної організації, то впровадження інформаційних технологій у діяльність мирових суддів, в силу об'єктивних причин, в кожному суб'єкті РФ йде розрізнено.

У зв'язку з недостатнім фінансуванням на початковому етапі становлення світової юстиції оснащеність сучасною комп'ютерною технікою була незначною, не було локальних обчислювальних мереж, не було доступу до довідкових правовим системам і мережі Інтернет. В останні роки обсяг бюджетних асигнувань значно збільшився, з'явилася можливість не тільки здобувати комп'ютери та оргтехніку, а й планувати шляхи її ефективного використання в процесі судової діяльності, насамперед з метою зниження трудомістких витрат з підготовки документів процесуального характеру і судового діловодства. У багатьох суб'єктах РФ з'явилися плани (програми) інформатизації діяльності мирових суддів.

В основу цих планів закладався принцип поетапного виконання наступних заходів:

 • • формування сучасної технічної бази;
 • • забезпечення світових суддів електронними довідково-правовими системами;
 • • об'єднання техніки в локальні обчислювальні мережі, підключення до мережі Інтернет;
 • • впровадження програмного забезпечення автоматизованого судового діловодства та судової статистики;
 • • підключення до ГАС "Правосуддя".

З метою підвищення ефективності діяльності світових суддів і працівників апарату в судових ділянках створюються автоматизовані робочі місця і впроваджуються системи електронного документообігу.

Програмний комплекс із забезпечення діяльності світових суддів "Астрея" призначений для автоматизації процесу судового діловодства, організації електронного документообігу, ведення електронних архівів рішень на ділянках мирових суддів.

Інтерфейс користувача і формати подання даних системи повністю відповідають технічним вимогам, встановленим ГАС "Правосуддя".

Програмний комплекс "Астрея" забезпечує реєстрацію та облік кримінальних справ приватного обвинувачення; кримінальних справ, що надійшли з обвинувальним актом (обвинувальним висновком); цивільних справ позовного провадження, судових наказів; матеріалів з адміністративних правопорушень; матеріалів судового контролю, виконання рішень і вироків, дозволяються мировим суддею.

Використання даного програмного комплексу дозволяє організувати судове діловодство на якісно високому рівні за рахунок зниження витрат часу на оформлення та підготовку процесуальних документів, дозволить дотримуватися єдиних стандартів діловодства на регіональному рівні, а наявність розвиненої пошукової системи - формувати будь статистичні звіти та аналітичні довідки в найкоротший термін, забезпечуючи мирового суддю додатковими інформаційними та функціональними можливостями.

Для досягнення поставлених цілей програмний комплекс вирішує такі основні завдання:

 • • забезпечення обліку реквізитів об'єктів судового діловодства відповідно до діючих процесуальними кодексами, інструкціями з діловодства, затвердженими обліково-статистичними формами і формами статистичної звітності;
 • • формування електронного архіву судових документів, що виникають на всіх стадіях процесу судочинства, у тому числі й надання засобів автоматизованої генерації судових документів по шаблонах авторами яких є самі мирові судді;
 • • оперативне надання повної та достовірної інформації по руху справ суддям, працівникам апарату мирового судді, учасникам судових процесів;
 • • можливість формування аналітичних даних про якість, навантаженні поточний стан справ на ділянках мирових суддів для потреб управлінь апарату світових суддів;
 • • підготовку первинних даних для формування інтегрованої федеральної БД по судимості;
 • • забезпечення формування регламентованих статистичних звітів і гнучких аналітичних звітів, що настроюються користувачами системи;
 • • формування інформаційного сховища даних судової статистики, консолідація цих даних на регіональному та федеральному рівнях.

Впровадження автоматизованої системи "Астрея" дозволило скоротити час на пошук справ та інформації по них при прийомі громадян, складанні відповідей на запити, що надходять з різних організацій, оформлення первинних даних судової статистики та форм статистичної звітності.

Програмний комплекс "Світові судді" - комплексна інформаційна система судового діловодства у цивільних, кримінальних і справах про адміністративні правопорушення, призначена для автоматизації діяльності судових ділянок світових суддів. Програмний комплекс "Світові судді" дозволяє автоматизувати повний цикл судового документообігу мирового судді від надходження справи та її розгляду до списання справи в архів і його подальшого знищення.

Основними завданнями, які розв'язуються програмним комплексом "Світові судді", є:

 • • документування технологічного процесу ведення справ у відповідності з чинним законодавством;
 • • створення єдиного повного банку даних у справах і судовими рішеннями мирових суддів;
 • • формування електронних документів за готовими шаблонами, створення своїх власних шаблонів;
 • • оперативне надання повної та достовірної інформації по руху справ мировим суддям, секретарям судового засідання і секретарям канцелярії;
 • • оперативне надання інформації про навантаження і якості роботи мирового судді та апарату мирового судді;
 • • забезпечення громадян своєчасною і достовірною інформацією про хід і результати судового розгляду у справах;
 • • формування регламентованих статистичних звітів;
 • • створення та ведення банку нормативно-довідкової інформації;
 • • створення та ведення електронного архіву справ і матеріалів, забезпечення сто схоронності.

У діяльності світових суддів також використовується підсистема "Судове діловодство і статистика" ГАС "Правосуддя" - модуль інтеграції з ділянками мирових суддів.

Модуль інтеграції з ділянками мирових суддів надає користувачам прості та зручні засоби формування, аналізу та інтеграції інформаційних масивів даних, що виникають у процесі судочинства на ділянках мирових суддів, а також формування масивів даних судової статистики.

Використання принципово нових інформаційних технологій показало не тільки достоїнства і переваги, але і виявило проблему недостатнього нормативно-методичного та кадрового забезпечення, яка сьогодні може успішно вирішуватися юридичними вузами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >