Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Мотивація і стимулювання трудової діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Мотивація і стимулювання трудової діяльності як окремий науковий напрям в рамках менеджменту виникло на початку 1960-х рр. на базі інтеграції кількох наукових шкіл управління. Акцентує увагу на поясненні процесів, що відбуваються на рівні кожного робочого місця і в системі організації в цілому.

Основоположниками цього наукового напрямку справедливо вважалися В. Врум, чия відома робота "Праця і мотивація" (1954) поклала початок інтеграції в цілісний комплекс ряду розрізнених наукових розробок, а також Л. Портер і Е. Лоулер, що випустили спільну працю "Управлінські установки і їх виконання "(1968). У його рамках мотиваційну поведінку персоналу на робочому місці вперше було описано як цілісне явище із застосуванням найважливіших принципів когнітивістики [1].[1]

Мотивація і стимулювання трудової діяльності не заміняють собою менеджмент або організаційна поведінка як науку. Головним чином напрямок сконцентровано на вивченні формування поведінкового аспекту менеджменту, не претендуючи на аналіз його процесуальних, кількісних, системних, стратегічних і ситуаційних аспектів.

Знання теорії і практики мотивації трудової поведінки персоналу є основою підвищення ефективності системи управління персоналом будь-якої сучасної організації.

Мотивація і стимулювання трудової діяльності - одне з найважливіших завдань керівника будь-якої організації, вирішення якої дозволяє підвищувати ефективність і продуктивність праці, здійснювати послідовну політику вдосконалення системи матеріального і морального стимулювання праці, припиняти отклоняющиеся форми трудової поведінки персоналу.

У сукупності з іншими дисциплінами професійного циклу ФГОС ВПО третього покоління курс "Мотивація і стимулювання трудової діяльності" забезпечує формування важливих професійних компетенцій у бакалавра. Цей підручник виконаний відповідно до Федеральними державними освітніми стандартами третього покоління і спрямований на розвиток у майбутніх керівників у сфері комерції ефективних компетенцій, пов'язаних з управлінням трудовим поведінкою людей на робочих місцях.

В результаті вивчення дисципліни бакалавр повинен:

знати

 • • основні поняття теорії мотивації;
 • • еволюцію класичних і сучасних уявлень про мотивацію трудової діяльності персоналу організації;
 • • моделі та методи мотивації праці;
 • • методику проектування оптимальних систем мотивації трудової діяльності персоналу;
 • • методику оцінки ефективності діючої системи мотивації трудової діяльності в організації;
 • • структуру матеріальних стимулів до праці;
 • • структуру нематеріальних стимулів до праці;
 • • склад елементів і характеристики зв'язків між ними в мотиваційному комплексі трудової діяльності персоналу;

вміти

 • • аналізувати діючу систему мотивації трудової діяльності персоналу організації;
 • • генерувати оптимальні оціночні показники трудової діяльності;
 • • оцінювати ефективність ресурсів, що виділяються на управління персоналом організації;
 • • формувати стандарти матеріальних винагород;
 • • на високому професійному рівні аналізувати мотиваційні та трудові показники організації;
 • • проводити аудит робочих місць з метою виявлення елементів несправедливості в системі винагород персоналу за результатами трудової діяльності;
 • • формувати структуру та зміст соціального пакету;
 • • прогнозувати зміни в трудовому поведінці персоналу як результати корекції системи мотивації праці персоналу;
 • • використовувати нетрадиційні підходи до мотивації трудової діяльності персоналу;
 • • оцінювати соціальну та економічну ефективність заходів щодо вдосконалення системи мотивації праці;
 • • кількісно оцінювати ступінь відповідності психологічних параметрів працівників з системою мотивації їх трудової діяльності в організації;
 • • виявляти суттєві помилки в системі мотивації праці персоналу та вносити пропозиції щодо їх усунення;
 • • взаємодіяти зі службами інформаційних технологій і ефективно використовувати корпоративні інформаційні системи;

володіти

 • • методами та програмними засобами обробки кадрової інформації;
 • • теорією управління персоналом, принципами побудови ефективних систем мотивації праці, прийомами психологічного впливу на працівників;
 • • методологією параметричного опису особистості;
 • • технікою самоменеджменту;
 • • методами оцінки соціальної та економічної ефективності в управлінні персоналом організації.

Перша глава "Теоретичні основи мотивації трудової діяльності" присвячена історії розвитку наукових підходів, що пояснюють трудову поведінку людей на основі їх мотиваційних установок. Тут же розглядаються професійні компетенції, пов'язані з розумінням механізму мотивації трудової діяльності персоналу та використанням па практиці найбільш значущих досягнень класичних і сучасних теорій мотивації.

Друга глава "Управління персоналом організації на основі використання матеріальних стимулів до праці" висвітлює питання, пов'язані з утриманням та умовами застосування основних матеріальних стимулів до праці, базовими формами оплати праці; стандартними оціночними показниками трудової діяльності персоналу, основними формами преміювання персоналу організації, класичними та сучасними підходами до проектування систем матеріального стимулювання праці, принципами формування соціального пакету.

У третьому розділі "Управління персоналом організації на основі використання нематеріальних стимулів до праці" увага приділена розвитку компетенцій, спрямованих на вироблення навичок, пов'язаних з використанням емоціогенності трудової діяльності, принципів застосування системи покарань в управлінні персоналом організації, ефектів групової динаміки і основних понять теорії інновацій.

Четверта глава "Управління системою мотивації і стимулювання трудової діяльності персоналу має ключове значення. В її основу покладена" Теорія мотиваційного комплексу ", що представляє собою сполучну ланку всіх наступних знань, навичок і вмінь, одержуваних майбутніми керівниками при вивченні дисципліни" Мотивація і стимулювання трудової діяльності " . У розділі представлені наступні актуальні професійні компетенції: проектування оптимальних систем стимулювання праці персоналу організації; вміння у необхідному напрямку змінювати силу дії будь-яких мотивів трудової поведінки; використання на користь організації ситуаційних чинників, що впливають на характер і зміст вчинків і установок конкретних працівників.

У кінці кожного розділу підручника коротко викладено її зміст у формі "резюме".

Перевірити набуті знання та ступінь розуміння суті питань кожного розділу підручника можна за допомогою тесту з закритими питаннями.

Підручник містить докладний глосарій, що дозволяє швидко зорієнтуватися в змісті понять, що виносяться па іспит або залік.

У даному варіанті дисципліна "Мотивація і стимулювання трудової діяльності" читається студентам Російського державного торгово-економічного університету (РГТУ) на кафедрі управління персоналом уже 10 років. В цілому подібна схема викладу навчального матеріалу довела свою ефективність. Це підтверджується успішної професійної кар'єрою переважної кількості випускників університету і позитивними відгуками роботодавців про що розвиваються в рамках цієї галузі наукових знань професійних компетенціях фахівців в галузі управління персоналом організації.

 • [1] когнітивістики (лат. Cognitio - пізнання) - міждисциплінарний науковий напрямок, що об'єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію штучного інтелекту.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук