Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Мотивація і стимулювання трудової діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мотиви безпеки і використання покарань і санкцій в системі управління персоналом організації

Поняття про мотиви безпеки

За своєю природою мотиви безпеки близькі до мотивів придбання, але тільки мають полярну спрямованість своєї дії на трудову поведінку персоналу. Вони дозволяють здійснювати функції управління за допомогою адміністративного та правового впливу на об'єкт управління, тобто на основі примусу персоналу до певної діяльності шляхом погрози застосування покарань за невиконання або неякісне виконання дій, необхідних керуючій системі. Однак якщо мотиви придбання ініціюють діяльність, пов'язану з творчим підходом до її реалізації, тобто до розширення сфери трудової активності, то мотиви безпеки спрямовують діяльність індивідуума на збереження стабільності його існування. Це пов'язано з тією обставиною, що будь-яка зміна умов його функціонування, особливо у бік ускладнення виконуваних ним трудових операцій, збільшує ймовірність здійснення помилок і, як наслідок, будь-яких втрат.

Наслідком використання мотивів безпеки в системі управління є санкції, тобто дії менеджера, що сприймаються персоналом як покарання [1]. У свою чергу, покарання актуалізує розвиток негативної емоції страху [2]. Основними видами страху, які зазвичай використовуються при застосуванні в системі управління персоналом мотивів безпеки, є: загроза позбавлення матеріальних благ, загроза звільнення, позбавлення цікавої роботи, примусова зміна трудових навичок, розформування неформальних груп, фізичне насильство та ін.[1][2]

Існує ряд факторів, що підсилюють або зменшують силу дії мотивів безпеки (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Перелік основних факторів, що змінюють силу дії мотивів безпеки

Фактори, що збільшують силу дії мотивів безпеки

Фактори, що зменшують силу дії мотивів безпеки

Жорсткий поопераційний контроль результатів трудової діяльності

Використання системи контролю трудової діяльності персоналу за кінцевими результатами

Незворотність і автоматизм виносяться санкцій

Залежність системи санкцій від волі менеджера

Максимально стислі терміни винесення покарань

Санкції виносяться тільки але конкретних дат (наприклад, один раз на місяць за підсумками роботи у звітному періоді)

Персонал отримує інформацію про порядок винесення санкцій до початку виконання трудових операцій

Персонал дізнається про порядок винесення санкцій лише по завершенні виконання трудових операцій

Санкції поширюються на всіх осіб, включаючи і керівника

Окремі категорії працівників ніколи не піддаються санкціям

Загальні принципи винесення покарань

Вони отримали в менеджменті назва "закони гарячій печі" через зовнішньої схожості своєї дії на персонал з небезпекою побутового опіку.

Перший принцип. Покарання не повинні бути несподіваними для працівників, про їх можливості все повинні бути попереджені заздалегідь. Ігнорування менеджером цього принципу може призвести або до суперечок і конфліктів ("а ми не знали, а то не порушували б!"), Або до зниження трудової активності зважаючи на невизначеність системи санкцій. Правильне розуміння персоналом організації дії цього принципу дуже добре описує відома російська прислів'я: "Знати б, де впасти, а то соломку б постелив".

Другий принцип. Санкції повинні виноситися максимально швидко, а не через який-небудь час. Якщо не дотримуватися цей принцип, то у свідомості людини не формується причинно-наслідковий зв'язок "зробив - отримав", і він схильний в майбутньому або повторювати неправильні дії, або не повторювати правильні. Іншими словами, персонал не вчиться на своїх помилках.

Третій принцип. Стягненню в рівній мірі піддаються всі працівники незалежно від їх статусу, минулих вчинків і характеру особистих відносин з менеджером. В іншому випадку персонал буде прагнути немає ефективно працювати, а налагоджувати "хороші" відносини зі своїм керівником або робити службову кар'єру, за всяку ціну переслідуючи мету самому виносити санкції, а не піддаватися покаранню [3]. Крім того, як влучно сказано в трактаті Талмуда "Іома": "Якщо людина зробить один і той же прегрешение двічі, воно йому вже здається дозволеним" [4].[3][4]

Четвертий принцип. Система стягнень діє без перерви в часі. Порушення цього положення призводить до нестабільності трудової діяльності, що частіше шкідливо, ніж корисно для організації. Особливо часто це негативне явище проявляється напередодні свят, ювілеїв і т.п. подій, коли різко падає рівень виконавської дисципліни.

П'ятий принцип. Санкції повинні бути істотні для індивідуума. Як показали наші дослідження, якщо розмір санкцій за порушення не перевищує як мінімум у п'ять разів вигоду, одержувану працівником від неналежної якості його праці, то останній буде схильний порушувати, а не дотримуватися встановлених суб'єктом управління правила і норми його професійної діяльності. Все це закономірно випливає з дії мотивів енергозбереження, коли низька якість роботи енергетично більш вигідно для індивідуума, а ймовірність отримання санкцій значно нижче 100%, що дає підставу сподіватися на сприятливий результат некоректної трудової діяльності.

Шостий принцип. Санкції не повинні бути невизначеними, тобто виносяться за бажанням менеджера. Їх необхідно фіксувати кількісно і строго пов'язувати з певними вчинками. Інакше цей процес може переростати в тривалу "торгівлю" з докладним розбором раніше мали місце аналогів. Як правило, подібні ситуації мають властивість закінчуватися "взаємним незадоволенням сторін" і надалі переростати в неконструктивні конфлікти.

Сьомий принцип. Виносяться санкції за своєю величиною повинні бути строго пропорційні величині втрат організації від помилок, зроблених працівником. Їх не можна пов'язувати зі стажем роботи, розміром окладу та іншими формальними характеристиками працівника. Недотримання цього положення призводить до порушення принципу справедливості в мотивації праці з усіма витікаючими з цього негативними наслідками.

  • [1] Покарання - система управління негативними процесами, яка покликана знижувати ймовірність повторення некоректної поведінки працівника в схожій ситуації.
  • [2] Страх - емоція, що виникає в ситуаціях передбачення загрози біологічному або соціальному існуванню індивідуума і спрямована на джерело уявної або дійсної небезпеки.
  • [3] Дана обставина є однією з причин, коли люди, що не володіють особистою хоробрістю, часто роблять непогану службову кар'єру.
  • [4] Талмуд - звід правових і релігійних положень іудаїзму.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук