Моделі управління логістикою мережевої роздрібної компанії

Для того щоб побудувати ефективну логістичну систему роздрібної мережі, насамперед необхідно вирішити наступні завдання:

 • • визначити модель управління логістикою;
 • • побудувати організаційну структуру управління логістичними бізнес-процесами;
 • • призначити власників всіх бізнес-процесів;
 • • вибрати інформаційну систему і адаптувати її до бізнесу.

Ключовими завданнями у створенні ефективної системи управління логістикою є вибір моделі управління та побудова оптимальної управлінської структури.

До факторів, що визначає модель управління, відносяться наступні (рис. 1.1):

 • • масштаб створюваної мережі (регіональна або загальнонаціональна мережа);
 • • форматність торговельної мережі (одноформатні або мультиформатна);
 • • метод управління торговою мережею (централізований або децентралізований);
 • • архітектура інформаційної системи (ІС) управління логістикою (централізована, розподілена або гібридна).

Фактори, що визначають модель управління логістикою

Рис. 1.1. Фактори, що визначають модель управління логістикою

Можна навести таку класифікацію моделей управління логістикою в мережевій роздрібній торгівлі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Моделі управління логістикою в мережевій роздрібній торгівлі

Тип моделі

ІТ-рішення

Переваги

Недоліки

Застосування

Інвестиційна

Автономні системи. Коробкове програмне забезпечення

Завдання управління в центрі спрощені. Прояв ініціативи на місцях

Залежність від якості менеджменту конкретного виконавця. Відсутність консолідації закупівель

Чи не мережеві компанії (загальні інвестори, єдина торгова марка)

Холдингова

Розподілена архітектура (в кожному магазині свій сервер баз даних)

Гнучкість в управлінні конкретним магазином

Зростання апарату управління. Суперечливість даних.

Зростання вартості володіння інформаційною системою

Центр визначає закупівельну політику, але магазини самостійні у оперативному управлінні

Централізована

Централізована архітектура (єдиний сервер баз даних). Наявність виділеного каналу зв'язку

Апарат управління знаходиться в центрі. Інтенсифікація всіх бізнес-процесів

Залежність від каналу зв'язку

Одноформатні і мульти - форматні мережі магазинів

Лоткова

Відсутність інформаційної системи в магазині. Обмін інформації з касовою системою через електронну пошту

Найбільша економія технічних і трудових ресурсів

Виключена пряма поставка "нових" товарів. Ускладнена технологія передпродажної підготовки товарів у магазині

Жорсткі дискаунтери

Гібридна

Розподілена архітектура інформаційної системи з сегментами, побудованими з централізованою архітектурою

Часткове поєднання переваг централізованої і холдингової моделей

Недоліки холдингової моделі

Для національних мереж

Інвестиційна модель

Цю модель використовують роздрібні торговельні компанії, що не ставлять метою мати єдину логістику. Для даної моделі характерний інвестує і синтетично консолідуючий фінансовий центр з практично самостійними об'єктами господарювання. Її використовує незначна частина роздрібних торгових компаній, які фактично не є в повному розумінні слова мережевими операторами (об'єднані спільними інвесторами або торговою маркою).

Недоліки такої моделі:

 • • неможливість використання переваг мережевого оператора;
 • • істотна залежність від якості менеджменту конкретного виконавця;
 • • відсутність консолідації закупівель і, як наслідок, вкрай низька конкурентоспроможність; та ін.

З погляду інформаційної системи тут може застосовуватися "коробкове" програмне забезпечення.

Перспективи у збереженні суттєвої частки ринку за такими "мережевими" роздрібними торговельними компаніями не проглядаються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >